ZXM6-60-280-310/M

Znshine PV-tech Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: 280 ~ 310 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Znshine PV-tech Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩1,450 / Wp
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: --
 • 무게: --
 • 셀크기: 156×156 mm
 • 유리의 두께: --
 • Pmax: 20 Wp
 • Vmpp: 17.8 V
 • Impp: 1.12 A
 • 개방 회로 전압: 21.3 V
 • 단락 전류: 1.21 A
 • 호률: --
 • 제품보증연한: 1 년
 • 출력 보증: --

제품특성

모델명
ZXM6 60-280/M ZXM6 60-285/M ZXM6 60-290/M ZXM6 60-295/M ZXM6 60-300/M ZXM6 60-305/M ZXM6 60-310/M
보증  
출력 보증 10년 동안 90% 이상의 효율, 30년 동안 80.68% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
280 Wp 285 Wp 290 Wp 295 Wp 300 Wp 305 Wp 310 Wp
최대전압(Vmpp)
31.71 V 31.85 V 32.16 V 32.42 V 32.54 V 32.8 V 33.02 V
최대전류(Impp)
8.83 A 8.95 A 9.02 A 9.1 A 9.22 A 9.3 A 9.39 A
개방전압(Voc)
38.48 V 38.59 V 38.86 V 39.32 V 39.56 V 39.8 V 40 V
단락전류(Isc)
9.47 A 9.59 A 9.66 A 9.68 A 9.75 A 9.82 A 9.9 A
모듈 호률
17.11 % 17.41 % 17.72 % 18.02 % 18.33 % 18.63 % 18.94 %
출력 허용오차 (+)
+ 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
온도
45±2 °C 45±2 °C 45±2 °C 45±2 °C 45±2 °C 45±2 °C 45±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.41 %/°C
온도 계수(Voc) -0.29 %/°C
온도 계수(Isc) 0.04 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1500 V
퓨즈의 정격전류 15 A
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1640x992x35 mm
무게 19.5 kg
셀종류 단결정
셀크기 156×156 mm
설수량 60
유리 유형 강화, 저반사, 고투명, 저철분
유리의 두께 3.2 mm
바이패스 다이오드 수 3
커넥터 유형 MC4
케이블 4 mm2
커넥터 케이블 길이 1000 mm
인증
UL 1703 (CSA) 262247-5311-90 UL 1703 (Intertek) IEC 61215 (TÜV Rheinland) 50371126 IEC 61730 (TÜV Rheinland) 50371126 IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV NORD) 4478019406749-002 IEC 61730 (TÜV NORD) 4478019406749-002 UL 1703 (CSA) 262247-5311-90 UL 1703 (Intertek) IEC 61215 (TÜV Rheinland) 50371126 IEC 61730 (TÜV Rheinland) 50371126 IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV NORD) 4478018406749-174 IEC 61730 (TÜV NORD) 4478018406749-174 IEC 61215 (TÜV NORD) 4478019406749-002 IEC 61730 (TÜV NORD) 4478019406749-002 UL 1703 (CSA) 262247-5311-90 UL 1703 (Intertek) IEC 61215 (TÜV Rheinland) 50371126 IEC 61730 (TÜV Rheinland) 50371126 IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV SÜD) IEC 61730 (TÜV SÜD) IEC 61215 (TÜV NORD) 4478018406749-174 IEC 61730 (TÜV NORD) 4478018406749-174 IEC 61215 (TÜV NORD) 4478019406749-002 IEC 61730 (TÜV NORD) 4478019406749-002 UL 1703 (CSA) 262247-5311-90 IEC 61215 (TÜV Rheinland) 50371126 IEC 61730 (TÜV Rheinland) 50371126 IEC 61215 (TÜV NORD) 4478018406749-174 IEC 61730 (TÜV NORD) 4478018406749-174 IEC 61215 (TÜV NORD) 4478019406749-002 IEC 61730 (TÜV NORD) 4478019406749-002 UL 1703 (CSA) 262247-5311-90 IEC 61215 (TÜV NORD) 4478019406749-002 IEC 61730 (TÜV NORD) 4478019406749-002 UL 1703 (CSA) 262247-5311-90 IEC 61215 (TÜV NORD) 4478019406749-002 IEC 61730 (TÜV NORD) 4478019406749-002 UL 1703 (CSA) 262247-5311-90 IEC 61215 (TÜV NORD) 4478019406749-002 IEC 61730 (TÜV NORD) 4478019406749-002
PDF  
제품 사양서 다운받기

Znshine PV-tech Co., Ltd.

No. 1, Zhenxing South Roda, Zhixi Industrial Park, Jintan District, Changzhou, Jiangsu
직원수: 1,000
모회사: Znshine Group Co., Ltd.
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/2012: 300 MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 255-360

유용한 연락처

Contact Face
LI
Contact Face
Marketing

관련된 상품

 • ZXP6 60-255-2...
  Znshine Solar 다결정
 • ₩290 / Wp
  JY285-300M6-F...
  JAYU Solar 단결정
 • ZXP6-D60-260-...
  Znshine Solar 다결정
 • ₩266 / Wp
  Mono-295W
  Huicheng Energy 단결정
 • ZXP6-T60-260-...
  Znshine Solar 다결정
 • ₩266 / Wp
  RS300M6(B)-60
  Jiangsu Runda PV 단결정
 • ZXP6-TD60 265...
  Znshine Solar 다결정
 • ₩254 / Wp
  SH-300S6-20
  HS Solar 단결정
 • ZXM6-T60 275-...
  Znshine Solar 단결정
 • ₩290 / Wp
  UL-295-320M-60
  Ulica Solar 단결정
 • ZXM6-D60-280-...
  Znshine Solar 단결정
 • CE-280~310M60...
  Centro Energy 단결정
 • ZXM6-TD60-285...
  Znshine Solar 단결정
 • ₩257 / Wp
  ETS 285M-310M
  East Solar Ener... 단결정
 • ZXP6 72/310-3...
  Znshine Solar 다결정
 • PremiumLine G...
  GSA 단결정
 • ZXP6-T72 320-...
  Znshine Solar 다결정
 • ₩232 / Wp
  JDM6C-30
  Jingdao New Ene... 단결정
 • ZXP6-TD72-320...
  Znshine Solar 다결정
 • ₩242 / Wp
  HS-M-60-PID 2...
  Hershey-Power 단결정
 • ZXP6-D72-320-...
  Znshine Solar 다결정
 • ₩308 / Wp
  HCM60X9BB 325...
  DAH Solar 단결정
 • ZXM6-T72-325-...
  Znshine Solar 단결정
 • ₩242 / Wp
  SL60M 270-285W
  Sunlike Solar 단결정
 • ZXM6-72-335-3...
  Znshine Solar 단결정
 • ₩242 / Wp
  JUST Half-Cut...
  Just Solar 다결정
 • ZXM6-TD72-335...
  Znshine Solar 단결정
 • ₩266 / Wp
  JUST Half-Cut...
  Just Solar 단결정