SP260-300 72B

SP260-300 72B

Yuhuan Solar Energy Source Co., Ltd.
유형: 다결정
공율범위: Wp
지역: 중국 중국
제품은 더 이상 제조되지 않는다.

대체 제품

최저가격 ₩326 / Wp
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 2712x1303x35 mm
 • 무게: 33.2 kg
 • 셀크기: 210x210 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm

제품특성

모델명
SP260-72B SP270-72B SP280-72B SP290-72B SP300-72B
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
260 Wp 270 Wp 280 Wp 290 Wp 300 Wp
최대전압(Vmpp)
35.2 V 35.4 V 36 V 36.2 V 36.5 V
최대전류(Impp)
7.2 A 7.4 A 7.77 A 8.01 A 8.21 A
개방전압(Voc)
43.3 V 43.8 V 43.2 V 43.4 V 43.8 V
단락전류(Isc)
7.92 A 8.14 A 8.16 A 8.41 A 8.63 A
출력 허용오차 (+)
+ 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 %
전력 허용차 (-)
- 3 % - 3 % - 3 % - 3 % - 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1956x992x45 mm
무게 21 kg
셀종류 다결정
설수량 72
유리 유형 강화
프레임 알루미늄 합금

Yuhuan Solar Energy Source Co., Ltd.

Click to show company phone
www.shinepower.cn
중국
Building 18, Chengbei Chuangrong Industrial City, Yuhuan, Taizhou, Zhejiang
직원수: 100
제품은 더 이상 제조되지 않는다.

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 0.5-180

유용한 연락처

Contact Face
Sales
Contact Face
Sales
Contact Face
Sales

관련된 상품

 • SP100 36A
  ShinePower 단결정
 • ₩339 / Wp
  DHM-72X10-BF-...
  DAH Solar 양면형, PERC
 • SP100-36B
  ShinePower 다결정
 • ₩378 / Wp
  ECO-530-550M-...
  Eco Delta 단결정
 • SP120-36A
  ShinePower 단결정
 • ₩275 / Wp
  TP144-525-550...
  Topsky Energy PERC
 • SP150-36B
  ShinePower 다결정
 • ₩294 / Wp
  QSUN-144MS 43...
  Q-SUNSolar 단결정
 • SP150-36A
  ShinePower 단결정
 • ₩298 / Wp
  QSUN-108MS-39...
  Q-SUNSolar 단결정
 • SP180-36A
  ShinePower 단결정
 • ₩287 / Wp
  QSUN-144M 530...
  Q-SUNSolar 단결정
 • SP300-60B
  ShinePower 다결정
 • ₩313 / Wp
  RS8I-M 535-56...
  Resun Solar 단결정
 • ₩291 / Wp
  RS7I-M 425-46...
  Resun Solar 단결정
 • ₩350 / Wp
  RS6I-M 390-41...
  Resun Solar 단결정
 • ₩315 / Wp
  Puma RCM-450-...
  RECOM 양면형, PERC
 • ₩265 / Wp
  Black Panther...
  RECOM PERC, 양면형
 • ₩307 / Wp
  Black Panther...
  RECOM PERC
 • ₩350 / Wp
  SKT525-550M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩356 / Wp
  SKT480-505M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩356 / Wp
  SKT390-415M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩640 / Wp
  Hi-MO 4m LR4-...
  The Sol Patch 단결정
 • ₩287 / Wp
  UL-540-550M-1...
  Ulica Solar 단결정