SP060-36A

SP060-36A

Yuhuan Solar Energy Source Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: 60 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Yuhuan Solar Energy Source Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

INE-Mono-120HC...

Infinity New Energy
 • 셀종류: PERC
 • 모듈 외형: 1700x1004x35 mm
 • 무게: 18.7 kg
 • 셀크기: 158.75×158.75 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 330 Wp
 • Vmpp: 34.3 V
 • Impp: 9.63 A
 • 개방 회로 전압: 42.2 V
 • 단락 전류: 10.01 A
 • 호률: 19.3 %
 • 제품보증연한: 12 년
 • 출력 보증: 12년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율

제품특성

모델명
SP060-36A
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
60 Wp
최대전압(Vmpp)
18.4 V
최대전류(Impp)
3.26 A
개방전압(Voc)
22.08 V
단락전류(Isc)
3.59 A
출력 허용오차 (+)
+ 3 %
전력 허용차 (-)
- 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 850x541x35 mm
무게 6 kg
셀종류 단결정
설수량 36
유리 유형 강화, 고투명
프레임 알루미늄 합금

Yuhuan Solar Energy Source Co., Ltd.

+86 576 87278148
www.shinepower.cn
중국
No. 101 ChengZhong Road, Yuhuan County, Taizhou, Zhejiang
직원수: 100
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/2013: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 1-280

유용한 연락처

Contact Face
Sales
Contact Face
Sales
Contact Face
Sales

관련된 상품

 • SP5-36A
  Yuhuan Solar En... 단결정
 • ₩285 / Wp
  ECO-315-330M-...
  ECO DELTA POWER 단결정
 • SPS5-150W
  Yuhuan Solar En... 단결정
 • ₩275 / Wp
  ECO-355-375M-...
  ECO DELTA POWER 단결정
 • SP005-36B
  Yuhuan Solar En... 다결정
 • ₩289 / Wp
  (Shingled) EC...
  ECO DELTA POWER 단결정
 • SP10-36A
  Yuhuan Solar En... 단결정
 • ₩240 / Wp
  TPL M-144HC S...
  TPL Solar PERC
 • SP010-36B
  Yuhuan Solar En... 다결정
 • UL-435-445M-1...
  Ulica Solar 단결정
 • SP015-36A
  Yuhuan Solar En... 단결정
 • UL-365-375-12...
  Ulica Solar 단결정
 • SP20-36A
  Yuhuan Solar En... 단결정
 • Mono-380W
  Huicheng Energy 단결정
 • SP020-36B
  Yuhuan Solar En... 다결정
 • ₩264 / Wp
  ASP HM6L-72 S...
  Alpha Solar Pla... 단결정
 • SP30- 36A
  Yuhuan Solar En... 단결정
 • ₩257 / Wp
  Tiger Mono-fa...
  Topsky Electron... 단결정
 • SP030-36B
  Yuhuan Solar En... 다결정
 • ₩249 / Wp
  LR4-72HPH 425...
  Topsky Electron... PERC
 • SP035-045 36A
  Yuhuan Solar En... 단결정
 • ₩233 / Wp
  JAM72S10 390-...
  Topsky Electron... PERC
 • SP35-40 36B
  Yuhuan Solar En... 다결정
 • ₩228 / Wp
  EL-330~350M -...
  East Lux Energy 단결정
 • SP50-60 36B
  Yuhuan Solar En... 다결정
 • ₩261 / Wp
  JS Half-Cut P...
  JS Solar 다결정
 • SP050-36A
  Yuhuan Solar En... 단결정
 • ₩265 / Wp
  JS Half-Cut M...
  JS Solar 단결정
 • SP070-075 36B
  Yuhuan Solar En... 다결정
 • ₩217 / Wp
  HS144-M 420-4...
  Hershey-Power 단결정
 • SP70-80 36A
  Yuhuan Solar En... 단결정
 • ₩251 / Wp
  SR-325-340-12...
  Betop (EU) Tech 단결정
 • SP080 36B
  Yuhuan Solar En... 다결정
 • ₩251 / Wp
  SR-355-370-12...
  Betop (EU) Tech 단결정
 • SP90-100 36A
  Yuhuan Solar En... 단결정
 • ₩251 / Wp
  SR-435-450W-1...
  Betop (EU) Tech 단결정
 • SP100-105-36B
  Yuhuan Solar En... 다결정
 • ₩228 / Wp
  EL420-440M-72...
  East Lux Energy PERC
 • SP110 36B
  Yuhuan Solar En... 다결정
 • ₩228 / Wp
  EL-350-370W-6...
  East Lux Energy PERC
 • SP120-130 72A
  Yuhuan Solar En... 단결정
 • ₩234 / Wp
  JST430-455M(1...
  Just Solar 단결정
 • SP120-150-36B
  Yuhuan Solar En... 다결정
 • ₩275 / Wp
  HiKu CS3L-350...
  Nanosun PERC
 • SP140-150 72A
  Yuhuan Solar En... 단결정
 • ₩232 / Wp
  KuPower CS3K-...
  Nanosun PERC
 • SP160-200-72B
  Yuhuan Solar En... 다결정
 • ₩211 / Wp
  ASP P6-72 Ser...
  Alpha Solar Pla... 다결정
 • SP160-170 72A
  Yuhuan Solar En... 단결정
 • ₩245 / Wp
  ASP M6-72 Ser...
  Alpha Solar Pla... 단결정
 • SP180-200 72A
  Yuhuan Solar En... 단결정
 • CE-390-410HM72
  Centro Energy 단결정
 • SP210-250-60B
  Yuhuan Solar En... 다결정
 • ₩236 / Wp
  9BB 166 LNSK-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • SP230-260 60A
  Yuhuan Solar En... 단결정
 • ₩226 / Wp
  9BB 166 LNSK-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • SP260-300 72B
  Yuhuan Solar En... 다결정
 • ₩224 / Wp
  9BB 166 LNSU-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • SP280-310 72A
  Yuhuan Solar En... 단결정
 • ₩270 / Wp
  KuPower CS3K-...
  Nanosun PERC