VGE-P156-60

VGE-P156-60

Vietnam Green Energy Technology Co., Ltd.
유형: 다결정
공율범위: 270 ~ 300 Wp
지역: 베트남 베트남

대체 제품

 • 셀종류: 양면형, HJT
 • 모듈 외형: 1755x1038x30 mm
 • 무게: 23.5 kg
 • 셀크기: 166×166 mm
 • 유리의 두께: 2 mm

제품특성

모델명
270 275 280 285 290 295 300
보증  
제품보증연한 10 년
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
270 Wp 275 Wp 280 Wp 285 Wp 290 Wp 295 Wp 300 Wp
최대전압(Vmpp)
30.9 V 31.1 V 31.4 V 31.7 V 32 V 32.3 V 32.6 V
최대전류(Impp)
8.73 A 8.84 A 8.92 A 9.02 A 9.12 A 9.22 A 9.32 A
개방전압(Voc)
38.4 V 38.5 V 38.7 V 38.9 V 39.1 V 39.3 V 39.5 V
단락전류(Isc)
9.18 A 9.25 A 9.34 A 9.41 A 9.48 A 9.52 A 9.57 A
모듈 호률
16.5 % 16.8 % 17.2 % 17.5 % 17.8 % 18.1 % 18.4 %
출력 허용오차 (+)
+ 5 % + 5 % + 5 % + 5 % + 5 % + 5 % + 5 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
최대출력(Pmax)
200 Wp 204 Wp 207 Wp 210 Wp 213 Wp 216 Wp 219 Wp
최대전압(Vmpp)
28.7 V 29 V 29.2 V 29.4 V 29.6 V 29.8 V 30 V
최대전류(Impp)
6.97 A 7.03 A 7.1 A 7.17 A 7.24 A 7.31 A 7.38 A
개방전압(Voc)
35.5 V 35.6 V 35.8 V 36 V 36.2 V 36.4 V 36.8 V
단락전류(Isc)
7.41 A 7.47 A 7.55 A 7.61 A 7.67 A 7.73 A 7.79 A
온도 44±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 40~85 °C
온도 계수(Pmax) 0.41 %/°C
온도 계수(Voc) 0.32 %/°C
온도 계수(Isc) 0.05 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1500 V
퓨즈의 정격전류 15 A
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1640x992x35 mm
무게 18.6 kg
셀종류 다결정
셀크기 156.75×156.75 mm
설수량 60
유리 유형 저반사, 강화
유리의 두께 3.2 mm
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금
커넥터 유형 MC4
케이블 단면도 4 mm2
커넥터 케이블 길이 1000 mm
PDF  
제품 사양서 다운받기

Vietnam Green Energy Technology Co., Ltd.

Click to show company phone
https://vngreenenergy.com
베트남
No. 6, TS3 Road, Tien Son Industrial Zone, Hoan Son Commune, Tien Du District, Bac Ninh

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp):

유용한 연락처

Contact Face
Sales
Contact Face
Ms Tam
Contact Face
He Zhi Cheng
Contact Face
He Guang Qing

관련된 상품

 • VGE-M156-60
  VGE 단결정
 • VGE-P156-72
  VGE 다결정
 • VGE-M156-72
  VGE 단결정