SGF2 60W-200W 18V

Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: 60 ~ 200 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

NS-300-340P6-72

PolyCrown Solar Tech
최저가격 ₩226 / Wp
 • 셀종류: 다결정
 • 모듈 외형: 1956x992x40 mm
 • 무게: 23 kg
 • 셀크기: 156.75×156.75 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 300 Wp
 • Vmpp: 37.23 V
 • Impp: 8.06 A
 • 개방 회로 전압: 44.71 V
 • 단락 전류: 8.95 A
 • 호률: 15.46 %
 • 제품보증연한: 10 년
 • 출력 보증: 25년 동안 80% 이상의 효율

제품특성

모델명
SGF2-60W18V SGF2-80W18V SGF2-100W18V SGF2-120W18V SGF2-160W18V SGF2-200W18V
보증  
출력 보증 10년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
60 Wp 80 Wp 100 Wp 120 Wp 160 Wp 200 Wp
최대전압(Vmpp)
17.6 V 17.8 V 17.8 V 17.8 V 17.8 V 17.6 V
최대전류(Impp)
3.43 A 4.49 A 5.62 A 6.74 A 8.99 A 11.43 A
개방전압(Voc)
21.1 V 21.3 V 21.3 V 21.3 V 21.3 V 21.1 V
단락전류(Isc)
3.7 A 4.85 A 6.07 A 7.28 A 9.71 A 12.34 A
출력 허용오차 (+)
+ 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 %
전력 허용차 (-)
- 3 % - 3 % - 3 % - 3 % - 3 % - 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 600 V
기계적 특성  
셀종류 단결정
설수량 36

Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd.

WenTao Industrial Park, YingRenShi, ShiYan Town, ShenZhen, Guangdong
직원수: 150
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/2016: 48 MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 5-340

유용한 연락처

Contact Face
Choice Xiao
Contact Face
Choice Xiao

관련된 상품

 • SGLW-E-20-60W
  Sungold Solar 단결정
 • ₩241 / Wp
  TTN-150-170WM...
  TTN Electric 단결정
 • LE Series
  Sungold Solar 단결정
 • ₩322 / Wp
  MP-150W-160W
  Plus Power 단결정
 • SGP-20W18V-SG...
  Sungold Solar 단결정
 • CE-370-410HM72
  Centro Energy 단결정
 • FP 20-60W
  Sungold Solar 단결정
 • ₩252 / Wp
  9BB LNSK-330-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • LE Series 20-...
  Sungold Solar 단결정
 • ₩239 / Wp
  9BBLNSU-400-4...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • SGM-FL-20W/20V
  Sungold Solar 단결정
 • ₩243 / Wp
  9BB 166 LNSU-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • SGM-50W18V-SG...
  Sungold Solar 단결정
 • ₩309 / Wp
  KuPower CS3K-...
  Nanosun PERC
 • SGM-FL-40W/22V
  Sungold Solar 단결정
 • ₩228 / Wp
  CSUN 9BB 435-...
  Topsky Electron... 단결정
 • Lucis Series ...
  Sungold Solar 단결정
 • ₩241 / Wp
  JAM72S10 390-...
  Topsky Electron... 단결정
 • Lucis Series A
  Sungold Solar 단결정
 • ₩229 / Wp
  CSUN 9BB 400W...
  Topsky Electron... 단결정
 • Lucis Series B
  Sungold Solar 단결정
 • ₩254 / Wp
  GPNE-S72/FNHB...
  GPPV New Energy 단결정
 • SCM-50W20V-SC...
  Sungold Solar 단결정
 • ₩268 / Wp
  GPNE-S60/FNHB...
  GPPV New Energy 단결정
 • SGM-FL-55W20V
  Sungold Solar 단결정
 • ₩250 / Wp
  GPNE-S72/FNH ...
  GPPV New Energy 단결정
 • SGF3 60W-150W...
  Sungold Solar 단결정
 • HTM-TSA-345M2...
  HT Solar 단결정
 • SGM-FL-65W/22V
  Sungold Solar 단결정
 • HTM-TSB-425M2...
  HT Solar 단결정
 • LVP Series 80...
  Sungold Solar 단결정
 • ₩233 / Wp
  JST400-430M(1...
  Just Solar 단결정
 • SGLW-E-80-160W
  Sungold Solar 단결정
 • HTM325-340MH2...
  HT Solar 단결정
 • FP 80-160W
  Sungold Solar 단결정
 • ₩272 / Wp
  SR-M660HLP-37...
  Sunrise PERC
 • SGLW-E-100W/1...
  Sungold Solar 단결정
 • UZ158MBHC320-...
  UZON Photovolta... PERC, 양면형
 • SGM-FL-115W/2...
  Sungold Solar 단결정
 • UZ158MHC400-4...
  UZON Photovolta... 양면형
 • SGM-FL-130W/2...
  Sungold Solar 단결정
 • UZ158MHC330-3...
  UZON Photovolta... PERC, 양면형
 • SGM-FL-145W/2...
  Sungold Solar 단결정
 • ₩278 / Wp
  SDM-370-410
  Sunday Energy 단결정
 • SGLW-E-160W/1...
  Sungold Solar 단결정
 • ₩229 / Wp
  PERC Mono320W...
  Cell Solar PERC