GH0924A6

Zhejiang Ganghang Solar Technology Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: 50 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Zhejiang Ganghang Solar Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩321 / Wp
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 1960x990x40 mm
 • 무게: 21 kg
 • 셀크기: 156.75×156.75 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 340 Wp
 • Vmpp: 37.9 V
 • Impp: 8.97 A
 • 개방 회로 전압: 46.2 V
 • 단락 전류: 9.48 A
 • 호률: 17.52 %
 • 제품보증연한: 15 년
 • 출력 보증: 12년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율

제품특성

모델명
GH0924A6
보증  
제품보증연한 3 년
출력 보증 10년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
50 Wp
최대전압(Vmpp)
17.65 V
최대전류(Impp)
2.83 A
개방전압(Voc)
21.72 V
단락전류(Isc)
3.33 A
출력 허용오차 (+)
+ 3 %
전력 허용차 (-)
- 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 830x425x30 mm
무게 5 kg
셀종류 단결정
설수량 36
유리 유형 강화
유리의 두께 3.2 mm
프레임 알루미늄 합금

Zhejiang Ganghang Solar Technology Co., Ltd.

West Xintiandi, Xiacheng Zone, Hangzhou, Zhejiang
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 150-380

유용한 연락처

Contact Face
Maggie

관련된 상품

 • GH0926A8
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩230 / Wp
  PERC Mono320W...
  Cell Solar PERC
 • GH-0925A1
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩243 / Wp
  PERC Mono 390...
  Cell Solar PERC
 • GH-1010A3
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩243 / Wp
  Full black Mo...
  Cell Solar PERC
 • GH0926A10
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩327 / Wp
  EVVO 290-320 ...
  Evolve Energy G... 단결정
 • GH0924A4
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩334 / Wp
  EVVO - V - Se...
  Evolve Energy G... PERC
 • GH-0924A13
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩297 / Wp
  EVVO 330-360 ...
  Evolve Energy G... 단결정
 • GH-0927A1
  Ganghang Solar 단결정
 • DM72-380-395
  Ningbo RayTech ... 단결정
 • GH80-100M36
  Ganghang Solar 단결정
 • BPDM72(S)-370...
  Ningbo RayTech ... 단결정
 • GH0924A19
  Ganghang Solar 단결정
 • BPDM72(S)-385...
  Ningbo RayTech ... 양면형
 • GH0926A9
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩250 / Wp
  HS144-M 375-4...
  Hershey-Power 단결정
 • GH-0926A3
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩315 / Wp
  HCM60X9BB 325...
  DAH Solar 단결정
 • GH0926A12
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩243 / Wp
  SL60M 270-285W
  Sunlike Solar 단결정
 • GH-0924A3
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩243 / Wp
  JUST Half-Cut...
  Just Solar 다결정
 • GH-0924A1
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩267 / Wp
  JUST Half-Cut...
  Just Solar 단결정
 • GH130-160M36
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩266 / Wp
  BQ-POLY60
  BQ Solartech 다결정
 • GH-0924A14
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩266 / Wp
  BQ-MONO72
  BQ Solartech 단결정
 • GH-0925A8
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩266 / Wp
  BQ-MONO60
  BQ Solartech 단결정
 • GH0924A2
  Ganghang Solar 단결정
 • FU300-...
  FuturaSun PERC
 • GH180-210M72
  Ganghang Solar 단결정
 • FU300-315M
  FuturaSun PERC
 • GH0924A18
  Ganghang Solar 단결정
 • FU320-330M Ne...
  FuturaSun PERC
 • GH-0929A3
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩264 / Wp
  M6-375/395
  GS PV 단결정
 • GH0929A1
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩321 / Wp
  BIFACIAL MDHF...
  Mysolar USA 양면형, PERC
 • GH220-250M54
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩303 / Wp
  SR-M660HL 9BB...
  Sunrise 단결정
 • GH0926A1
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩303 / Wp
  SR-M660HL 9BB
  Sunrise 단결정
 • GH-0924A8
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩303 / Wp
  SR-M672HL 9BB
  Sunrise 단결정
 • GH240-275M60
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩246 / Wp
  TP380-410W PE...
  Topsky PERC
 • GH0924A11
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩270 / Wp
  M6-380/390
  GS PV 단결정
 • GH-1010A2
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩279 / Wp
  SS-(340~350)-...
  Sunova Solar Te... 다결정
 • GH1010A1
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩291 / Wp
  SS-(380~400)-...
  Sunova Solar Te... PERC
 • GH280-320M72
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩291 / Wp
  SS-(395~410)-...
  Sunova Solar Te... 단결정
 • GH0924A17
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩230 / Wp
  Poly270-285W
  Powitt Solar 다결정
 • GH-0926A5
  Ganghang Solar 단결정
 • ₩243 / Wp
  Mono355-370W
  Powitt Solar 단결정