Mono Sun 150S-180S

Ningbo Xiangshan Solarmax Photo-electric Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: 150 ~ 180 Wp
지역: 중국 중국

대체 제품

ED95-100-105-6P

Eco Delta Power
최저가격 ₩330 / Wp
 • 셀종류: 다결정
 • 모듈 외형: 1000x670x30 mm
 • 무게: 8 kg
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 95 Wp
 • Vmpp: 17.4 V
 • Impp: 5.46 A
 • 개방 회로 전압: 21.8 V
 • 단락 전류: 5.78 A
 • 호률: 14.2 %
 • 제품보증연한: 10 년
 • 출력 보증: 12년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율

제품특성

모델명
Sun-150S Sun-180S
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
150 Wp 180 Wp
최대전압(Vmpp)
23.5 V 23.5 V
최대전류(Impp)
6.38 A 7.66 A
개방전압(Voc)
29 V 29 V
단락전류(Isc)
7.18 A 8.62 A
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1216x993x46 mm
셀종류 단결정

Ningbo Xiangshan Solarmax Photo-electric Co., Ltd.

No.19, Danning Road, Industrial Park, Xiangshan County, Ningbo, Zhejiang, 315700

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 5-180

관련된 상품

 • Poly Sun-5
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩253 / Wp
  TTN-150-160M36
  TTN Electric 단결정
 • Mono Sun-5
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩297 / Wp
  SKT150M-12
  Sunket New Ener... 단결정
 • Poly Sun-10
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • M6-380/390
  GS PV 단결정
 • Mono Sun-10
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩271 / Wp
  SS-(340~350)-...
  Sunova Solar Te... 다결정
 • Poly Sun-15
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩295 / Wp
  SR-M660HL 12BB
  Sunrise 단결정
 • Mono Sun-15
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩295 / Wp
  SR-M660L Black
  Sunrise 단결정
 • Poly Sun-20
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩283 / Wp
  SS-(380~400)-...
  Sunova Solar Te... PERC
 • Mono Sun-20
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩295 / Wp
  SS-(395~410)-...
  Sunova Solar Te... 단결정
 • Poly Sun-25
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩259 / Wp
  Poly270-285W
  Powitt Solar 다결정
 • Mono Sun-25
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩283 / Wp
  Mono355-370W
  Powitt Solar 단결정
 • Poly Sun 30-35
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩307 / Wp
  HC 390-410W M...
  Powitt Solar PERC
 • Mono Sun 30-35
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • SPM6-60
  SpolarPV Techno... PERC
 • Poly Sun 40-45
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • SPP6-72
  SpolarPV Techno... PERC
 • Mono Sun 40-45
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • SPBSM6-72
  SpolarPV Techno... 양면형
 • Poly Sun 50-55
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩284 / Wp
  LNSF-370-390M...
  Luxen Solar Ene... PERC
 • Mono Sun 50-55
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩284 / Wp
  LNSE-290-310M...
  Luxen Solar Ene... PERC
 • Poly Sun-60
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩307 / Wp
  STAR HC M144 ...
  Mysolar USA PERC
 • Mono Sun 60-65
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩295 / Wp
  STAR HC P144 ...
  Mysolar USA 다결정
 • Mono Sun-70
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩312 / Wp
  SUPO HC M144 ...
  Mysolar USA PERC
 • Mono Sun-75
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • HTM-TSB-380M1...
  HT Solar 단결정
 • Mono Sun-80
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩1,530 / Wp
  Charging kit/...
  Solarwit 단결정
 • Mono Sun-85
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩283 / Wp
  60 Cell N typ...
  Solarwit 단결정
 • Mono Sun-90
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩301 / Wp
  60 cell full ...
  Solarwit 단결정
 • Mono Sun-100
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • Das Modul Mon...
  Soluxtec - Die ... PERC
 • Poly Sun 150L...
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩324 / Wp
  HCM72X9
  DAH Solar 단결정
 • Poly Sun-150S
  Ningbo Xiangsha... 다결정
 • ₩283 / Wp
  HCP72X9
  DAH Solar 다결정
 • Mono Sun 150L...
  Ningbo Xiangsha... 단결정
 • ₩324 / Wp
  HCM60X9
  DAH Solar 단결정