YB125M72-200W

YB125M72-200W

Jiaxing Winbright New Energy Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: 200 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Jiaxing Winbright New Energy Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 1708x1134x30 mm
 • 무게: 19.5 kg
 • 셀크기: 182x182 mm
 • 유리의 두께: --

제품특성

모델명
YB125M72-200W
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
200 Wp
최대전압(Vmpp)
36.4 V
최대전류(Impp)
5.49 A
개방전압(Voc)
45 V
단락전류(Isc)
6.04 A
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1000 V
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1580x808x40 mm
무게 15 kg
셀종류 단결정
셀크기 125×125 mm
설수량 72

Jiaxing Winbright New Energy Co., Ltd.

Click to show company phone
www.winbright.com.cn
중국
No. 99, Xingyuan Road, Xinchen, Xiuzhou Industrial Zone, Jiaxing, Zhejiang, 314015
참고: 귀하의 문의가 Jiaxing Winbright New Energy Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 50-350

유용한 연락처

Contact Face
骆平

관련된 상품

 • YB125M36-100W
  Jiaxing Winbrig... 단결정
 • ₩328 / Wp
  DHM-72X10-BF-...
  DAH Solar 양면형, PERC
 • YB156P36-100W
  Jiaxing Winbrig... 다결정
 • ₩379 / Wp
  ECO-530-550M-...
  Eco Delta 단결정
 • YB156M36-150W
  Jiaxing Winbrig... 단결정
 • ₩269 / Wp
  TP144-525-550...
  Topsky Energy PERC
 • YB156P36-150W
  Jiaxing Winbrig... 다결정
 • QSUN-144MS 43...
  Q SUN 단결정
 • YB156M36-170W
  Jiaxing Winbrig... 단결정
 • ₩337 / Wp
  QSUN-108MS-39...
  Q SUN 단결정
 • YB156P72-250W
  Jiaxing Winbrig... 다결정
 • QSUN-144M10 5...
  Q SUN 단결정
 • YB156P60-270W
  Jiaxing Winbrig... 다결정
 • ₩303 / Wp
  RS8I-M 535-56...
  Resun Solar 단결정
 • YB156P72-270W
  Jiaxing Winbrig... 다결정
 • ₩281 / Wp
  RS7I-M 425-46...
  Resun Solar 단결정
 • YB156M72-350W
  Jiaxing Winbrig... 단결정
 • ₩338 / Wp
  RS6I-M 390-41...
  Resun Solar 단결정
 • ₩304 / Wp
  Puma RCM-450-...
  RECOM 양면형, PERC
 • ₩256 / Wp
  Black Panther...
  RECOM PERC, 양면형
 • ₩296 / Wp
  Black Panther...
  RECOM PERC
 • ₩338 / Wp
  SKT525-550M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩344 / Wp
  SKT480-505M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩344 / Wp
  SKT390-415M10
  Sunket New Ener... 단결정