GH-0925A8

Zhejiang Ganghang Solar Technology Co., Ltd.
가격:
최저가격 ₩375 / Wp
유형: 단결정
공율범위: 150 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Zhejiang Ganghang Solar Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

Poly-325W

Huicheng Energy
최저가격 ₩246 / Wp
 • 셀종류: 다결정
 • 모듈 외형: 1956x992x40 mm
 • 무게: 23 kg
 • 셀크기: 156×156 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 325 Wp
 • Vmpp: 37.45 V
 • Impp: 8.68 A
 • 개방 회로 전압: 46.15 V
 • 단락 전류: 9.39 A
 • 호률: 17.25 %
 • 제품보증연한: 25 년
 • 출력 보증: 10년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율

제품특성

모델명
GH-0925A8
보증  
제품보증연한 3 년
출력 보증 10년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
150 Wp
최대전압(Vmpp)
31.1 V
최대전류(Impp)
4.87 A
개방전압(Voc)
37.6 V
단락전류(Isc)
5.46 A
출력 허용오차 (+)
+ 3 %
전력 허용차 (-)
- 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1314x808x35 mm
무게 13 kg
셀종류 단결정
셀크기 156×156 mm
설수량 42
유리 유형 강화
유리의 두께 3.2 mm
프레임 알루미늄 합금

Zhejiang Ganghang Solar Technology Co., Ltd.

West Xintiandi, Xiacheng Zone, Hangzhou, Zhejiang
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 150-380

유용한 연락처

Contact Face
Maggie

관련된 상품

 • ₩375 / Wp
  GH0926A8
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩295 / Wp
  SKT150M-12
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩375 / Wp
  GH-0925A1
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩255 / Wp
  M6-375/395
  GS PV 단결정
 • ₩375 / Wp
  GH-1010A3
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩304 / Wp
  BIFACIAL MDHF...
  Mysolar USA 양면형, PERC
 • ₩375 / Wp
  GH0926A10
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩293 / Wp
  SR-M660HL 9BB...
  Sunrise 단결정
 • ₩375 / Wp
  GH0924A4
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩293 / Wp
  SR-M660HL 9BB
  Sunrise 단결정
 • ₩375 / Wp
  GH-0924A13
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩293 / Wp
  SR-M672HL 9BB
  Sunrise 단결정
 • ₩375 / Wp
  GH0924A6
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩252 / Wp
  TP370-400W PE...
  Topsky PERC
 • ₩375 / Wp
  GH-0927A1
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩255 / Wp
  M6-380/390
  GS PV 단결정
 • ₩375 / Wp
  GH80-100M36
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩269 / Wp
  SS-(340~350)-...
  Sunova Solar Te... 다결정
 • ₩375 / Wp
  GH0924A19
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩281 / Wp
  SS-(380~400)-...
  Sunova Solar Te... PERC
 • ₩375 / Wp
  GH0926A9
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩281 / Wp
  SS-(395~410)-...
  Sunova Solar Te... 단결정
 • ₩375 / Wp
  GH-0926A3
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩258 / Wp
  Poly270-285W
  Powitt Solar 다결정
 • ₩375 / Wp
  GH0926A12
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩281 / Wp
  Mono355-370W
  Powitt Solar 단결정
 • ₩375 / Wp
  GH-0924A3
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩304 / Wp
  HC 390-410W M...
  Powitt Solar PERC
 • ₩375 / Wp
  GH-0924A1
  Ganghang Solar 단결정
 • SPM6-60
  SpolarPV Techno... PERC
 • ₩375 / Wp
  GH130-160M36
  Ganghang Solar 단결정
 • SPP6-72
  SpolarPV Techno... PERC
 • ₩375 / Wp
  GH-0924A14
  Ganghang Solar 단결정
 • SPBSM6-72
  SpolarPV Techno... 양면형
 • ₩375 / Wp
  GH0924A2
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩243 / Wp
  LNSF-370-390M...
  Luxen Solar Ene... PERC
 • ₩375 / Wp
  GH180-210M72
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩246 / Wp
  LNSE-290-310M...
  Luxen Solar Ene... PERC
 • ₩375 / Wp
  GH0924A18
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩287 / Wp
  STAR HC M144 ...
  Mysolar USA PERC
 • ₩375 / Wp
  GH-0929A3
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩298 / Wp
  SUPO HC M144 ...
  Mysolar USA PERC
 • ₩375 / Wp
  GH0929A1
  Ganghang Solar 단결정
 • HTM-TSB-380M1...
  HT Solar 단결정
 • ₩375 / Wp
  GH220-250M54
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩1,520 / Wp
  Charging kit/...
  Solarwit 단결정
 • ₩375 / Wp
  GH0926A1
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩281 / Wp
  60 Cell N typ...
  Solarwit 단결정
 • ₩375 / Wp
  GH-0924A8
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩298 / Wp
  60 cell full ...
  Solarwit 단결정
 • ₩375 / Wp
  GH240-275M60
  Ganghang Solar 단결정
 • Das Modul Mon...
  Soluxtec - Die ... PERC
 • ₩375 / Wp
  GH0924A11
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩322 / Wp
  HCM72X9
  DAH Solar 단결정
 • ₩375 / Wp
  GH-1010A2
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩281 / Wp
  HCP72X9
  DAH Solar 다결정
 • ₩375 / Wp
  GH1010A1
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩322 / Wp
  HCM60X9
  DAH Solar 단결정
 • ₩375 / Wp
  GH280-320M72
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩246 / Wp
  INE P325-340
  Infinity New En... 다결정
 • ₩375 / Wp
  GH0924A17
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩258 / Wp
  INE M290-315
  Infinity New En... 단결정
 • ₩375 / Wp
  GH-0926A5
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩258 / Wp
  INE M345-370
  Infinity New En... 단결정