SS225-54P

SS225-54P

Jiangyin Shine Science and Technology Co., Ltd.
유형: 다결정
공율범위: 210 ~ 225 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Jiangyin Shine Science and Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩328 / Wp
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 1724x1134x35 mm
 • 무게: 21.5 kg
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 390 Wp
 • Vmpp: 30.82 V
 • Impp: 12.66 A
 • 개방 회로 전압: 36.65 V
 • 단락 전류: 13.49 A
 • 호률: 19.94 %
 • 제품보증연한: 12 년
 • 출력 보증: --

제품특성

모델명
SS210-54P SS215-54P SS220-54P SS225-54P
보증  
제품보증연한 12 년
출력 보증 25년 동안 80% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
210 Wp 215 Wp 220 Wp 225 Wp
최대전압(Vmpp)
27.6 V 27.9 V 28.2 V 28.6 V
최대전류(Impp)
7.6 A 7.7 A 7.8 A 7.85 A
개방전압(Voc)
33 V 33.3 V 33.7 V 33.9 V
단락전류(Isc)
8.48 A 8.6 A 8.7 A 8.85 A
모듈 호률
14.4 % 14.8 % 15.1 % 15.5 %
출력 허용오차 (+)
+ 2.5 % + 2.5 % + 2.5 % + 2 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
온도
45±2 °C 45±2 °C 45±2 °C 45±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.4677 %/°C
온도 계수(Voc) -0.3374 %/°C
온도 계수(Isc) 0.0492 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1000 V
퓨즈의 정격전류 15 A
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1480x982x40 mm
무게 17 kg
셀종류 다결정
셀크기 156×156 mm
설수량 54
유리 유형 강화, 고투명, 저철분
유리의 두께 3.2 mm
케이블 단면도 4 mm2
커넥터 케이블 길이 900 mm
인증
PDF  
제품 사양서 다운받기

Jiangyin Shine Science and Technology Co., Ltd.

Click to show company phone
shine-solarmodule.com
중국
No.1199, Binjiang West Road, Jiangyin, Jiangsu
직원수: 400
모회사: Jiangsu Shuangyou Heavy-duty Machine Co., Ltd
참고: 귀하의 문의가 Jiangyin Shine Science and Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 30-325

유용한 연락처

Contact Face
Mr Li
비즈니스 상세 정보
결정실리콘
유형: 단결정, 다결정
공율범위(Wp): 30-325
모회사
Jiangsu Shuangyou Heavy-duty Machine Co., Ltd

관련된 상품

 • SSM-20-30M
  Jiangyin Shine ... 단결정
 • HTM585~610DMH...
  SEYCO 양면형
 • SSM-35-45M
  Jiangyin Shine ... 단결정
 • HTM435~455MH5...
  SEYCO 단결정
 • SSM-35-40P
  Jiangyin Shine ... 다결정
 • ₩252 / Wp
  JST430-455M(1...
  Just Solar 단결정
 • SSM-50-60M
  Jiangyin Shine ... 단결정
 • ECO-640-660M-...
  ECO DELTA 단결정
 • SSM-50-60P
  Jiangyin Shine ... 다결정
 • ₩394 / Wp
  ECO-530-550M-...
  ECO DELTA 단결정
 • SSM-75-90M
  Jiangyin Shine ... 단결정
 • ₩281 / Wp
  OS-HM72-540-5...
  Oushang Photovo... 단결정
 • SSM-75-90P
  Jiangyin Shine ... 다결정
 • ₩281 / Wp
  OS-HP72-330-3...
  Oushang Photovo... 단결정
 • SSM-100-130M
  Jiangyin Shine ... 단결정
 • ₩281 / Wp
  OS-M36-150-17...
  Oushang Photovo... 단결정
 • SSM-100-130P
  Jiangyin Shine ... 다결정
 • ₩438 / Wp
  AE HM6-72 Ser...
  AIONRISE PERC
 • SSM-160-190P
  Jiangyin Shine ... 다결정
 • ₩439 / Wp
  AE HM6-60 Ser...
  AIONRISE PERC
 • SS205-72M
  Jiangyin Shine ... 단결정
 • ₩428 / Wp
  AE HM6-72 Ser...
  AIONRISE PERC
 • SS230-54M
  Jiangyin Shine ... 단결정
 • ₩346 / Wp
  HITOUCH4-HJT ...
  Csunpower 양면형, HJT
 • SS250-60M
  Jiangyin Shine ... 다결정
 • ₩316 / Wp
  ZPM435-455 ph...
  Zonergy 단결정
 • SS260-60M
  Jiangyin Shine ... 단결정
 • LR4-60HPH 355...
  GreenSun 단결정
 • SS270-96M
  Jiangyin Shine ... 단결정
 • ₩346 / Wp
  Cortex N-HJT ...
  Omnis Power USA... 단결정
 • SS310-72M
  Jiangyin Shine ... 단결정
 • ₩310 / Wp
  Cortex P3 Ser...
  Omnis Power USA... PERC