SP120-130P-18

Shenzhen UPSEN Electric Co., Ltd.
유형: 다결정
공율범위: 120 ~ 130 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Shenzhen UPSEN Electric Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 셀종류: PERC
 • 모듈 외형: 1650x990x35 mm
 • 무게: 17.9 kg
 • 셀크기: 156.75×156.75 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 300 Wp
 • Vmpp: 32.6 V
 • Impp: 9.21 A
 • 개방 회로 전압: 40.16 V
 • 단락 전류: 9.59 A
 • 호률: 18.37 %
 • 제품보증연한: 15 년
 • 출력 보증: 25년 동안 87% 이상의 효율

제품특성

모델명
120 130
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
120 Wp 130 Wp
최대전압(Vmpp)
17.49 V 18 V
최대전류(Impp)
6.86 A 7.2 A
개방전압(Voc)
21.67 V 21.74 V
단락전류(Isc)
7.34 A 7.72 A
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1485x685x35 mm
무게 11.6 kg
셀종류 다결정
셀크기 156×156 mm
설수량 36

Shenzhen UPSEN Electric Co., Ltd.

5b, Jiandacheng Industrial Park, Central Road, Shajing, Bao'an, Shenzhen, Guangdong
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 70-280

유용한 연락처

Contact Face
Sophia

관련된 상품

 • SP70P-18
  UPSEN 다결정
 • ₩347 / Wp
  SKT65M-12
  Sunket New Ener... 단결정
 • SP75P-18
  UPSEN 다결정
 • Soluxtec Das ...
  Soluxtec - Die ... PERC
 • SP80-90P-18
  UPSEN 다결정
 • ₩231 / Wp
  TPL P-72 Seri...
  TPL Solar 다결정
 • SP100P-18
  UPSEN 다결정
 • ₩277 / Wp
  CE-295~320M60
  Centro Energy 단결정
 • SP160-175P-24
  UPSEN 다결정
 • ₩277 / Wp
  CE-330~360M72
  Centro Energy 단결정
 • SP180-190P-27
  UPSEN 다결정
 • ₩277 / Wp
  ESM PERC 360-...
  Einnova Solarli... PERC
 • SP195-225P-30
  UPSEN 다결정
 • ₩231 / Wp
  PERC Mono 300...
  TPL Solar PERC
 • SP230-245P-33
  UPSEN 다결정
 • ₩266 / Wp
  PMS275-300M-60
  Prostar Solar 단결정
 • SP250-280P-36
  UPSEN 다결정
 • ₩289 / Wp
  CE-280~310M60...
  Centro Energy 단결정
 • ₩272 / Wp
  UL-275-285P-60
  Ulica Solar 다결정
 • Soluxtec Das ...
  Soluxtec - Die ... 다결정