SEAM72

SEAM72

Changzhou Almaden Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: Wp
지역: 중국 중국
제품은 더 이상 제조되지 않는다.

대체 제품

OS-HP72-330-350W

Oushang Photovoltaic
최저가격 ₩328 / Wp
 • 셀종류: 다결정
 • 모듈 외형: 2015x996x35 mm
 • 무게: --
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: --

제품특성

모델명
SEAM72-315 SEAM72-320 SEAM72-325 SEAM72-330
보증  
제품보증연한 10 년
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
315 Wp 320 Wp 325 Wp 330 Wp
최대전압(Vmpp)
37.33 V 37.43 V 37.53 V 37.64 V
최대전류(Impp)
8.44 A 8.55 A 8.66 A 8.76 A
개방전압(Voc)
46.31 V 46.56 V 46.71 V 47.05 V
단락전류(Isc)
9.06 A 9.16 A 9.28 A 9.35 A
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
온도 46±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.49 %/°C
온도 계수(Voc) -0.38 %/°C
온도 계수(Isc) 0.08 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1000 V
퓨즈의 정격전류 15 A
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1980x990x5 mm
무게 23.3 kg
셀종류 단결정
셀크기 156×156 mm
설수량 72
유리 유형 저반사, 강화
유리의 두께 4 mm
프레임 테두리 없음
커넥터 케이블 길이 1000 mm
PDF  
제품 사양서 다운받기

Changzhou Almaden Co., Ltd.

Click to show company phone
en.czamd.com
중국
No. 639, East Road, Qinglong, Tianning Dt., Changzhou, Jiangsu
직원수: 1,500
제품은 더 이상 제조되지 않는다.

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 175-330

유용한 연락처

Contact Face
Almaden
Contact Face
Yuhua Yu

관련된 상품

 • SEAP40T 175-1...
  Changzhou Almad... 다결정
 • ₩328 / Wp
  DHM-72X10-BF-...
  DAH Solar 양면형, PERC
 • SEAC40T 190-2...
  Changzhou Almad... 단결정
 • ₩379 / Wp
  ECO-530-550M-...
  Eco Delta 단결정
 • SEAC40T 195-2...
  Changzhou Almad... 단결정
 • ₩269 / Wp
  TP144-525-550...
  Topsky Energy PERC
 • SEAP50T 220-2...
  Changzhou Almad... 다결정
 • QSUN-144MS 43...
  Q SUN 단결정
 • SEAC50T 240-2...
  Changzhou Almad... 단결정
 • ₩337 / Wp
  QSUN-108MS-39...
  Q SUN 단결정
 • SEAC50T 255-2...
  Changzhou Almad... 단결정
 • QSUN-144M10 5...
  Q SUN 단결정
 • SEAP60W 265-2...
  Changzhou Almad... 다결정
 • ₩303 / Wp
  RS8I-M 535-56...
  Resun Solar 단결정
 • SEAB60T 295-3...
  Changzhou Almad... 양면형
 • ₩281 / Wp
  RS7I-M 425-46...
  Resun Solar 단결정
 • SEAC60W 295-3...
  Changzhou Almad... PERC
 • ₩338 / Wp
  RS6I-M 390-41...
  Resun Solar 단결정
 • SEAP72W 320-3...
  Changzhou Almad... 다결정
 • ₩304 / Wp
  Puma RCM-450-...
  RECOM 양면형, PERC
 • SHBB120T/W 33...
  Changzhou Almad... 양면형
 • ₩256 / Wp
  Black Panther...
  RECOM PERC, 양면형
 • SHAC120T/W 33...
  Changzhou Almad... PERC
 • ₩296 / Wp
  Black Panther...
  RECOM PERC
 • SHBC120T/W 33...
  Changzhou Almad... PERC
 • ₩338 / Wp
  SKT525-550M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • SHAB120T/W 33...
  Changzhou Almad... 양면형
 • ₩344 / Wp
  SKT480-505M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • SEAC72W 355-3...
  Changzhou Almad... PERC
 • ₩344 / Wp
  SKT390-415M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • SHAB120T/W 35...
  Changzhou Almad... 양면형
 • ₩618 / Wp
  Hi-MO 4m LR4-...
  The Sol Patch 단결정
 • SHBC120T/W 35...
  Changzhou Almad... PERC
 • ₩675 / Wp
  TSM-DE15V(II)...
  The Sol Patch 단결정
 • SHBB120T/W 35...
  Changzhou Almad... 양면형
 • ₩290 / Wp
  UL-540-550M-1...
  Ulica Solar 단결정
 • SHAC120T/W 35...
  Changzhou Almad... PERC
 • ₩290 / Wp
  UL-365-375-12...
  Ulica Solar 단결정
 • SEAB72T 360-3...
  Changzhou Almad... 양면형
 • ₩290 / Wp
  UL-450-460M-1...
  Ulica Solar 단결정
 • SHBC144T/W 43...
  Changzhou Almad... PERC
 • ₩328 / Wp
  HW-M12/120H 5...
  Hiwatt Solar 단결정
 • SHBB144T/W 43...
  Changzhou Almad... 양면형
 • ₩328 / Wp
  HW-M12/132H 6...
  Hiwatt Solar 단결정