KPV220M-72

King-PV Technology Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: 200 ~ 220 Wp
지역: 중국 중국

대체 제품

최저가격 ₩270 / Wp
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 1909x1134x35 mm
 • 무게: 25 kg
 • 셀크기: 182x182 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 435 Wp
 • Vmpp: 33.76 V
 • Impp: 12.89 A
 • 개방 회로 전압: 40.8 V
 • 단락 전류: 13.34 A
 • 호률: 20.09 %
 • 제품보증연한: 12 년
 • 출력 보증: 25년 동안 80% 이상의 효율

제품특성

모델명
KPV200M-72 KPV205M-72 KPV210M-72 KPV215M-72 KPV220M-72
보증  
제품보증연한 10 년
출력 보증 10년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
200 Wp 205 Wp 210 Wp 215 Wp 220 Wp
최대전압(Vmpp)
36.9 V 37.2 V 37.4 V 37.7 V 38 V
최대전류(Impp)
5.42 A 5.51 A 5.61 A 5.7 A 5.78 A
개방전압(Voc)
45.6 V 45.9 V 46.1 V 46.4 V 46.7 V
단락전류(Isc)
5.8 A 5.9 A 5.99 A 6.09 A 6.17 A
모듈 호률
15.6 % 16 % 16.4 % 16.7 % 17.3 %
출력 허용오차 (+)
+ 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1580x808x35 mm
무게 14.5 kg
셀종류 단결정
셀크기 156×156 mm
설수량 72
PDF  
제품 사양서 다운받기

King-PV Technology Co., Ltd.

Click to show company phone
www.king-pv.com
중국
No. 18 Tangshan Road, Yonghkang, Jinhua, Zhejiang
직원수: 400
모회사: China Qunsheng Group

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
다결정, 단결정
공율범위(Wp): 30-335

유용한 연락처

Contact Face
King-PV
Contact Face
King-PV Technology Co., Ltd.
Contact Face
marcuswang
비즈니스 상세 정보
결정실리콘
유형: 다결정, 단결정
공율범위(Wp): 30-335
모회사
China Qunsheng Group

관련된 상품

 • KPV30P-36
  King-PV Technol... 다결정
 • ₩253 / Wp
  RT200WM
  Runtech China 단결정
 • KPV50P-36
  King-PV Technol... 다결정
 • ₩999 / Wp
  XXR-SFSP- ETF...
  Shenzhen XXR So... 단결정
 • KPV50M-36
  King-PV Technol... 단결정
 • HTM585~610DMH...
  SEYCO 양면형
 • KPV100P-36
  King-PV Technol... 다결정
 • HTM435~455MH5...
  SEYCO 단결정
 • KPV100M-36
  King-PV Technol... 단결정
 • ₩376 / Wp
  Vertex S TSM-...
  TWE Solar 단결정
 • KPV165M-36
  King-PV Technol... 단결정
 • ₩253 / Wp
  JST430-455M(1...
  Just Solar 단결정
 • KPV165P-36
  King-PV Technol... 다결정
 • ECO-640-660M-...
  ECO DELTA 단결정
 • KPV220P-48
  King-PV Technol... 다결정
 • ECO-530-550M-...
  ECO DELTA 단결정
 • KPV-M 250~275
  King-PV Technol... 단결정
 • ₩282 / Wp
  OS-HM72-540-5...
  Oushang Photovo... 단결정
 • KPV275P-60
  King-PV Technol... 다결정
 • ₩282 / Wp
  OS-HP72-330-3...
  Oushang Photovo... 단결정
 • KPV280M-60
  King-PV Technol... 단결정
 • ₩282 / Wp
  OS-M36-150-17...
  Oushang Photovo... 단결정
 • KPV-M 300~325
  King-PV Technol... 단결정
 • ₩440 / Wp
  AE HM6-72 Ser...
  AIONRISE PERC
 • KPV335M-72
  King-PV Technol... 단결정
 • ₩442 / Wp
  AE HM6-60 Ser...
  AIONRISE PERC
 • KPV330P-72
  King-PV Technol... 다결정
 • ₩431 / Wp
  AE HM6-72 Ser...
  AIONRISE PERC