SPM-2.8-20M

SPM-2.8-20M

Sunsumsolar Inc
유형: 단결정
공율범위: 2.8 ~ 20 Wp
지역: 대만 대만

대체 제품

UZ158MHC400-410-72

UZON Photovoltaic
최저가격 ₩213 / Wp
 • 셀종류: 양면형
 • 모듈 외형: 2018x1002x40 mm
 • 무게: 22.8 kg
 • 셀크기: 158.75×158.75 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 400 Wp
 • Vmpp: 41.32 V
 • Impp: 9.68 A
 • 개방 회로 전압: 49.25 V
 • 단락 전류: 10.24 A
 • 호률: 19.8 %
 • 제품보증연한: 25 년
 • 출력 보증: 12년 동안 93.5% 이상의 효율, 25년 동안 83.1% 이상의 효율

제품특성

모델명
SPM-2.8M SPM-3M SPM-3.2M SPM-4.5M SPM-5M SPM-5.5M SPM-9.5M SPM-10M SPM-11M SPM-14M SPM-15M SPM-16M SPM-17M SPM-20M
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
2.8 Wp 3 Wp 3.2 Wp 4.5 Wp 5 Wp 5.5 Wp 9.5 Wp 10 Wp 11 Wp 14 Wp 15 Wp 16 Wp 17 Wp 20 Wp
최대전압(Vmpp)
8.7 V 8.7 V 8.7 V 17.4 V 17.4 V 17.4 V 17.4 V 17.4 V 17.4 V 17.4 V 17.4 V 17.4 V 17.4 V 17.4 V
최대전류(Impp)
0.32 A 0.34 A 0.37 A 0.25 A 0.28 A 0.32 A 0.55 A 0.57 A 0.63 A 0.81 A 0.86 A 0.92 A 0.98 A 1.15 A
개방전압(Voc)
10.8 V 10.8 V 10.8 V 21.6 V 21.6 V 21.6 V 21.6 V 21.6 V 21.6 V 21.6 V 21.6 V 21.6 V 21.6 V 21.6 V
단락전류(Isc)
0.35 A 0.38 A 0.4 A 0.27 A 0.31 A 0.35 A 0.61 A 0.63 A 0.69 A 0.89 A 0.95 A 1.01 A 1.08 A 1.27 A
출력 허용오차 (+)
+ 5 % + 5 % + 5 % + 5 % + 5 % + 5 % + 5 % + 5 % + 5 % + 5 % + 5 % + 5 % + 5 % + 5 %
전력 허용차 (-)
- 5 % - 5 % - 5 % - 5 % - 5 % - 5 % - 5 % - 5 % - 5 % - 5 % - 5 % - 5 % - 5 % - 5 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
기계적 특성  
셀종류 단결정

Sunsumsolar Inc

+886 2 86673692
www.sunsumsolar.com
대만
9F., No.568, Zhongzheng Road, Xindian Dist., New Taipei City, 231

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 0.4-245

관련된 상품

 • SPM-9-11.5PB2...
  Sunsumsolar 다결정
 • GSAM6-20WF
  GSA 단결정
 • SPM-15-17PA208
  Sunsumsolar 다결정
 • ₩244 / Wp
  MSRH-144M-BIF...
  Mariosolar 단결정
 • SPM-20-25PB208
  Sunsumsolar 다결정
 • ₩254 / Wp
  JHM4/72BH Bla...
  Yangzhou Jinghu... 단결정
 • SPM-28-35SB101
  Sunsumsolar 단결정
 • ₩240 / Wp
  JHM3/72BH Bla...
  Yangzhou Jinghu... 단결정
 • SPM-60-75PB201
  Sunsumsolar 다결정
 • ₩254 / Wp
  JHM4/60BH Bla...
  Yangzhou Jinghu... 단결정
 • SPM-80-100PB2...
  Sunsumsolar 다결정
 • ₩255 / Wp
  ASP HM6L-72 S...
  Alpha Solar Pla... 단결정
 • SPM-135-150PB...
  Sunsumsolar 다결정
 • ₩288 / Wp
  ECO-315-330M-...
  ECO DELTA POWER 단결정
 • SPM-180-200SB...
  Sunsumsolar 단결정
 • ₩297 / Wp
  ECO-355-375M-...
  ECO DELTA POWER 단결정
 • SPM-225-245PB...
  Sunsumsolar 다결정
 • ₩291 / Wp
  (Shingled) EC...
  ECO DELTA POWER 단결정
 • ₩243 / Wp
  AXIpremium X ...
  AXITEC 단결정
 • ₩243 / Wp
  AXIpremium XL...
  AXITEC 단결정
 • ₩243 / Wp
  AXIpremium XL...
  AXITEC 단결정
 • ₩232 / Wp
  TPL M-144HC S...
  TPL Solar PERC
 • UL-435-445M-1...
  Ulica Solar 단결정
 • UL-365-375-12...
  Ulica Solar 단결정