TPS-M6U(72)-350W

Shenzhen Topray Solar Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: 350 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Shenzhen Topray Solar Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

EGE-155-170P-36

Eco Green Energy
최저가격 ₩318 / Wp
 • 셀종류: 다결정
 • 모듈 외형: 1480x670x30 mm
 • 무게: 11 kg
 • 셀크기: 156×156 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 150 Wp
 • Vmpp: 18.4 V
 • Impp: 8.15 A
 • 개방 회로 전압: 22.51 V
 • 단락 전류: 8.75 A
 • 호률: 15.13 %
 • 제품보증연한: 10 년
 • 출력 보증: 10년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 81% 이상의 효율

제품특성

모델명
TPS-350W
보증  
제품보증연한 10 년
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
350 Wp
최대전압(Vmpp)
37.1 V
최대전류(Impp)
9.43 A
개방전압(Voc)
46.2 V
단락전류(Isc)
9.71 A
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
열 특성  
작동 온도 범위 -40~80 °C
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1956x990x40 mm
무게 20.5 kg
셀종류 단결정
설수량 72
유리 유형 강화
유리의 두께 3.2 mm
프레임 알루미늄 합금
바이패스 다이오드 수 3
커넥터 케이블 길이 1000 mm

Shenzhen Topray Solar Co., Ltd.

Room 801-804, Block A, Future Plaza, 4060 Qiaoxiang Rd. Nanshan District, Shenzhen, Guangdong
직원수: 3,000
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/2015: 500 MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 3-315

박막

생산량 (MW)/2015: 20 MWp
비결정: Single-Junction(단결합)
공율범위(Wp): 1-60

유용한 연락처

Contact Face
Topray Solar
Contact Face
Amy long

관련된 상품

 • TPS107S-5W-Po...
  Topray Solar 다결정
 • ₩256 / Wp
  M6-320-360
  GS PV 단결정
 • Topray M5
  Topray Solar 단결정
 • ₩259 / Wp
  ESP 260-285 3...
  Einnova Solarli... 다결정
 • Topray P5
  Topray Solar 다결정
 • ₩282 / Wp
  ESM PERC 360-...
  Einnova Solarli... PERC
 • Topray M10
  Topray Solar 단결정
 • ₩235 / Wp
  PERC Mono 300...
  TPL Solar PERC
 • Topray P10
  Topray Solar 다결정
 • ₩271 / Wp
  PMS275-300M-60
  Prostar Solar 단결정
 • TPS107S-15W-P...
  Topray Solar 다결정
 • ₩294 / Wp
  CE-280~310M60...
  Centro Energy 단결정
 • TPS107S-20W-P...
  Topray Solar 다결정
 • ₩259 / Wp
  UL-275-285P-60
  Ulica Solar 다결정
 • Topray M20
  Topray Solar 단결정
 • ₩259 / Wp
  UL-330-335P-72
  Ulica Solar 다결정
 • Topray P20
  Topray Solar 다결정
 • ₩306 / Wp
  UL-295-320M-60
  Ulica Solar 단결정
 • 20W
  Topray Solar 박막
 • ₩251 / Wp
  JST265-285P(6...
  Just Solar 다결정
 • TPS107S-30W-P...
  Topray Solar 다결정
 • ₩282 / Wp
  CE-330~360M72
  Centro Energy 단결정
 • Topray P30-35
  Topray Solar 다결정
 • ₩282 / Wp
  CE-295~320M60
  Centro Energy 단결정
 • Topray M35
  Topray Solar 단결정
 • ₩259 / Wp
  TTN-250-260P60
  TTN Electric 다결정
 • TPS105S-40W-M...
  Topray Solar 단결정
 • ₩274 / Wp
  TTN-300-320P72
  TTN Electric 다결정
 • TPS107S-40W-P...
  Topray Solar 다결정
 • ₩247 / Wp
  TTN-150-160M36
  TTN Electric 단결정
 • Topray P40
  Topray Solar 다결정
 • ₩1,180 / Wp
  SOLAR BLANKET
  Sunpro Power 단결정
 • TPS-113
  Topray Solar 박막
 • ₩271 / Wp
  JS310-330P
  JS Solar 다결정
 • 40W
  Topray Solar 박막
 • HTM290-320MH-...
  HT Solar 단결정
 • Topray M45
  Topray Solar 단결정
 • Soluxtec Das ...
  Soluxtec - Die ... 다결정
 • TPS105S-50W-M...
  Topray Solar 단결정
 • Soluxtec Das ...
  Soluxtec - Die ... PERC
 • TPS107S-50W-P...
  Topray Solar 다결정
 • ₩235 / Wp
  TPL P-72 Seri...
  TPL Solar 다결정
 • Topray P50-55
  Topray Solar 다결정
 • ₩259 / Wp
  JST355-375M(7...
  Just Solar 양면형, PERC
 • TPS-FLX
  Topray Solar 단결정
 • ₩282 / Wp
  Black ESM PER...
  Einnova Solarli... PERC
 • Topray M55-60
  Topray Solar 단결정
 • ₩259 / Wp
  SH-280P6-20
  HS Solar 다결정
 • TPS107S-60W-P...
  Topray Solar 다결정
 • HTM285-315MA-...
  HT Solar 단결정
 • Topray P75-80
  Topray Solar 다결정
 • HTM360-390MH-...
  HT Solar 단결정
 • TPS107S-80W-P...
  Topray Solar 다결정
 • ₩294 / Wp
  RS300M6(B)-60
  Jiangsu Runda PV 단결정
 • Topray M80-85
  Topray Solar 단결정
 • ₩271 / Wp
  RS280M6(B)-60
  Jiangsu Runda PV 단결정
 • TPS107S-100W-...
  Topray Solar 다결정
 • ₩259 / Wp
  RS320P(B)-72
  Jiangsu Runda PV 다결정
 • Topray P100-1...
  Topray Solar 다결정
 • ₩308 / Wp
  ECO-270-290P-...
  Eco Delta Power 다결정
 • Topray M110-1...
  Topray Solar 단결정
 • ₩282 / Wp
  RZ-315/320/32...
  Dezhou Runze Ne... 다결정
 • TPS107S-120W-...
  Topray Solar 다결정
 • ₩376 / Wp
  HS GLASS-GLAS...
  Hershey-Power PERC
 • Topray P120-1...
  Topray Solar 다결정
 • ₩241 / Wp
  SH-315-335P6-...
  HS Solar 다결정
 • Topray M130-1...
  Topray Solar 단결정
 • ₩276 / Wp
  SH-300S6-20
  HS Solar 단결정
 • TPS105S-150W-...
  Topray Solar 단결정
 • ₩247 / Wp
  JST340-380M(7...
  Just Solar PERC
 • Topray P150-1...
  Topray Solar 다결정
 • ₩256 / Wp
  FDS220-20M270
  Fortunes Solar 단결정
 • Topray M170-1...
  Topray Solar 단결정
 • ₩273 / Wp
  FDS280-24P300
  Fortunes Solar 다결정
 • Topray P200-2...
  Topray Solar 다결정
 • ₩291 / Wp
  FDS280-24M330
  Fortunes Solar 단결정
 • Topray M220-2...
  Topray Solar 단결정
 • ₩259 / Wp
  CSGAAAS2-72 (...
  CSG PVTech 단결정
 • TPS-P6U(60)-2...
  Topray Solar 다결정
 • ₩282 / Wp
  RZ-265/270/27...
  Dezhou Runze Ne... 다결정
 • TPS-P6U(60)-2...
  Topray Solar 다결정
 • ₩246 / Wp
  RZ-360/365/37...
  Dezhou Runze Ne... 단결정
 • TPS-M6U(60)-2...
  Topray Solar 단결정
 • ₩235 / Wp
  CSGAAA...
  CSG PVTech 다결정
 • TPS-M6U(60)-2...
  Topray Solar 단결정
 • ₩235 / Wp
  CSGAAAM2-72 (...
  CSG PVTech 다결정
 • TPS-P6U(72)-3...
  Topray Solar 다결정
 • ₩376 / Wp
  HS GLASS-GLAS...
  Hershey-Power PERC
 • TPS-P6U(72)-3...
  Topray Solar 다결정
 • ₩247 / Wp
  P6-300-340
  GS PV 다결정
 • TPS-M6U(72)-3...
  Topray Solar 단결정
 • ₩376 / Wp
  AE M6-60_280 ...
  AE Solar 단결정