GH0926A12

Zhejiang Ganghang Solar Technology Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: 100 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Zhejiang Ganghang Solar Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

PS-P72 305-330

Philadelphia Solar
 • 셀종류: 다결정
 • 모듈 외형: 1965x990x40 mm
 • 무게: 25.5 kg
 • 셀크기: 156×156 mm
 • 유리의 두께: 4 mm
 • Pmax: 305 Wp
 • Vmpp: 36.51 V
 • Impp: 8.36 A
 • 개방 회로 전압: 44.7 V
 • 단락 전류: 8.83 A
 • 호률: 15.68 %
 • 제품보증연한: 10 년
 • 출력 보증: 12년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율

제품특성

모델명
GH0926A12
보증  
제품보증연한 5 년
출력 보증 10년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
100 Wp
최대전압(Vmpp)
17.6 V
최대전류(Impp)
5.68 A
개방전압(Voc)
21.6 V
단락전류(Isc)
6.68 A
모듈 호률
15.5 %
출력 허용오차 (+)
+ 3 %
전력 허용차 (-)
- 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.44 %/°C
온도 계수(Voc) -0.36 %/°C
온도 계수(Isc) 0.033 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1000 V
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1200x552x30 mm
무게 8.5 kg
셀종류 단결정
셀크기 125×125 mm
설수량 36
유리 유형 강화, 고투명, 저철분

Zhejiang Ganghang Solar Technology Co., Ltd.

West Xintiandi, Xiacheng Zone, Hangzhou, Zhejiang
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 150-380

유용한 연락처

Contact Face
Maggie

관련된 상품

 • GH0926A8
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩258 / Wp
  FDS220-20M270
  Fortunes Solar 단결정
 • GH-0925A1
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩266 / Wp
  Mono-295W
  Huicheng Energy 단결정
 • GH-1010A3
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩266 / Wp
  Mono-360W
  Huicheng Energy 단결정
 • GH0926A10
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩253 / Wp
  Poly-325W
  Huicheng Energy 다결정
 • GH0924A4
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩290 / Wp
  JY285-300M6-F...
  JAYU Solar 단결정
 • GH-0924A13
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩266 / Wp
  JY330-345P6-P...
  JAYU Solar 다결정
 • GH0924A6
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩290 / Wp
  JY305-320M6-P...
  JAYU Solar PERC
 • GH-0927A1
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩266 / Wp
  INE M345-370
  Infinity New En... 단결정
 • GH80-100M36
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩266 / Wp
  INE M290-315
  Infinity New En... 단결정
 • GH0924A19
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩241 / Wp
  INE P325-340
  Infinity New En... 다결정
 • GH0926A9
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩290 / Wp
  HCM60X9 330-3...
  DAH Solar 단결정
 • GH-0926A3
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩290 / Wp
  HCM72X9 400-4...
  DAH Solar 단결정
 • GH-0924A3
  Ganghang Solar 단결정
 • Das Modul Mon...
  Soluxtec - Die ... PERC
 • GH-0924A1
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩308 / Wp
  60 cell full ...
  Solarwit 단결정
 • GH130-160M36
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩290 / Wp
  60 Cell N typ...
  Solarwit 단결정
 • GH-0924A14
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩241 / Wp
  HS GLASS-GLAS...
  Hershey-Power PERC
 • GH-0925A8
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩290 / Wp
  RZ-315/320/32...
  Dezhou Runze Ne... 다결정
 • GH0924A2
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩275 / Wp
  FDS280-24P300
  Fortunes Solar 다결정
 • GH180-210M72
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩292 / Wp
  FDS280-24M330
  Fortunes Solar 단결정
 • GH0924A18
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩290 / Wp
  RZ-265/270/27...
  Dezhou Runze Ne... 다결정
 • GH-0929A3
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩247 / Wp
  RZ-360/365/37...
  Dezhou Runze Ne... 단결정
 • GH0929A1
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩223 / Wp
  CSGAAAM2-72 (...
  CSG PVTech 다결정
 • GH220-250M54
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩253 / Wp
  SH-300S6-20
  HS Solar 단결정
 • GH0926A1
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩247 / Wp
  SH-315-335P6-...
  HS Solar 다결정
 • GH-0924A8
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩253 / Wp
  SH-280P6-20
  HS Solar 다결정
 • GH240-275M60
  Ganghang Solar 단결정
 • HTM360-390MH-...
  HT Solar 단결정
 • GH0924A11
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩266 / Wp
  RS300M6(B)-60
  Jiangsu Runda PV 단결정
 • GH-1010A2
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩241 / Wp
  RS280M6(B)-60
  Jiangsu Runda PV 단결정
 • GH1010A1
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩266 / Wp
  RS320P(B)-72
  Jiangsu Runda PV 다결정
 • GH280-320M72
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩275 / Wp
  ECO - 270-290...
  Eco Delta Power PERC
 • GH0924A17
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩239 / Wp
  HS-P-72-PID 3...
  Hershey-Power 다결정
 • GH-0926A5
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩1,570 / Wp
  Charging kit/...
  Solarwit 단결정