SSRS-TYB-4D

Shenzhen Shangshanruoshui Lighting Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: 265 ~ 280 Wp
지역: 중국 중국

대체 제품

Black Module_F...

Fortunes Solar
최저가격 ₩300 / Wp
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 1776x1052x35 mm
 • 무게: 20 kg
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: 3.2 mm

제품특성

모델명
SSRS-TYB-4D265 SSRS-TYB-4D270 SSRS-TYB-4D275 SSRS-TYB-4D280
보증  
제품보증연한 12 년
출력 보증 12년 동안 90% 이상의 효율, 30년 동안 80% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
265 Wp 270 Wp 275 Wp 280 Wp
최대전압(Vmpp)
31.3 V 31.7 V 31.9 V 32.1 V
최대전류(Impp)
8.48 A 8.51 A 8.63 A 8.72 A
개방전압(Voc)
38.3 V 37.8 V 38 V 38.2 V
단락전류(Isc)
9.02 A 9.07 A 9.21 A 9.35 A
모듈 호률
16.32 % 16.63 % 16.94 % 17.25 %
출력 허용오차 (+)
+ 3 % + 3 % + 3 % + 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
열 특성  
작동 온도 범위 40~85 °C
온도 계수(Pmax) 0.41 %/°C
온도 계수(Voc) 0.33 %/°C
온도 계수(Isc) 0.06 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1000 V
퓨즈의 정격전류 15 A
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1640x990x35 mm
무게 19 kg
셀종류 단결정
셀크기 156×156 mm
설수량 60
유리 유형 강화
유리의 두께 3.2 mm
봉합재 EVA
백시트 유형 TPT
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금
바이패스 다이오드 수 3
정션박스 보호등급 IP 67
커넥터 유형 MC4
케이블 단면도 4 mm2
커넥터 케이블 길이 900 mm

Shenzhen Shangshanruoshui Lighting Co., Ltd.

Click to show company phone
www.ssrsled.com
중국
2nd Floor, Building 5, Feiyang Industrial Zone, Shasi , Shajing Street, Baoan District, Shenzhen 518101
직원수: 186

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp):

유용한 연락처

Contact Face
张行波
Contact Face
张玉艳
Contact Face
张鑫鹏
Contact Face
张女士
Contact Face
刘文平
Contact Face
张超明
Contact Face
张永波

관련된 상품

 • SSRS-TYB-3D
  Shenzhen Shangs... 다결정
 • ₩340 / Wp
  DHM-72X10-BF-...
  DAH Solar 양면형, PERC
 • SSRS-TYB-1D
  Shenzhen Shangs... 다결정
 • ₩291 / Wp
  ECO-530-550M-...
  Eco Delta 단결정
 • SSRS-TYB-2D
  Shenzhen Shangs... 단결정
 • ₩258 / Wp
  TP144-525-555...
  Topsky Energy PERC
 • ₩294 / Wp
  QSUN-144MS 43...
  Q-SUNSolar 단결정
 • ₩298 / Wp
  QSUN-108MS-39...
  Q-SUNSolar 단결정
 • ₩287 / Wp
  QSUN-144M 530...
  Q-SUNSolar 단결정
 • ₩259 / Wp
  RS8I-M 535-56...
  Resun Solar 단결정
 • ₩274 / Wp
  RS7I-M 425-46...
  Resun Solar 단결정
 • ₩350 / Wp
  RS6I-M 390-41...
  Resun Solar 단결정
 • ₩350 / Wp
  SKT525-550M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩356 / Wp
  SKT480-505M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩356 / Wp
  SKT390-415M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩630 / Wp
  PEX Series 40...
  Sonnex Energie PERC
 • ₩209 / Wp
  TPL M-144HC S...
  TPL Solar PERC
 • ₩630 / Wp
  PEX Series 53...
  Sonnex Energie PERC
 • ₩255 / Wp
  UL-540-550M-1...
  Ulica Solar 단결정
 • ₩300 / Wp
  UL-365-375-12...
  Ulica Solar 단결정
 • ₩300 / Wp
  UL-450-460M-1...
  Ulica Solar 단결정
 • ₩300 / Wp
  HW-M12/132H 6...
  Hiwatt Solar 단결정
 • ₩300 / Wp
  HW-M10/144H 5...
  Hiwatt Solar 단결정
 • MONO400W-410W...
  Sunergy Solar PERC