GH-0926A3

Zhejiang Ganghang Solar Technology Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: 90 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Zhejiang Ganghang Solar Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩225 / Wp
 • 셀종류: 박막
 • 모듈 외형: 1429x1109x40 mm
 • 무게: 25 kg
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: 4 mm
 • Pmax: 100 Wp
 • Vmpp: 71.5 V
 • Impp: 1.47 A
 • 개방 회로 전압: 93.1 V
 • 단락 전류: 1.63 A
 • 호률: 10.58 %
 • 제품보증연한: 5 년
 • 출력 보증: 10년 동안 90% 이상의 효율, 20년 동안 80% 이상의 효율

제품특성

모델명
GH-0926A3
보증  
제품보증연한 3 년
출력 보증 10년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
90 Wp
최대전압(Vmpp)
34.25 V
최대전류(Impp)
2.63 A
개방전압(Voc)
43.34 V
단락전류(Isc)
3.09 A
출력 허용오차 (+)
+ 3 %
전력 허용차 (-)
- 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1200x52x30 mm
무게 8.5 kg
셀종류 단결정
설수량 72
유리 유형 강화
유리의 두께 3.2 mm
프레임 알루미늄 합금

Zhejiang Ganghang Solar Technology Co., Ltd.

West Xintiandi, Xiacheng Zone, Hangzhou, Zhejiang
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 150-380

유용한 연락처

Contact Face
Maggie

관련된 상품

 • GH0926A8
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩230 / Wp
  PERC Mono320W...
  Cell Solar PERC
 • GH-0925A1
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩243 / Wp
  PERC Mono 390...
  Cell Solar PERC
 • GH-1010A3
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩243 / Wp
  Full black Mo...
  Cell Solar PERC
 • GH0926A10
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩327 / Wp
  EVVO 290-320 ...
  Evolve Energy G... 단결정
 • GH0924A4
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩334 / Wp
  EVVO - V - Se...
  Evolve Energy G... PERC
 • GH-0924A13
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩297 / Wp
  EVVO 330-360 ...
  Evolve Energy G... 단결정
 • GH0924A6
  Ganghang Solar 단결정
 • DM72-380-395
  Ningbo RayTech ... 단결정
 • GH-0927A1
  Ganghang Solar 단결정
 • BPDM72(S)-370...
  Ningbo RayTech ... 단결정
 • GH80-100M36
  Ganghang Solar 단결정
 • BPDM72(S)-385...
  Ningbo RayTech ... 양면형
 • GH0924A19
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩250 / Wp
  HS144-M 375-4...
  Hershey-Power 단결정
 • GH0926A9
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩315 / Wp
  HCM60X9BB 325...
  DAH Solar 단결정
 • GH0926A12
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩243 / Wp
  SL60M 270-285W
  Sunlike Solar 단결정
 • GH-0924A3
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩243 / Wp
  JUST Half-Cut...
  Just Solar 다결정
 • GH-0924A1
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩267 / Wp
  JUST Half-Cut...
  Just Solar 단결정
 • GH130-160M36
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩266 / Wp
  BQ-POLY60
  BQ Solartech 다결정
 • GH-0924A14
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩266 / Wp
  BQ-MONO72
  BQ Solartech 단결정
 • GH-0925A8
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩266 / Wp
  BQ-MONO60
  BQ Solartech 단결정
 • GH0924A2
  Ganghang Solar 단결정
 • FU300-...
  FuturaSun PERC
 • GH180-210M72
  Ganghang Solar 단결정
 • FU300-315M
  FuturaSun PERC
 • GH0924A18
  Ganghang Solar 단결정
 • FU320-330M Ne...
  FuturaSun PERC
 • GH-0929A3
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩264 / Wp
  M6-375/395
  GS PV 단결정
 • GH0929A1
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩321 / Wp
  BIFACIAL MDHF...
  Mysolar USA 양면형, PERC
 • GH220-250M54
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩303 / Wp
  SR-M660HL 9BB...
  Sunrise 단결정
 • GH0926A1
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩303 / Wp
  SR-M660HL 9BB
  Sunrise 단결정
 • GH-0924A8
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩303 / Wp
  SR-M672HL 9BB
  Sunrise 단결정
 • GH240-275M60
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩246 / Wp
  TP380-410W PE...
  Topsky PERC
 • GH0924A11
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩270 / Wp
  M6-380/390
  GS PV 단결정
 • GH-1010A2
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩279 / Wp
  SS-(340~350)-...
  Sunova Solar Te... 다결정
 • GH1010A1
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩291 / Wp
  SS-(380~400)-...
  Sunova Solar Te... PERC
 • GH280-320M72
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩291 / Wp
  SS-(395~410)-...
  Sunova Solar Te... 단결정
 • GH0924A17
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩230 / Wp
  Poly270-285W
  Powitt Solar 다결정
 • GH-0926A5
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩243 / Wp
  Mono355-370W
  Powitt Solar 단결정