Poly Sun-20

Ningbo Xiangshan Solarmax Photo-electric Co., Ltd.
유형: 다결정
공율범위: 20 Wp
지역: 중국 대륙 중국 대륙

대체 제품

최저가격 ₩311 / Wp
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 1650x992x35 mm
 • 무게: 18.5 kg
 • 셀크기: 156.75×156.75 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 295 Wp
 • Vmpp: 31.6 V
 • Impp: 9.34 A
 • 개방 회로 전압: 38.8 V
 • 단락 전류: 9.75 A
 • 호률: 18.17 %
 • 제품보증연한: 12 년
 • 출력 보증: 10년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율

제품특성

모델명
Sun-20
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
20 Wp
최대전압(Vmpp)
17.5 V
최대전류(Impp)
1.14 A
개방전압(Voc)
21.5 V
단락전류(Isc)
1.29 A
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 576x356x28 mm
무게 2.7 kg
셀종류 다결정

Ningbo Xiangshan Solarmax Photo-electric Co., Ltd.

No.19, Danning Road, Industrial Park, Xiangshan County, Ningbo, Zhejiang, 315700

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 5-180

관련된 상품

 • Poly Sun-5
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩263 / Wp
  Poly270-285W
  Powitt Solar 다결정
 • Mono Sun-5
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩287 / Wp
  Mono355-370W
  Powitt Solar 단결정
 • Poly Sun-10
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩311 / Wp
  HC 390-410W M...
  Powitt Solar PERC
 • Mono Sun-10
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩288 / Wp
  LNSF-370-390M...
  Luxen Solar Ene... PERC
 • Poly Sun-15
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩288 / Wp
  LNSE-290-310M...
  Luxen Solar Ene... PERC
 • Mono Sun-15
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩329 / Wp
  STAR HC M144 ...
  Mysolar USA PERC
 • Mono Sun-20
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩299 / Wp
  STAR HC P144 ...
  Mysolar USA 다결정
 • Poly Sun-25
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩317 / Wp
  SUPO HC M144 ...
  Mysolar USA PERC
 • Mono Sun-25
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • HTM-TSB-380M1...
  HT Solar 단결정
 • Poly Sun 30-35
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩1,550 / Wp
  Charging kit/...
  Solarwit 단결정
 • Mono Sun 30-35
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩287 / Wp
  60 Cell N typ...
  Solarwit 단결정
 • Poly Sun 40-45
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩305 / Wp
  60 cell full ...
  Solarwit 단결정
 • Mono Sun 40-45
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • Das Modul Mon...
  Soluxtec - Die ... PERC
 • Poly Sun 50-55
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩341 / Wp
  HCM72X9
  DAH Solar 단결정
 • Mono Sun 50-55
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩287 / Wp
  HCP72X9
  DAH Solar 다결정
 • Poly Sun-60
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩329 / Wp
  HCM60X9
  DAH Solar 단결정
 • Mono Sun 60-65
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩264 / Wp
  M6-360/370/380
  GS PV 단결정
 • Mono Sun-70
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩215 / Wp
  INE P325-340
  Infinity New En... 다결정
 • Mono Sun-75
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩227 / Wp
  INE M290-315
  Infinity New En... 단결정
 • Mono Sun-80
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩227 / Wp
  INE M345-370
  Infinity New En... 단결정
 • Mono Sun-85
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩287 / Wp
  JY305-320M6-P...
  JAYU Solar Ener... PERC
 • Mono Sun-90
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩263 / Wp
  JY330-345P6-P...
  JAYU Solar Ener... 다결정
 • Mono Sun-100
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩287 / Wp
  JY285-300M6-F...
  JAYU Solar Ener... 단결정
 • Poly Sun 150L...
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩251 / Wp
  Poly-325W
  Huicheng Energy 다결정
 • Poly Sun-150S
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩263 / Wp
  Mono-360W
  Huicheng Energy 단결정
 • Mono Sun 150S...
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩263 / Wp
  Mono-295W
  Huicheng Energy 단결정
 • Mono Sun 150L...
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩371 / Wp
  HS GLASS-GLAS...
  Hershey-Power PERC