Sky-72P 325-345W

Jiangsu Aiduo PV Technology Co., Ltd.
유형: 다결정
공율범위: 325 ~ 345 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Jiangsu Aiduo PV Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩236 / Wp
 • 셀종류: 박막
 • 모듈 외형: 1429x1109x40 mm
 • 무게: 25 kg
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: 4 mm
 • Pmax: 100 Wp
 • Vmpp: 71.5 V
 • Impp: 1.47 A
 • 개방 회로 전압: 93.1 V
 • 단락 전류: 1.63 A
 • 호률: 10.58 %
 • 제품보증연한: 5 년
 • 출력 보증: 10년 동안 90% 이상의 효율, 20년 동안 80% 이상의 효율

제품특성

모델명
AD325-72P AD330-72P AD335-72P AD340-72P AD345-72P
보증  
제품보증연한 12 년
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
325 Wp 330 Wp 335 Wp 340 Wp 345 Wp
최대전압(Vmpp)
37.2 V 37.3 V 37.6 V 37.8 V 38 V
최대전류(Impp)
8.76 A 8.87 A 8.91 A 8.99 A 9.08 A
개방전압(Voc)
45.9 V 46.1 V 46.3 V 46.5 V 46.7 V
단락전류(Isc)
9.25 A 9.38 A 9.39 A 9.42 A 9.45 A
모듈 호률
16.8 % 17 % 17.3 % 17.5 % 17.7 %
출력 허용오차 (+)
+ 1.5 % + 1.5 % + 1.5 % + 1.5 % + 1.5 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
최대출력(Pmax)
242 Wp 246 Wp 249 Wp 252 Wp 255 Wp
최대전압(Vmpp)
34.5 V 34.6 V 34.9 V 35 V 35.2 V
최대전류(Impp)
7.02 A 7.11 A 7.14 A 7.21 A 7.24 A
개방전압(Voc)
42.6 V 42.7 V 42.9 V 43.1 V 43.3 V
단락전류(Isc)
7.47 A 7.57 A 7.58 A 7.6 A 7.62 A
온도
44±2 °C 44±2 °C 44±2 °C 44±2 °C 44±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.41 %/°C
온도 계수(Voc) -0.32 %/°C
온도 계수(Isc) 0.05 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1000 V
퓨즈의 정격전류 15 A
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1960x992x40 mm
무게 22.6 kg
셀종류 다결정
셀크기 156.75×156.75 mm
설수량 72
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금
정션박스 보호등급 IP 67
커넥터 유형 MC4
케이블 4 mm2
커넥터 케이블 길이 1100 mm
인증
IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) Z2180781661053 IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (JET) PV165-53202-1003 IEC 61730 (JET) PV165-53202-1003 IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) Z2180781661053 IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (JET) PV165-53202-1003 IEC 61730 (JET) PV165-53202-1003 IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) Z2180781661053 IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (JET) PV165-53202-1003 IEC 61730 (JET) PV165-53202-1003 IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) Z2180781661053 IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (JET) PV165-53202-1003 IEC 61730 (JET) PV165-53202-1003
PDF  
제품 사양서 다운받기

Jiangsu Aiduo PV Technology Co., Ltd.

No. 1 Baochi Rd., Zhouzhuang Town, Jiangyin, Jiangsu
직원수: 600
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/2015: 400 MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 260-375

관련된 상품

 • Star-D02S 225...
  Aiduo PV 다결정
 • ₩247 / Wp
  SPP6-72 325-3...
  SpolarPV 다결정
 • Stella-60P 26...
  Aiduo PV 다결정
 • ₩242 / Wp
  INE P325-340
  Infinity New En... 다결정
 • Eco Shine-60P...
  Aiduo PV 다결정
 • ₩266 / Wp
  JY330-345P6-P...
  JAYU Solar 다결정
 • Sky-60P 270-2...
  Aiduo PV 다결정
 • ₩254 / Wp
  Poly-325W
  Huicheng Energy 다결정
 • Eco Shine-60S...
  Aiduo PV 단결정
 • ₩254 / Wp
  UL-330-335P-72
  Ulica Solar 다결정
 • Galaxy-120P 2...
  Aiduo PV 다결정
 • ₩218 / Wp
  P6-325-340
  GS PV 다결정
 • Stella-60S 28...
  Aiduo PV 단결정
 • ₩308 / Wp
  HCM60X9BB 325...
  DAH Solar 단결정
 • Galaxy-120S 2...
  Aiduo PV 단결정
 • ₩242 / Wp
  SL60M 270-285W
  Sunlike Solar 단결정
 • Star-D01S 295...
  Aiduo PV 다결정
 • ₩242 / Wp
  JUST Half-Cut...
  Just Solar 다결정
 • Sky-60S 300-3...
  Aiduo PV 단결정
 • ₩266 / Wp
  JUST Half-Cut...
  Just Solar 단결정
 • Eco Shine-72P...
  Aiduo PV 다결정
 • ₩265 / Wp
  BQ-POLY60
  BQ Solartech 다결정
 • Eco Shine-72S...
  Aiduo PV 단결정
 • ₩265 / Wp
  BQ-MONO72
  BQ Solartech 단결정
 • Galaxy-144P 3...
  Aiduo PV 다결정
 • ₩265 / Wp
  BQ-MONO60
  BQ Solartech 단결정
 • Galaxy-144S 3...
  Aiduo PV 단결정
 • ₩266 / Wp
  【158.7...
  CSG PVTech 단결정
 • Sky-72S 360-3...
  Aiduo PV 단결정
 • ₩266 / Wp
  【158.7...
  CSG PVTech 단결정