EnerSol 40

Solaire Direct Technologies
유형: 다결정
공율범위: 40 Wp
지역: 남아프리카 남아프리카

대체 제품

 • 셀종류: 다결정
 • 모듈 외형: 1956x992x35 mm
 • 무게: 22.2 kg
 • 셀크기: 156.75×156.75 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 330 Wp
 • Vmpp: 37.8 V
 • Impp: 8.73 A
 • 개방 회로 전압: 46.2 V
 • 단락 전류: 9.33 A
 • 호률: 17 %
 • 제품보증연한: 10 년
 • 출력 보증: --

제품특성

모델명
EnerSola 40
보증  
제품보증연한 10 년
출력 보증 10년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
40 Wp
최대전압(Vmpp)
18 V
최대전류(Impp)
2.22 A
개방전압(Voc)
22.1 V
단락전류(Isc)
3.06 A
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
온도
48±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.5 %/°C
온도 계수(Voc) -0.34 %/°C
온도 계수(Isc) 0.035 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1000 V
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 670x530x25 mm
무게 4.4 kg
셀종류 다결정
설수량 36
PDF  
제품 사양서 다운받기

Solaire Direct Technologies

Cnr De Beer Road Circle, Bellville South, 7530 Cape Town

결정실리콘

생산량 (MW)/2013: MWp
다결정
공율범위(Wp): 10-250

유용한 연락처

Contact Face
Clive Rippon

관련된 상품

 • EnerSol 10
  Solaire Direct ... 다결정
 • M6-380/390
  GS PV 단결정
 • EnerSol 15
  Solaire Direct ... 다결정
 • ₩271 / Wp
  SS-(340~350)-...
  Sunova Solar Te... 다결정
 • EnerSol 20
  Solaire Direct ... 다결정
 • ₩295 / Wp
  SR-M660HL 12BB
  Sunrise 단결정
 • EnerSol 30
  Solaire Direct ... 다결정
 • ₩295 / Wp
  SR-M660L Black
  Sunrise 단결정
 • EnerSol 50
  Solaire Direct ... 다결정
 • ₩283 / Wp
  SS-(380~400)-...
  Sunova Solar Te... PERC
 • EnerSol 80
  Solaire Direct ... 다결정
 • ₩295 / Wp
  SS-(395~410)-...
  Sunova Solar Te... 단결정
 • AquaSol 80
  Solaire Direct ... 다결정
 • ₩259 / Wp
  Poly270-285W
  Powitt Solar 다결정
 • EnerSol 90
  Solaire Direct ... 다결정
 • ₩283 / Wp
  Mono355-370W
  Powitt Solar 단결정
 • EnerSol 100
  Solaire Direct ... 다결정
 • ₩307 / Wp
  HC 390-410W M...
  Powitt Solar PERC
 • AquaSol 100
  Solaire Direct ... 다결정
 • SPM6-60
  SpolarPV Techno... PERC
 • EnerSol 120
  Solaire Direct ... 다결정
 • SPP6-72
  SpolarPV Techno... PERC
 • AquaSol 120
  Solaire Direct ... 다결정
 • SPBSM6-72
  SpolarPV Techno... 양면형
 • EnerSol 135
  Solaire Direct ... 다결정
 • ₩284 / Wp
  LNSF-370-390M...
  Luxen Solar Ene... PERC
 • EnerSol 145
  Solaire Direct ... 다결정
 • ₩284 / Wp
  LNSE-290-310M...
  Luxen Solar Ene... PERC
 • AquaSol 180
  Solaire Direct ... 다결정
 • ₩307 / Wp
  STAR HC M144 ...
  Mysolar USA PERC
 • EnerSol 240
  Solaire Direct ... 다결정
 • ₩295 / Wp
  STAR HC P144 ...
  Mysolar USA 다결정
 • EnerSol 245
  Solaire Direct ... 다결정
 • ₩312 / Wp
  SUPO HC M144 ...
  Mysolar USA PERC
 • EnerSol 250
  Solaire Direct ... 다결정
 • HTM-TSB-380M1...
  HT Solar 단결정