EGE-310-350M-72

Eco Green Energy
유형: 단결정
공율범위: Wp
지역: 중국 중국
제품은 더 이상 제조되지 않는다.

대체 제품

최저가격 ₩248 / Wp
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 2024x1004x40 mm
 • 무게: 22.8 kg
 • 셀크기: 158.75×158.75 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 390 Wp
 • Vmpp: 41.1 V
 • Impp: 9.49 A
 • 개방 회로 전압: 49.3 V
 • 단락 전류: 10.12 A
 • 호률: 19.2 %
 • 제품보증연한: 12 년
 • 출력 보증: 30년 동안 80% 이상의 효율

제품특성

모델명
EGE-310M-72 EGE-315M-72 EGE-320M-72 EGE-325M-72 EGE-330M-72 EGE-335M-72 EGE-340M-72 EGE-345M-72 EGE-350M-72
보증  
제품보증연한 10 년
출력 보증 10년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 81% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
260 Wp 315 Wp 320 Wp 325 Wp 330 Wp 335 Wp 340 Wp 345 Wp 350 Wp
최대전압(Vmpp)
37.04 V 37.06 V 37.15 V 37.53 V 37.88 V 37.93 V 38.54 V 38.41 V 38.71 V
최대전류(Impp)
8.36 A 8.45 A 8.52 A 8.61 A 8.68 A 8.75 A 8.82 A 8.98 A 9.04 A
개방전압(Voc)
45.42 V 45.61 V 45.87 V 45.99 V 46.28 V 46.55 V 46.76 V 46.64 V 46.88 V
단락전류(Isc)
8.83 A 8.91 A 8.97 A 9.05 A 9.12 A 9.18 A 9.24 A 9.32 A 9.38 A
모듈 호률
15.98 % 16.23 % 16.5 % 16.75 % 17.01 % 17.27 % 17.52 % 17.78 % 18.04 %
출력 허용오차 (+)
+ 5 % + 5 % + 5 % + 5 % + 5 % + 5 % + 5 % + 5 % + 5 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
최대출력(Pmax)
231 Wp 235 Wp 239 Wp 242 Wp 246 Wp 250 Wp 254 Wp 257 Wp 261 Wp
최대전압(Vmpp)
29.42 V 34.94 V 35.23 V 35.4 V 35.65 V 35.89 V 36.13 V 36.01 V 36.29 V
최대전류(Impp)
6.64 A 6.71 A 6.76 A 6.84 A 6.89 A 6.95 A 7.01 A 7.13 A 7.18 A
개방전압(Voc)
42.12 V 42.3 V 42.54 V 42.65 V 42.92 V 43.17 V 43.36 V 43.25 V 43.48 V
단락전류(Isc)
7.18 A 7.24 A 7.29 A 7.36 A 7.42 A 7.46 A 7.51 A 7.58 A 7.63 A
온도
45±2 °C 45±2 °C 45±2 °C 45±2 °C 45±2 °C 45±2 °C 45±2 °C 45±2 °C 45±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 -45~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.41 %/°C
온도 계수(Voc) -0.31 %/°C
온도 계수(Isc) 0.06 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1500 V
퓨즈의 정격전류 15 A
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1956x992x40 mm
무게 22.8 kg
셀종류 단결정
셀크기 156×156 mm
설수량 72
유리 유형 강화
유리의 두께 3.2 mm
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금
정션박스 보호등급 IP 67
커넥터 유형 MC4
커넥터 케이블 길이 900 mm
인증
PDF  
제품 사양서 다운받기

Eco Green Energy

No. 299 Xingcheng Road, Chongchuan District, Nantong, Jiangsu
직원수: 100
제품은 더 이상 제조되지 않는다.

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 30-410

유용한 연락처

Contact Face
Ljubomir GAVRILOVIC
Contact Face
Alex Zhang

관련된 상품

 • EGE-50M-36
  Eco Green Energy 단결정
 • CE-370-410HM72
  Centro Energy 단결정
 • EGE-100M-36
  Eco Green Energy 단결정
 • ₩253 / Wp
  9BB LNSK-330-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • EGE-110-115P-...
  Eco Green Energy 다결정
 • ₩239 / Wp
  9BBLNSU-400-4...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • EGE-140M-36
  Eco Green Energy 단결정
 • ₩243 / Wp
  9BB 166 LNSU-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • EGE-150-175P-...
  Eco Green Energy 다결정
 • ₩304 / Wp
  KuPower CS3K-...
  Nanosun PERC
 • EGE-165-175P-...
  Eco Green Energy 다결정
 • ₩228 / Wp
  CSUN 9BB 435-...
  Topsky Electron... 단결정
 • EGE-270-290P-...
  Eco Green Energy 다결정
 • ₩242 / Wp
  JAM72S10 390-...
  Topsky Electron... 단결정
 • EGE-300-320M-...
  Eco Green Energy 단결정
 • ₩230 / Wp
  CSUN 9BB 400W...
  Topsky Electron... 단결정
 • EGE-320M-60
  Eco Green Energy 단결정
 • ₩250 / Wp
  GPNE-S72/FNHB...
  GPPV New Energy 단결정
 • EGE-330-350P-...
  Eco Green Energy 다결정
 • ₩264 / Wp
  GPNE-S60/FNHB...
  GPPV New Energy 단결정
 • EGE-30M-36
  Eco Green Energy 단결정
 • ₩246 / Wp
  GPNE-S72/FNH ...
  GPPV New Energy 단결정
 • EGE-40M-36
  Eco Green Energy 단결정
 • HTM-TSA-345M2...
  HT Solar 단결정
 • EGE-55M-36
  Eco Green Energy 단결정
 • HTM-TSB-425M2...
  HT Solar 단결정
 • EGE-80-85M-36
  Eco Green Energy 단결정
 • ₩233 / Wp
  JST400-430M(1...
  Just Solar 단결정
 • EGE-90-95M-36
  Eco Green Energy 단결정
 • HTM325-340MH2...
  HT Solar 단결정
 • EGE-105-110M-...
  Eco Green Energy 단결정
 • ₩273 / Wp
  SR-M660HLP-37...
  Sunrise PERC
 • EGE-115-120M-...
  Eco Green Energy 단결정
 • UZ158MBHC320-...
  UZON Photovolta... PERC, 양면형
 • EGE-125M-36
  Eco Green Energy 단결정
 • UZ158MHC400-4...
  UZON Photovolta... 양면형
 • EGE-130-135M-...
  Eco Green Energy 단결정
 • UZ158MHC330-3...
  UZON Photovolta... PERC, 양면형
 • EGE-145-160M-...
  Eco Green Energy 단결정
 • ₩279 / Wp
  SDM-370-410
  Sunday Energy 단결정
 • EGE-165-195M-...
  Eco Green Energy 단결정
 • ₩230 / Wp
  PERC Mono320W...
  Cell Solar PERC
 • EGE-30P-36
  Eco Green Energy 다결정
 • ₩230 / Wp
  PERC Mono 390...
  Cell Solar PERC
 • EGE-50-55P-36
  Eco Green Energy 다결정
 • ₩236 / Wp
  Full black Mo...
  Cell Solar PERC
 • EGE-60-65P-36
  Eco Green Energy 다결정
 • ₩341 / Wp
  EVVO - V - Se...
  Evolve Energy G... PERC
 • EGE-70P-36
  Eco Green Energy 다결정
 • ₩292 / Wp
  EWO - IG - Se...
  Evolve Energy G... 다결정
 • EGE-80P-36
  Eco Green Energy 다결정
 • DM72-380-395
  Ningbo RayTech ... 단결정
 • EGE-90-95P-36
  Eco Green Energy 다결정
 • BPDM72(S)-370...
  Ningbo RayTech ... 단결정
 • EGE-100-105P-...
  Eco Green Energy 다결정
 • BPDM72(S)-385...
  Ningbo RayTech ... 양면형
 • EGE-120-125P-...
  Eco Green Energy 다결정
 • ₩256 / Wp
  HS144-M 375-4...
  Hershey-Power 단결정
 • EGE-130P-36
  Eco Green Energy 다결정
 • ₩292 / Wp
  HCM60X9BB 325...
  DAH Solar 단결정
 • EGE-140P-36
  Eco Green Energy 다결정
 • ₩248 / Wp
  SL60M 270-285W
  Sunlike Solar 단결정
 • EGE-150-175P-...
  Eco Green Energy 다결정
 • ₩236 / Wp
  JUST Half-Cut...
  Just Solar 단결정
 • EGE-200P-72
  Eco Green Energy 다결정
 • ₩272 / Wp
  BQ-POLY60
  BQ Solartech 다결정