KPV330P-72

King-PV Technology Co., Ltd.
유형: 다결정
공율범위: 300 ~ 330 Wp
지역: 중국 중국

대체 제품

최저가격 ₩238 / Wp
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 2279x1134x35 mm
 • 무게: 28 kg
 • 셀크기: 182x182 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 530 Wp
 • Vmpp: 40.8 V
 • Impp: 13 A
 • 개방 회로 전압: 49 V
 • 단락 전류: 13.78 A
 • 호률: 20.7 %
 • 제품보증연한: 10 년
 • 출력 보증: 25년 동안 84.8% 이상의 효율

제품특성

모델명
KPV300P-72 KPV305P-72 KPV310P-72 KPV315P-72 KPV320P-72 KPV325P-72 KPV330P-72
보증  
제품보증연한 10 년
출력 보증 10년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80.2% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
300 Wp 305 Wp 310 Wp 315 Wp 320 Wp 325 Wp 330 Wp
최대전압(Vmpp)
36.5 V 36.8 V 37 V 37.2 V 37.4 V 37.6 V 37.8 V
최대전류(Impp)
8.22 A 8.3 A 8.38 A 8.48 A 8.56 A 8.64 A 8.73 A
개방전압(Voc)
45.3 V 45.6 V 45.9 V 46.2 V 46.4 V 46.6 V 46.8 V
단락전류(Isc)
8.84 A 8.93 A 8.96 A 9.01 A 9.05 A 9.13 A 9.22 A
모듈 호률
15.5 % 15.7 % 16 % 16.2 % 16.5 % 16.7 % 17 %
출력 허용오차 (+)
+ 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1956x992x40 mm
무게 21.5 kg
셀종류 다결정
셀크기 156×156 mm
설수량 60
인증
PDF  
제품 사양서 다운받기

King-PV Technology Co., Ltd.

Click to show company phone
www.king-pv.com
중국
No. 18 Tangshan Road, Yonghkang, Jinhua, Zhejiang
직원수: 400
모회사: China Qunsheng Group

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
다결정, 단결정
공율범위(Wp): 30-335

유용한 연락처

Contact Face
King-PV
Contact Face
King-PV Technology Co., Ltd.
Contact Face
marcuswang
비즈니스 상세 정보
결정실리콘
유형: 다결정, 단결정
공율범위(Wp): 30-335
모회사
China Qunsheng Group

관련된 상품

 • KPV30P-36
  King-PV Technol... 다결정
 • HTM585~610DMH...
  SEYCO 양면형
 • KPV50P-36
  King-PV Technol... 다결정
 • HTM435~455MH5...
  SEYCO 단결정
 • KPV50M-36
  King-PV Technol... 단결정
 • ₩251 / Wp
  JST430-455M(1...
  Just Solar 단결정
 • KPV100P-36
  King-PV Technol... 다결정
 • ECO-640-660M-...
  ECO DELTA 단결정
 • KPV100M-36
  King-PV Technol... 단결정
 • ₩393 / Wp
  ECO-530-550M-...
  ECO DELTA 단결정
 • KPV165M-36
  King-PV Technol... 단결정
 • ₩280 / Wp
  OS-HM72-540-5...
  Oushang Photovo... 단결정
 • KPV165P-36
  King-PV Technol... 다결정
 • ₩280 / Wp
  OS-HP72-330-3...
  Oushang Photovo... 단결정
 • KPV220M-72
  King-PV Technol... 단결정
 • ₩280 / Wp
  OS-M36-150-17...
  Oushang Photovo... 단결정
 • KPV220P-48
  King-PV Technol... 다결정
 • ₩437 / Wp
  AE HM6-72 Ser...
  AIONRISE PERC
 • KPV-M 250~275
  King-PV Technol... 단결정
 • ₩438 / Wp
  AE HM6-60 Ser...
  AIONRISE PERC
 • KPV275P-60
  King-PV Technol... 다결정
 • ₩427 / Wp
  AE HM6-72 Ser...
  AIONRISE PERC
 • KPV280M-60
  King-PV Technol... 단결정
 • ₩345 / Wp
  HITOUCH4-HJT ...
  Csunpower 양면형, HJT
 • KPV-M 300~325
  King-PV Technol... 단결정
 • ₩315 / Wp
  ZPM435-455 ph...
  Zonergy 단결정
 • KPV335M-72
  King-PV Technol... 단결정
 • LR4-60HPH 355...
  GreenSun 단결정