Poly 70W

Qingdao Jiaoyang Lamps Co., Ltd.
유형: 다결정
공율범위: 70 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Qingdao Jiaoyang Lamps Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 1640x992x40 mm
 • 무게: 18.5 kg
 • 셀크기: 156×156 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 285 Wp
 • Vmpp: 31.74 V
 • Impp: 9 A
 • 개방 회로 전압: 38.4 V
 • 단락 전류: 9.59 A
 • 호률: 17.5 %
 • 제품보증연한: 12 년
 • 출력 보증: 10년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율

제품특성

모델명
70W
보증  
제품보증연한 5 년
출력 보증 10년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
70 Wp
최대전압(Vmpp)
17.08 V
최대전류(Impp)
4.098 A
개방전압(Voc)
20.667 V
단락전류(Isc)
4.426 A
출력 허용오차 (+)
+ 5 %
전력 허용차 (-)
- 5 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
열 특성  
작동 온도 범위 -40~60 °C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1000 V
최대 역전류 10 A
퓨즈의 정격전류 10 A
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1014x515x30 mm
무게 6 kg
셀종류 다결정
셀크기 156×156 mm
유리 유형 저철분
유리의 두께 3.2 mm
봉합재 EVA
백시트 유형 TPT
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금
정션박스 보호등급 IP 65
커넥터 유형 MC4
케이블 4 mm2
PDF  
제품 사양서 다운받기

Qingdao Jiaoyang Lamps Co., Ltd.

4198# Sansha Road, Huangdao District, Qingdao, Shandong
직원수: 50
이 업체에 메시지를 보냄

관련된 상품

 • Poly 195W
  Jiaoyang Lamping 다결정
 • ₩215 / Wp
  JST430-455M(1...
  Just Solar 단결정
 • Poly 80W
  Jiaoyang Lamping 다결정
 • HiKu CS3L-350...
  Nanosun PERC
 • Poly 90W
  Jiaoyang Lamping 다결정
 • KuPower CS3K-...
  Nanosun PERC
 • Poly 120W
  Jiaoyang Lamping 다결정
 • ₩245 / Wp
  ASP HM6-72 Se...
  Alpha Solar Pla... 단결정
 • Poly 130W
  Jiaoyang Lamping 다결정
 • ₩211 / Wp
  ASP P6-72 Ser...
  Alpha Solar Pla... 다결정
 • Poly 140W
  Jiaoyang Lamping 다결정
 • ₩241 / Wp
  ASP M6-72 Ser...
  Alpha Solar Pla... 단결정
 • Poly 150W
  Jiaoyang Lamping 다결정
 • RS440-460S7-1...
  Jiangsu Runda PV 단결정
 • Poly 160W 12V
  Jiaoyang Lamping 다결정
 • ₩230 / Wp
  JAM 325W-340W...
  Topsky Electron... 단결정
 • Poly 160W 24V
  Jiaoyang Lamping 다결정
 • CE-370-410HM72
  Centro Energy 단결정
 • Poly 170W 12V
  Jiaoyang Lamping 다결정
 • ₩248 / Wp
  9BB 166 LNSK-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • Poly 170W 24V
  Jiaoyang Lamping 다결정
 • ₩237 / Wp
  9BB 166 LNSK-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • Poly 175W
  Jiaoyang Lamping 다결정
 • ₩235 / Wp
  9BB 166 LNSU-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • Poly 180W
  Jiaoyang Lamping 다결정
 • ₩304 / Wp
  KuPower CS3K-...
  Nanosun PERC
 • Poly 190W
  Jiaoyang Lamping 다결정
 • ₩215 / Wp
  CSUN 9BB 435-...
  Topsky Electron... 단결정
 • Poly 200W
  Jiaoyang Lamping 다결정
 • ₩230 / Wp
  JAM72S10 390-...
  Topsky Electron... 단결정
 • Poly 210W
  Jiaoyang Lamping 다결정
 • ₩250 / Wp
  GPNE-S72/FNHB...
  GPPV New Energy 단결정
 • Poly 215W
  Jiaoyang Lamping 다결정
 • ₩264 / Wp
  GPNE-S60/FNHB...
  GPPV New Energy 단결정
 • Poly 220W
  Jiaoyang Lamping 다결정
 • ₩228 / Wp
  GPNE-S72/FNH ...
  GPPV New Energy 단결정
 • Poly 225W
  Jiaoyang Lamping 다결정
 • HTM-TSA-345M2...
  HT Solar 단결정
 • Poly 230W
  Jiaoyang Lamping 다결정
 • HTM-TSB-425M2...
  HT Solar 단결정
 • Poly 240W
  Jiaoyang Lamping 다결정
 • ₩211 / Wp
  JST400-430M(1...
  Just Solar 단결정
 • Poly 245W
  Jiaoyang Lamping 다결정
 • HTM325-340MH2...
  HT Solar 단결정
 • Poly 260W
  Jiaoyang Lamping 다결정
 • ₩293 / Wp
  SR-M660HLP-37...
  Sunrise PERC
 • Poly 270W
  Jiaoyang Lamping 다결정
 • ₩245 / Wp
  UZ158MBHC320-...
  UZON Photovolta... PERC, 양면형
 • Poly 280W
  Jiaoyang Lamping 다결정
 • ₩231 / Wp
  UZ158MHC400-4...
  UZON Photovolta... 양면형
 • Poly 285W
  Jiaoyang Lamping 다결정
 • ₩231 / Wp
  UZ158MHC330-3...
  UZON Photovolta... PERC, 양면형
 • Poly 290W
  Jiaoyang Lamping 다결정
 • ₩269 / Wp
  SDM-370-410
  Sunday Energy 단결정
 • Poly 295W
  Jiaoyang Lamping 다결정
 • ₩215 / Wp
  PERC Mono320W...
  Cell Solar PERC
 • Poly 300W
  Jiaoyang Lamping 다결정
 • ₩215 / Wp
  PERC Mono 390...
  Cell Solar PERC
 • Poly 310W
  Jiaoyang Lamping 다결정
 • ₩221 / Wp
  Full Black Mo...
  Cell Solar PERC
 • Poly 315W
  Jiaoyang Lamping 다결정
 • ₩329 / Wp
  EVVO - V - Se...
  Evolve Energy G... PERC
 • Poly 320W
  Jiaoyang Lamping 다결정
 • ₩281 / Wp
  EWO - IG - Se...
  Evolve Energy G... 다결정