CNSDPV65-95(12)S

Shandong Zhongjing Solar Energy Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: 65 ~ 95 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Shandong Zhongjing Solar Energy Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩230 / Wp
 • 셀종류: 다결정
 • 모듈 외형: 1956x992x40 mm
 • 무게: 20.8 kg
 • 셀크기: 156.75×156.75 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 310 Wp
 • Vmpp: 36.9 V
 • Impp: 8.4 A
 • 개방 회로 전압: 45.2 V
 • 단락 전류: 9.09 A
 • 호률: 16 %
 • 제품보증연한: 10 년
 • 출력 보증: 10년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80.7% 이상의 효율

제품특성

모델명
CNSDPV65(12)S CNSDPV70(12)S CNSDPV75(12)S CNSDPV80(12)S CNSDPV85(12)S CNSDPV90(12)S CNSDPV95(12)S
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
65 Wp 70 Wp 75 Wp 80 Wp 85 Wp 90 Wp 95 Wp
최대전압(Vmpp)
16.9 V 17 V 17.35 V 17.8 V 18.07 V 18.36 V 18.8 V
최대전류(Impp)
3.85 A 4.12 A 4.33 A 4.5 A 4.71 A 4.91 A 5.06 A
개방전압(Voc)
21.6 V 21.6 V 21.6 V 21.8 V 22.03 V 22.17 V 22.4 V
단락전류(Isc)
4.72 A 4.92 A 5.03 A 5.1 A 5.2 A 5.28 A 5.43 A
출력 허용오차 (+)
+ 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 %
전력 허용차 (-)
- 3 % - 3 % - 3 % - 3 % - 3 % - 3 % - 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.52 %/°C
온도 계수(Voc) -0.37 %/°C
온도 계수(Isc) 0.03 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 750 V
퓨즈의 정격전류 10 A
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1196x552x35 mm
무게 8 kg
셀종류 단결정
셀크기 125×125 mm
설수량 36
유리 유형 강화, 고투명, 저철분
유리의 두께 3.2 mm
봉합재 EVA
백시트 유형 TPT
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금
바이패스 다이오드 수 2
정션박스 보호등급 IP 65
케이블 4 mm2
커넥터 케이블 길이 900 mm

Shandong Zhongjing Solar Energy Co., Ltd.

No. 18 Dongfeng Road, Weishan County, Ji'ning, Shandong
직원수: 200
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/2019: 200 MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 65-300

유용한 연락처

Contact Face
闫经理

관련된 상품

 • CNSDPV70-90(1...
  Zhongjing New E... 양면형
 • ₩253 / Wp
  9BB LNSK-330-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • CNSDPV180(24)S
  Zhongjing New E... 단결정
 • ₩239 / Wp
  9BBLNSU-400-4...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • CNSDPV245-280...
  Zhongjing New E... 다결정
 • ₩243 / Wp
  9BB 166 LNSU-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • CNSDPV260-300...
  Zhongjing New E... 단결정
 • ₩304 / Wp
  KuPower CS3K-...
  Nanosun PERC
 • CNSDPV280(24)P
  Zhongjing New E... 다결정
 • ₩228 / Wp
  CSUN 9BB 435-...
  Topsky Electron... 단결정
 • ₩242 / Wp
  JAM72S10 390-...
  Topsky Electron... 단결정
 • ₩230 / Wp
  CSUN 9BB 400W...
  Topsky Electron... 단결정
 • ₩250 / Wp
  GPNE-S72/FNHB...
  GPPV New Energy 단결정
 • ₩264 / Wp
  GPNE-S60/FNHB...
  GPPV New Energy 단결정
 • ₩246 / Wp
  GPNE-S72/FNH ...
  GPPV New Energy 단결정
 • HTM-TSA-345M2...
  HT Solar 단결정
 • HTM-TSB-425M2...
  HT Solar 단결정
 • ₩233 / Wp
  JST400-430M(1...
  Just Solar 단결정
 • HTM325-340MH2...
  HT Solar 단결정
 • ₩273 / Wp
  SR-M660HLP-37...
  Sunrise PERC