SL255-275TU-30PB

SL255-275TU-30PB

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co., Ltd
유형: 다결정
공율범위: Wp
지역: 중국 중국

대체 제품

최저가격 ₩268 / Wp
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 2279x1134x35 mm
 • 무게: 29 kg
 • 셀크기: 182x182 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 530 Wp
 • Vmpp: 41.6 V
 • Impp: 12.74 A
 • 개방 회로 전압: 49.4 V
 • 단락 전류: 13.54 A
 • 호률: 20.51 %
 • 제품보증연한: 25 년
 • 출력 보증: 12년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율

제품특성

모델명
255 260 265 270 275
보증  
제품보증연한 12 년
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
255 Wp 260 Wp 265 Wp 270 Wp 275 Wp
최대전압(Vmpp)
31.8 V 31.98 V 32.04 V 32.16 V 32.22 V
최대전류(Impp)
8.02 A 8.13 A 8.27 A 8.4 A 8.54 A
개방전압(Voc)
37.92 V 38.04 V 38.1 V 38.16 V 38.28 V
단락전류(Isc)
8.58 A 8.7 A 8.85 A 8.98 A 9.13 A
모듈 호률
15.31 % 15.61 % 15.91 % 16.21 % 16.51 %
출력 허용오차 (+)
+ 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
온도
45±2 °C 45±2 °C 45±2 °C 45±2 °C 45±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.41 %/°C
온도 계수(Voc) -0.32 %/°C
온도 계수(Isc) 0.05 %/°C
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1666x1000x40 mm
무게 25.5 kg
셀종류 다결정
셀크기 156×156 mm
설수량 60

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co., Ltd

+86 400 6969100
www.nbqxsolar.com
중국
No.37, Jingang Road, Binhai Industrial Park, Xiangshan County, Ningbo, Zhejiang
직원수: 900
모회사: Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co., Ltd.

결정실리콘

생산량 (MW)/2017: 800 MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 285-370

유용한 연락처

Contact Face
Linda
Contact Face
Doris
Contact Face
Lieber
비즈니스 상세 정보
결정실리콘
유형: 단결정, 다결정
공율범위(Wp): 285-370
고효율 결정
유형: 양면형
공율범위(Wp): 265-360
모회사
Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co., Ltd.

관련된 상품

 • ND-AK270-275
  Sharp 다결정
 • RLM10-...
  Reeco Logic 단결정
 • RLM6-144HP Se...
  Reeco Logic 단결정
 • ₩220 / Wp
  East Lux-ultr...
  East Lux Energy 단결정
 • ₩220 / Wp
  East Lux-ultr...
  East Lux Energy 단결정
 • ₩220 / Wp
  East Lux-ultr...
  East Lux Energy 단결정
 • ₩268 / Wp
  DHM-72X10-520...
  DAH Solar 단결정
 • ₩237 / Wp
  JST525-650M
  Just Solar 단결정
 • ₩281 / Wp
  JAM72S20 445-...
  Smart Solar Sys... 단결정
 • ₩281 / Wp
  JAM60S20 365-...
  Smart Solar Sys... 단결정
 • ₩268 / Wp
  HCM60X9 325W-...
  Smart Solar Sys... 단결정
 • ₩268 / Wp
  Aquama...
  Sunrise 단결정
 • ₩247 / Wp
  DHM-72L9-440-...
  DAH Solar 단결정
 • HiDM CS1H-320...
  K and C Solar PERC
 • ₩228 / Wp
  MSRH-144M-BIF...
  Mario Solar 단결정
 • ₩302 / Wp
  JHM4/72BH Bla...
  Yangzhou Jinghu... 단결정
 • ₩285 / Wp
  JHM3/72BH Bla...
  Yangzhou Jinghu... 단결정
 • ₩305 / Wp
  JHM4/60BH Bla...
  Yangzhou Jinghu... 단결정
 • ₩258 / Wp
  ASP HM6L-72 S...
  Alpha Solar Pla... 단결정
 • ₩292 / Wp
  ECO-315-330M-...
  ECO DELTA POWER 단결정
 • ₩297 / Wp
  ECO-355-375M-...
  ECO DELTA POWER 단결정
 • ₩308 / Wp
  (Shingled) EC...
  ECO DELTA POWER 단결정
 • ₩308 / Wp
  AXIpremium XX...
  AXITEC 단결정
 • ₩308 / Wp
  AXIpremium XL...
  AXITEC 단결정