TP660M-(315-335W)

Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: 315 ~ 335 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

FU300-315M

FuturaSun
 • 셀종류: PERC
 • 모듈 외형: 1650x990x35 mm
 • 무게: 17.7 kg
 • 셀크기: 156.75×156.75 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 300 Wp
 • Vmpp: 32.6 V
 • Impp: 9.21 A
 • 개방 회로 전압: 40.16 V
 • 단락 전류: 9.59 A
 • 호률: 18.37 %
 • 제품보증연한: 15 년
 • 출력 보증: 25년 동안 87% 이상의 효율

제품특성

모델명
315 320 325 330 335
보증  
제품보증연한 12 년
출력 보증 10년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
315 Wp 320 Wp 325 Wp 330 Wp 335 Wp
최대전압(Vmpp)
33.2 V 33.5 V 33.8 V 34.2 V 34.6 V
최대전류(Impp)
9.49 A 9.56 A 9.62 A 9.66 A 9.69 A
개방전압(Voc)
39.9 V 40.1 V 40.3 V 40.5 V 40.7 V
단락전류(Isc)
10.09 A 10.16 A 10.22 A 10.26 A 10.29 A
모듈 호률
19.2 % 19.5 % 19.8 % 20.1 % 20.4 %
출력 허용오차 (+)
+ 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
최대출력(Pmax)
234.7 Wp 238.3 Wp 241.8 Wp 245.6 Wp 248.8 Wp
최대전압(Vmpp)
30.6 V 30.9 V 31.2 V 31.5 V 31.8 V
최대전류(Impp)
7.66 A 7.71 A 7.76 A 7.8 A 7.83 A
개방전압(Voc)
37.2 V 37.3 V 37.5 V 37.7 V 37.8 V
단락전류(Isc)
8.14 A 8.2 A 8.25 A 8.28 A 8.31 A
온도
45±2 °C 45±2 °C 45±2 °C 45±2 °C 45±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.39 %/°C
온도 계수(Voc) -0.3 %/°C
온도 계수(Isc) 0.05 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1000 V
퓨즈의 정격전류 15 A
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1665x1002x35 mm
무게 19 kg
셀종류 단결정
셀크기 158.75×158.75 mm
설수량 60
유리 유형 강화, 고투명
유리의 두께 3.2 mm
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금
바이패스 다이오드 수 3
정션박스 보호등급 IP 68
커넥터 유형 MC4
케이블 4 mm2
커넥터 케이블 길이 900 mm
인증
UL 1703 (UL) E359349 IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV Rheinland) 50319753 IEC 61215 (TÜV Rheinland) 50378338 IEC 61730 (TÜV Rheinland) 50378338 UL 1703 (CSA) 253612-5311-90 UL 1703 (CSA) 253612-5311-10 IEC 61215 (TÜV Rheinland) 50421898 IEC 61730 (TÜV Rheinland) 50421898 IEC 61215 (TÜV Rheinland) 50384245 IEC 61730 (TÜV Rheinland) 50384245 IEC 61215 (JET) PV102-53201-1003 IEC 61730 (JET) PV102-53201-1003 UL 1703 (UL) E359349 IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV Rheinland) 50319753 IEC 61215 (TÜV Rheinland) 50378338 IEC 61730 (TÜV Rheinland) 50378338 UL 1703 (CSA) 253612-5311-90 UL 1703 (CSA) 253612-5311-10 IEC 61215 (TÜV Rheinland) 50421898 IEC 61730 (TÜV Rheinland) 50421898 IEC 61215 (TÜV Rheinland) 50384245 IEC 61730 (TÜV Rheinland) 50384245 IEC 61215 (JET) PV102-53201-1003 IEC 61730 (JET) PV102-53201-1003 UL 1703 (UL) E359349 IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV Rheinland) 50378338 IEC 61730 (TÜV Rheinland) 50378338 UL 1703 (CSA) 253612-5311-90 UL 1703 (CSA) 253612-5311-10 IEC 61215 (TÜV Rheinland) 50421898 IEC 61730 (TÜV Rheinland) 50421898 IEC 61215 (TÜV Rheinland) 50384245 IEC 61730 (TÜV Rheinland) 50384245 IEC 61215 (JET) PV102-53201-1003 IEC 61730 (JET) PV102-53201-1003
PDF  
제품 사양서 다운받기

Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd.

No. 1 Talesun Road, Shajiabang, Changshu, Suzhou, Jiangsu
모회사: Zhongli Sci-Tech Group Co., Ltd.
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/2018: 4000 MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 270-430

유용한 연락처

Contact Face
Colin Zhu
Contact Face
jinyi.wang (Kevin Wang)
Contact Face
Mr.Zhang

관련된 상품

 • Twinkle TD660P
  Talesun Solar 다결정
 • ₩304 / Wp
  HCM60X9BB 325...
  DAH Solar 단결정
 • FEATHER II TP...
  Talesun Solar 다결정
 • ₩261 / Wp
  BQ-MONO60
  BQ Solartech 단결정
 • Twinkle TD660M
  Talesun Solar 단결정
 • ₩290 / Wp
  FDS280-24M330
  Fortunes Solar 단결정
 • TP660P(275-29...
  Talesun Solar 다결정
 • ₩239 / Wp
  SL60M 270-285W
  Sunlike Solar 단결정
 • MIPRO III TP6...
  Talesun Solar 다결정
 • ₩239 / Wp
  JUST Half-Cut...
  Just Solar 다결정
 • FEATHER II TP...
  Talesun Solar 단결정
 • ₩262 / Wp
  JUST Half-Cut...
  Just Solar 단결정
 • Bistar TP6H60...
  Talesun Solar 다결정
 • ₩261 / Wp
  BQ-POLY60
  BQ Solartech 다결정
 • HIPRO II TP66...
  Talesun Solar PERC
 • ₩261 / Wp
  BQ-MONO72
  BQ Solartech 단결정
 • Nipro Dual TD...
  Talesun Solar 양면형
 • ₩261 / Wp
  BQ-MONO60
  BQ Solartech 단결정
 • HIPRO III TP6...
  Talesun Solar PERC
 • ₩262 / Wp
  【158.7...
  CSG PVTech 단결정
 • Bistar TP6H60...
  Talesun Solar 단결정
 • ₩262 / Wp
  【158.7...
  CSG PVTech 단결정
 • BISTAR TP6H72...
  Talesun Solar 다결정
 • FU300-...
  FuturaSun PERC
 • MIPRO III TP6...
  Talesun Solar 다결정
 • FU300-315M
  FuturaSun PERC
 • TP672P-(330-3...
  Talesun Solar 다결정
 • FU320-330M Ne...
  FuturaSun PERC
 • Nipro Dual TD...
  Talesun Solar 양면형
 • ₩230 / Wp
  M6-375/395
  GS PV 단결정
 • HIPRO II TP67...
  Talesun Solar PERC
 • ₩316 / Wp
  BIFACIAL MDHF...
  Mysolar USA 양면형, PERC
 • HIPRO III TP6...
  Talesun Solar PERC
 • ₩298 / Wp
  SR-M660HL 9BB...
  Sunrise 단결정
 • Bistar TP6H72...
  Talesun Solar 단결정
 • ₩298 / Wp
  SR-M660HL 9BB
  Sunrise 단결정
 • TP672M-(375-4...
  Talesun Solar 단결정
 • ₩298 / Wp
  SR-M672HL 9BB
  Sunrise 단결정