TYM-170-190W

Guangzhou Sunnysky Solar Equipment Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: 170 ~ 190 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Guangzhou Sunnysky Solar Equipment Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

JDM6C-30

Jingdao New Energy
최저가격 ₩226 / Wp
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 1640x992x35 mm
 • 무게: 18 kg
 • 셀크기: 156.75×156.75 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 280 Wp
 • Vmpp: 31.4 V
 • Impp: 8.92 A
 • 개방 회로 전압: 38.5 V
 • 단락 전류: 9.45 A
 • 호률: 17.1 %
 • 제품보증연한: --
 • 출력 보증: --

제품특성

모델명
TYM-170W TYM-175W TYM-180W TYM-185W TYM-190W
보증  
제품보증연한 10 년
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
170 Wp 175 Wp 180 Wp 185 Wp 190 Wp
최대전압(Vmpp)
35.9 V 36 V 36 V 36.2 V 36.2 V
최대전류(Impp)
4.74 A 4.86 A 5 A 5.11 A 5.25 A
개방전압(Voc)
44.5 V 44.8 V 45 V 45.2 V 45.4 V
단락전류(Isc)
5.12 A 5.17 A 5.2 A 5.32 A 5.44 A
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1580x808x35 mm
무게 15 kg
셀종류 단결정

Guangzhou Sunnysky Solar Equipment Co., Ltd.

No. 6 Building 6, Yiheng Road, Xipengling, Hebian Wushe Industrial Area, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong
직원수: 36
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/2012: 30 MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 250-325

유용한 연락처

Contact Face
张经理

관련된 상품

 • TYM-5-10W
  didisolar.co.,l... 단결정
 • ₩235 / Wp
  PERC Mono320W...
  Cell Solar PERC
 • TYM-18-30W
  didisolar.co.,l... 단결정
 • ₩247 / Wp
  PERC Mono 390...
  Cell Solar PERC
 • TYM-38-42W
  didisolar.co.,l... 단결정
 • ₩247 / Wp
  Full black Mo...
  Cell Solar PERC
 • TYM-55-65W
  didisolar.co.,l... 단결정
 • ₩334 / Wp
  EVVO 290-320 ...
  Evolve Energy G... 단결정
 • TYM-75-85W
  didisolar.co.,l... 단결정
 • ₩340 / Wp
  EVVO - V - Se...
  Evolve Energy G... PERC
 • TYM-100-130W
  didisolar.co.,l... 단결정
 • ₩303 / Wp
  EVVO 330-360 ...
  Evolve Energy G... 단결정
 • TYM-200W
  didisolar.co.,l... 단결정
 • DM72-380-395
  Ningbo RayTech ... 단결정
 • TYP-300-325P-...
  didisolar.co.,l... 다결정
 • BPDM72(S)-370...
  Ningbo RayTech ... 단결정
 • TYM-300W
  didisolar.co.,l... 단결정
 • BPDM72(S)-385...
  Ningbo RayTech ... 양면형
 • ₩255 / Wp
  HS144-M 375-4...
  Hershey-Power 단결정
 • ₩322 / Wp
  HCM60X9BB 325...
  DAH Solar 단결정