SL180-24M

Jiangsu SunLink PV Technology Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: 180 ~ 200 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Jiangsu SunLink PV Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 셀종류: 다결정
 • 모듈 외형: 1640x992x35 mm
 • 무게: 18.1 kg
 • 셀크기: 156.75×156.75 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 270 Wp
 • Vmpp: 31.2 V
 • Impp: 8.65 A
 • 개방 회로 전압: 38.3 V
 • 단락 전류: 9.29 A
 • 호률: 16.6 %
 • 제품보증연한: 10 년
 • 출력 보증: --

제품특성

모델명
SL180-24M 180 SL180-24M 185 SL180-24M 190 SL180-24M 195 SL180-24M 200
보증  
제품보증연한 10 년
출력 보증 12년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
180 Wp 185 Wp 190 Wp 195 Wp 200 Wp
최대전압(Vmpp)
36 V 36.2 V 36.2 V 36.2 V 36.2 V
최대전류(Impp)
5 A 5.11 A 5.2 A 55.38 A 5.52 A
개방전압(Voc)
45 V 45.2 V 45.4 V 45.5 V 45.5 V
단락전류(Isc)
5.2 A 5.32 A 5.44 A 5.58 A 5.72 A
모듈 호률
14.1 % 14.5 % 14.9 % 15.3 % 15.7 %
출력 허용오차 (+)
+ 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
최대출력(Pmax)
130 Wp 133 Wp 137 Wp 140 Wp 144 Wp
최대전압(Vmpp)
34.5 V 34.7 V 34.7 V 34.7 V 34.7 V
최대전류(Impp)
3.76 A 3.84 A 3.95 A 4.05 A 4.15 A
개방전압(Voc)
41.5 V 41.7 V 41.9 V 42 V 42 V
단락전류(Isc)
3.87 A 3.96 A 4.05 A 4.16 A 4.26 A
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.45 %/°C
온도 계수(Voc) -0.35 %/°C
온도 계수(Isc) 0.055 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1000 V
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1580x807x35 mm
무게 15 kg
셀종류 단결정
셀크기 125×125 mm
설수량 72
유리 유형 강화
유리의 두께 3.2 mm
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금
바이패스 다이오드 수 3
정션박스 보호등급 IP 65
커넥터 유형 MC4
커넥터 케이블 길이 900 mm
인증
PDF  
제품 사양서 다운받기

Jiangsu SunLink PV Technology Co., Ltd.

Nanyuan Road, Economic Development Zone, Zhangjiagang, Jiangsu
직원수: 500
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/2016: 500 MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 5-360

유용한 연락처

Contact Face
Ms Wang
Contact Face
Holley Wang

관련된 상품

 • SL80-12M
  SunLink PV 단결정
 • ₩230 / Wp
  PERC Mono320W...
  Cell Solar PERC
 • SL120-12
  SunLink PV 다결정
 • ₩243 / Wp
  PERC Mono 390...
  Cell Solar PERC
 • SL130-12
  SunLink PV 다결정
 • ₩243 / Wp
  Full black Mo...
  Cell Solar PERC
 • SL110-12P
  SunLink PV 다결정
 • ₩327 / Wp
  EVVO 290-320 ...
  Evolve Energy G... 단결정
 • SL110-12M
  SunLink PV 단결정
 • ₩334 / Wp
  EVVO - V - Se...
  Evolve Energy G... PERC
 • SL150-12
  SunLink PV 다결정
 • ₩297 / Wp
  EVVO 330-360 ...
  Evolve Energy G... 단결정
 • SL200-12
  SunLink PV 단결정
 • DM72-380-395
  Ningbo RayTech ... 단결정
 • SL200-18P
  SunLink PV 다결정
 • BPDM72(S)-370...
  Ningbo RayTech ... 단결정
 • SL200-18M
  SunLink PV 단결정
 • BPDM72(S)-385...
  Ningbo RayTech ... 양면형
 • SL240-32M
  SunLink PV 단결정
 • ₩250 / Wp
  HS144-M 375-4...
  Hershey-Power 단결정
 • SL220-20M
  SunLink PV 단결정
 • ₩315 / Wp
  HCM60X9BB 325...
  DAH Solar 단결정
 • SL250-24
  SunLink PV 다결정
 • ₩243 / Wp
  SL60M 270-285W
  Sunlike Solar 단결정
 • SL220-20P 255...
  SunLink PV 다결정
 • ₩243 / Wp
  JUST Half-Cut...
  Just Solar 다결정
 • SL220-20P
  SunLink PV 다결정
 • ₩267 / Wp
  JUST Half-Cut...
  Just Solar 단결정
 • SL220-20M 265...
  SunLink PV 단결정
 • ₩266 / Wp
  BQ-POLY60
  BQ Solartech 다결정
 • SL220-20P 275...
  SunLink PV 다결정
 • ₩266 / Wp
  BQ-MONO72
  BQ Solartech 단결정
 • SL280-24M
  SunLink PV 단결정
 • ₩266 / Wp
  BQ-MONO60
  BQ Solartech 단결정
 • SL280-24P
  SunLink PV 다결정
 • FU300-...
  FuturaSun PERC
 • SL220-20M 300...
  SunLink PV 단결정
 • FU300-315M
  FuturaSun PERC
 • SL220-20M 305...
  SunLink PV 단결정
 • FU320-330M Ne...
  FuturaSun PERC
 • SL280-24M 320...
  SunLink PV 단결정
 • ₩264 / Wp
  M6-375/395
  GS PV 단결정
 • SL280-24P 330...
  SunLink PV 다결정
 • ₩321 / Wp
  BIFACIAL MDHF...
  Mysolar USA 양면형, PERC
 • SL280-24M 365...
  SunLink PV 단결정
 • ₩303 / Wp
  SR-M660HL 9BB...
  Sunrise 단결정