YB125M72-200W

Jiaxing Winbright New Energy Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: 200 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Jiaxing Winbright New Energy Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩251 / Wp
 • 셀종류: PERC
 • 모듈 외형: 2000x992x40 mm
 • 무게: 23 kg
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 370 Wp
 • Vmpp: 39.2 V
 • Impp: 9.44 A
 • 개방 회로 전압: 47.3 V
 • 단락 전류: 9.99 A
 • 호률: 18.65 %
 • 제품보증연한: 12 년
 • 출력 보증: 12년 동안 91.2% 이상의 효율, 25년 동안 80.8% 이상의 효율

제품특성

모델명
YB125M72-200W
보증  
제품보증연한 2 년
출력 보증 25년 동안 80% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
200 Wp
최대전압(Vmpp)
36.4 V
최대전류(Impp)
5.49 A
개방전압(Voc)
45 V
단락전류(Isc)
6.04 A
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1000 V
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1580x808x40 mm
무게 15 kg
셀종류 단결정
셀크기 125×125 mm
설수량 72

Jiaxing Winbright New Energy Co., Ltd.

No. 99 Xingyuan Road, Xinchen, Xiuzhou Industrial Zone, Jiaxing, Zhejiang
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 50-350

유용한 연락처

Contact Face
骆平

관련된 상품

 • YB125M36-90-9...
  Jiaxing Winbrig... 단결정
 • ₩215 / Wp
  JST430-455M(1...
  Just Solar 단결정
 • YB125M36-100W
  Jiaxing Winbrig... 단결정
 • HiKu CS3L-350...
  Nanosun PERC
 • YB156P36-100W
  Jiaxing Winbrig... 다결정
 • KuPower CS3K-...
  Nanosun PERC
 • YB156M36-140-...
  Jiaxing Winbrig... 단결정
 • ₩245 / Wp
  ASP HM6-72 Se...
  Alpha Solar Pla... 단결정
 • YB156P36-150W
  Jiaxing Winbrig... 다결정
 • ₩211 / Wp
  ASP P6-72 Ser...
  Alpha Solar Pla... 다결정
 • YB125M72-190-...
  Jiaxing Winbrig... 단결정
 • ₩241 / Wp
  ASP M6-72 Ser...
  Alpha Solar Pla... 단결정
 • YB156M72-280-...
  Jiaxing Winbrig... 단결정
 • RS440-460S7-1...
  Jiangsu Runda PV 단결정
 • YB156P72-280-...
  Jiaxing Winbrig... 다결정
 • ₩230 / Wp
  JAM 325W-340W...
  Topsky Electron... 단결정
 • CE-370-410HM72
  Centro Energy 단결정
 • ₩248 / Wp
  9BB 166 LNSK-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • ₩237 / Wp
  9BB 166 LNSK-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • ₩235 / Wp
  9BB 166 LNSU-...
  Luxen Solar Ene... 단결정