KPV280M-60

King-PV Technology Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: 250 ~ 280 Wp
지역: 중국 중국

대체 제품

ASP-S1 (90-110W)

Advanced Solar Power
 • 셀종류: 박막
 • 모듈 외형: 1200x600x6.8 mm
 • 무게: 12 kg
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 85 Wp
 • Vmpp: 95.5 V
 • Impp: 0.89 A
 • 개방 회로 전압: 121.5 V
 • 단락 전류: 1.02 A
 • 호률: --
 • 제품보증연한: 10 년
 • 출력 보증: 10년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율

제품특성

모델명
KPV250M-60 KPV255M-60 KPV260M-60 KPV265M-60 KPV270M-60 KPV275M-60 KPV280M-60
보증  
제품보증연한 10 년
출력 보증 10년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80.2% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
250 Wp 255 Wp 260 Wp 265 Wp 270 Wp 275 Wp 280 Wp
최대전압(Vmpp)
30.7 V 30.8 V 30.9 V 31.2 V 31.4 V 31.6 V 31.8 V
최대전류(Impp)
8.15 A 8.28 A 8.42 A 8.5 A 8.6 A 8.7 A 8.8 A
개방전압(Voc)
38.1 V 37.8 V 37.9 V 38.2 V 38.4 V 38.5 V 38.7 V
단락전류(Isc)
8.8 A 8.96 A 9.1 A 9.19 A 9.28 A 9.4 A 9.4 A
모듈 호률
15.4 % 15.6 % 16 % 16.3 % 16.6 % 16.8 % 17.2 %
출력 허용오차 (+)
+ 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1640x992x40 mm
무게 17.5 kg
셀종류 단결정
셀크기 156×156 mm
설수량 60
유리 유형 TCO
PDF  
제품 사양서 다운받기

King-PV Technology Co., Ltd.

Click to show company phone
www.king-pv.com
중국
No. 18 Tangshan Road, Yonghkang, Jinhua, Zhejiang
직원수: 400
모회사: China Qunsheng Group

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
다결정, 단결정
공율범위(Wp): 30-335

유용한 연락처

Contact Face
King-PV
Contact Face
King-PV Technology Co., Ltd.
Contact Face
marcuswang
비즈니스 상세 정보
결정실리콘
유형: 다결정, 단결정
공율범위(Wp): 30-335
모회사
China Qunsheng Group

관련된 상품

 • KPV30P-36
  King-PV Technol... 다결정
 • HTM585~610DMH...
  SEYCO 양면형
 • KPV50P-36
  King-PV Technol... 다결정
 • HTM435~455MH5...
  SEYCO 단결정
 • KPV50M-36
  King-PV Technol... 단결정
 • ₩251 / Wp
  JST430-455M(1...
  Just Solar 단결정
 • KPV100P-36
  King-PV Technol... 다결정
 • ECO-640-660M-...
  ECO DELTA 단결정
 • KPV100M-36
  King-PV Technol... 단결정
 • ₩393 / Wp
  ECO-530-550M-...
  ECO DELTA 단결정
 • KPV165M-36
  King-PV Technol... 단결정
 • ₩280 / Wp
  OS-HM72-540-5...
  Oushang Photovo... 단결정
 • KPV165P-36
  King-PV Technol... 다결정
 • ₩280 / Wp
  OS-HP72-330-3...
  Oushang Photovo... 단결정
 • KPV220M-72
  King-PV Technol... 단결정
 • ₩280 / Wp
  OS-M36-150-17...
  Oushang Photovo... 단결정
 • KPV220P-48
  King-PV Technol... 다결정
 • ₩437 / Wp
  AE HM6-72 Ser...
  AIONRISE PERC
 • KPV-M 250~275
  King-PV Technol... 단결정
 • ₩438 / Wp
  AE HM6-60 Ser...
  AIONRISE PERC
 • KPV275P-60
  King-PV Technol... 다결정
 • ₩427 / Wp
  AE HM6-72 Ser...
  AIONRISE PERC
 • KPV-M 300~325
  King-PV Technol... 단결정
 • ₩345 / Wp
  HITOUCH4-HJT ...
  Csunpower 양면형, HJT
 • KPV335M-72
  King-PV Technol... 단결정
 • ₩315 / Wp
  ZPM435-455 ph...
  Zonergy 단결정
 • KPV330P-72
  King-PV Technol... 다결정
 • LR4-60HPH 355...
  GreenSun 단결정