SMP60 PERC 290-305W

SMP60 PERC 290-305W

Sunhome Technology Co., Ltd.
유형: PERC
공율범위: 290 ~ 305 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Sunhome Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 2094x1038x35 mm
 • 무게: 24 kg
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 450 Wp
 • Vmpp: 41 V
 • Impp: 10.98 A
 • 개방 회로 전압: 49.8 V
 • 단락 전류: 11.55 A
 • 호률: 20.7 %
 • 제품보증연한: 12 년
 • 출력 보증: 10년 동안 93.05% 이상의 효율, 25년 동안 84.80% 이상의 효율

제품특성

모델명
SMP60-290 SMP60-295 SMP60-300 SMP60-300
보증  
제품보증연한 10 년
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
290 Wp 295 Wp 300 Wp 305 Wp
최대전압(Vmpp)
32.2 V 32.5 V 32.6 V 32.9 V
최대전류(Impp)
9.01 A 9.08 A 9.2 A 9.27 A
개방전압(Voc)
39.5 V 39.7 V 39.9 V 40.2 V
단락전류(Isc)
9.5 A 9.55 A 9.64 A 9.74 A
모듈 호률
17.74 % 18.04 % 18.35 % 18.65 %
출력 허용오차 (+)
+ 5 % + 5 % + 5 % + 5 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
열 특성  
온도 계수(Pmax) -0.41 %/°C
온도 계수(Voc) -0.32 %/°C
온도 계수(Isc) 0.05 %/°C
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1650x991x40 mm
무게 18.6 kg
셀종류 PERC
셀크기 156.75×156.75 mm
설수량 60
유리 유형 강화, 고투명, 저철분
유리의 두께 3.2 mm
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금
바이패스 다이오드 수 3
정션박스 보호등급 IP 67
케이블 단면도 4 mm2
커넥터 케이블 길이 900 mm

Sunhome Technology Co., Ltd.

Click to show company phone
www.sunhomepv.com
중국
참고: 귀하의 문의가 Sunhome Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 35-340

유용한 연락처

Contact Face
Sales Manager
비즈니스 상세 정보
결정실리콘
유형: 단결정, 다결정, 유연한
공율범위(Wp): 35-340
고효율 결정
유형: PERC
공율범위(Wp): 290-355

관련된 상품

 • SPC60 250-280W
  Sunhome Technol... 다결정
 • ₩329 / Wp
  DHM-72X10 525...
  DAH Solar 단결정
 • SPA60-Air 260...
  Sunhome Technol... 다결정
 • ₩411 / Wp
  ECO-530-550M-...
  ECO DELTA 단결정
 • SMC60 270-285W
  Sunhome Technol... 단결정
 • ₩279 / Wp
  TP Energy 530...
  Topsky Energy PERC
 • SMA60-Air 270...
  Sunhome Technol... 단결정
 • QSUN-144MS 43...
  Q SUN 단결정
 • SPC72 315-330W
  Sunhome Technol... 다결정
 • ₩344 / Wp
  QSUN-108MS-39...
  Q SUN 단결정
 • SMC72 320-340W
  Sunhome Technol... 단결정
 • QSUN-144M10 5...
  Q SUN 단결정
 • SPP72 PERC 33...
  Sunhome Technol... PERC
 • ₩335 / Wp
  RS8I-M 535-56...
  Resun Solar 단결정
 • SMP72 PERC 34...
  Sunhome Technol... PERC
 • ₩329 / Wp
  RS7I-M 425-45...
  Resun Solar 단결정
 • ₩346 / Wp
  RS6I-M 390-41...
  Resun Solar 단결정
 • ₩366 / Wp
  Puma RCM-450-...
  RECOM 양면형, PERC
 • ₩297 / Wp
  Black Panther...
  RECOM PERC, 양면형
 • ₩284 / Wp
  Black Panther...
  RECOM PERC
 • ₩335 / Wp
  SKT525-550M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩327 / Wp
  SKT480-505M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩326 / Wp
  SKT390-415M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩284 / Wp
  TPL M-144HC S...
  TPL Solar PERC