SS230-54M

SS230-54M

Jiangyin Shine Science and Technology Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: 210 ~ 230 Wp
지역: 중국 중국

대체 제품

9BB 166 LNSK-360-375M ...

Luxen Solar Energy
최저가격 ₩268 / Wp
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 1756x1039x35 mm
 • 무게: 20 kg
 • 셀크기: 166×166 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 360 Wp
 • Vmpp: 33.71 V
 • Impp: 10.68 A
 • 개방 회로 전압: 40.79 V
 • 단락 전류: 11.18 A
 • 호률: 19.73 %
 • 제품보증연한: 12 년
 • 출력 보증: 25년 동안 84.8% 이상의 효율

제품특성

모델명
SS210-54M SS215-54M SS220-54M SS225-54M SS230-54M
보증  
제품보증연한 12 년
출력 보증 25년 동안 80% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
210 Wp 215 Wp 220 Wp 225 Wp 230 Wp
최대전압(Vmpp)
27.2 V 27.3 V 27.4 V 27.5 V 27.6 V
최대전류(Impp)
7.73 A 7.89 A 8.04 A 8.19 A 8.34 A
개방전압(Voc)
33.5 V 33.6 V 33.7 V 33.8 V 33.9 V
단락전류(Isc)
8.26 A 8.41 A 8.56 A 8.71 A 8.86 A
모듈 호률
14.4 % 14.8 % 15.1 % 15.5 % 15.8 %
출력 허용오차 (+)
+ 2.5 % + 2.5 % + 2 % + 2 % + 2 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
온도
45±2 °C 45±2 °C 45±2 °C 45±2 °C 45±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.4677 %/°C
온도 계수(Voc) -0.3374 %/°C
온도 계수(Isc) 0.0492 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1000 V
퓨즈의 정격전류 15 A
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1480x982x40 mm
무게 17 kg
셀종류 단결정
셀크기 156×156 mm
설수량 54
유리 유형 강화, 고투명, 저철분
유리의 두께 3.2 mm
케이블 단면도 4 mm2
커넥터 케이블 길이 900 mm
PDF  
제품 사양서 다운받기

Jiangyin Shine Science and Technology Co., Ltd.

Click to show company phone
shine-solarmodule.com
중국
No.1199, Binjiang West Road, Jiangyin, Jiangsu
직원수: 400
모회사: Jiangsu Shuangyou Heavy-duty Machine Co., Ltd

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 30-325

유용한 연락처

Contact Face
Mr Li
비즈니스 상세 정보
결정실리콘
유형: 단결정, 다결정
공율범위(Wp): 30-325
모회사
Jiangsu Shuangyou Heavy-duty Machine Co., Ltd

관련된 상품

 • SSM-20-30M
  Jiangyin Shine ... 단결정
 • ₩331 / Wp
  DHM-72X10 535...
  DAH Solar 단결정
 • SSM-35-45M
  Jiangyin Shine ... 단결정
 • ₩292 / Wp
  TPL M-120HC S...
  TPL Solar PERC
 • SSM-35-40P
  Jiangyin Shine ... 다결정
 • ₩274 / Wp
  TPL M-144HC S...
  TPL Solar PERC
 • SSM-50-60M
  Jiangyin Shine ... 단결정
 • ₩262 / Wp
  RZ-480-505HM-...
  Runsol PV PERC
 • SSM-50-60P
  Jiangyin Shine ... 다결정
 • ₩262 / Wp
  RZ-525-550HM-...
  Runsol PV PERC
 • SSM-75-90M
  Jiangyin Shine ... 단결정
 • ₩262 / Wp
  RZ-440-465HM-...
  Runsol PV PERC
 • SSM-75-90P
  Jiangyin Shine ... 다결정
 • ₩232 / Wp
  TD-375M-120HC
  Tide Solar 단결정
 • SSM-100-130M
  Jiangyin Shine ... 단결정
 • ₩237 / Wp
  TD-450M-144HC
  Tide Solar 단결정
 • SSM-100-130P
  Jiangyin Shine ... 다결정
 • ₩232 / Wp
  TD-410M-144HC
  Tide Solar 단결정
 • SSM-160-190P
  Jiangyin Shine ... 다결정
 • ₩287 / Wp
  SKT390-415M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • SS205-72M
  Jiangyin Shine ... 단결정
 • ₩287 / Wp
  SKT480-505M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • SS225-54P
  Jiangyin Shine ... 다결정
 • ₩287 / Wp
  SKT525-550M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • SS250-60M
  Jiangyin Shine ... 다결정
 • Black Panther...
  RECOM PERC
 • SS260-60M
  Jiangyin Shine ... 단결정
 • Black Panther...
  RECOM PERC, 양면형
 • SS270-96M
  Jiangyin Shine ... 단결정
 • ₩270 / Wp
  LR5-72HBD 525...
  Topsky Energy 양면형, PERC
 • SS310-72M
  Jiangyin Shine ... 단결정
 • ₩327 / Wp
  DHM-72L9-450W
  DAH Solar 단결정