SPS5-150W

SPS5-150W

Yuhuan Solar Energy Source Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: Wp
지역: 중국 중국
제품은 더 이상 제조되지 않는다.

대체 제품

최저가격 ₩1,170 / Wp
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: --
 • 무게: --
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: --

제품특성

모델명
SPS100W SPS120W SPS150W
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
100 Wp 120 Wp 150 Wp
최대전압(Vmpp)
18.5 V 18.6 V 18.7 V
최대전류(Impp)
5.4 A 6.45 A 8.02 A
개방전압(Voc)
22.5 V 22.6 V 22.6 V
단락전류(Isc)
5.9 A 7.09 A 8.82 A
출력 허용오차 (+)
+ 3 % + 3 % + 3 %
전력 허용차 (-)
- 3 % - 3 % - 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
열 특성  
작동 온도 범위 -40~80 °C
기계적 특성  
셀종류 단결정
프레임 테두리 없음

Yuhuan Solar Energy Source Co., Ltd.

Click to show company phone
www.shinepower.cn
중국
Building 18, Chengbei Chuangrong Industrial City, Yuhuan, Taizhou, Zhejiang
직원수: 100
제품은 더 이상 제조되지 않는다.

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 0.5-180

유용한 연락처

Contact Face
Sales
Contact Face
Sales
Contact Face
Sales

관련된 상품

 • SP100 36A
  ShinePower 단결정
 • ₩337 / Wp
  DHM-72X10-BF-...
  DAH Solar 양면형, PERC
 • SP100-36B
  ShinePower 다결정
 • ₩380 / Wp
  ECO-530-550M-...
  Eco Delta 단결정
 • SP120-36A
  ShinePower 단결정
 • ₩274 / Wp
  TP144-525-555...
  Topsky Energy PERC
 • SP150-36B
  ShinePower 다결정
 • ₩295 / Wp
  QSUN-144MS 43...
  Q-SUNSolar 단결정
 • SP150-36A
  ShinePower 단결정
 • ₩300 / Wp
  QSUN-108MS-39...
  Q-SUNSolar 단결정
 • SP180-36A
  ShinePower 단결정
 • ₩288 / Wp
  QSUN-144M 530...
  Q-SUNSolar 단결정
 • SP300-60B
  ShinePower 다결정
 • ₩311 / Wp
  RS8I-M 535-56...
  Resun Solar 단결정
 • ₩289 / Wp
  RS7I-M 425-46...
  Resun Solar 단결정
 • ₩348 / Wp
  RS6I-M 390-41...
  Resun Solar 단결정
 • ₩317 / Wp
  Puma RCM-450-...
  RECOM 양면형, PERC
 • ₩266 / Wp
  Black Panther...
  RECOM PERC, 양면형
 • ₩308 / Wp
  Black Panther...
  RECOM PERC
 • ₩348 / Wp
  SKT525-550M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩354 / Wp
  SKT480-505M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩354 / Wp
  SKT390-415M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩636 / Wp
  Hi-MO 4m LR4-...
  The Sol Patch 단결정
 • ₩286 / Wp
  UL-540-550M-1...
  Ulica Solar 단결정