XH-L200M

Ningbo Xuhong Energy Technology Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: 200 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Ningbo Xuhong Energy Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

PS-M60 255-300

Philadelphia Solar
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 1655x990x40 mm
 • 무게: 18 kg
 • 셀크기: 156×156 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 255 Wp
 • Vmpp: 30.27 V
 • Impp: 8.43 A
 • 개방 회로 전압: 37.9 V
 • 단락 전류: 9.05 A
 • 호률: 15.56 %
 • 제품보증연한: 10 년
 • 출력 보증: 12년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율

제품특성

모델명
XH-L200M
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
200 Wp
최대전압(Vmpp)
37.5 V
최대전류(Impp)
5.34 A
개방전압(Voc)
46.8 V
단락전류(Isc)
5.45 A
모듈 호률
18 %
출력 허용오차 (+)
+ 3 %
전력 허용차 (-)
- 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1580x808x35 mm
무게 16 kg
셀종류 단결정
설수량 60
유리 유형 강화, 저철분
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금
정션박스 보호등급 IP 65

Ningbo Xuhong Energy Technology Co., Ltd.

No. 30, North Station Road, Linshan Town, Yuyao, Zhejiang
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 1.5-300

관련된 상품

 • XH-L80P
  Xuhong Energy 다결정
 • ₩253 / Wp
  9BB LNSK-330-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • XH-L100M
  Xuhong Energy 단결정
 • ₩239 / Wp
  9BBLNSU-400-4...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • ₩243 / Wp
  9BB 166 LNSU-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • ₩304 / Wp
  KuPower CS3K-...
  Nanosun PERC
 • ₩228 / Wp
  CSUN 9BB 435-...
  Topsky Electron... 단결정
 • ₩242 / Wp
  JAM72S10 390-...
  Topsky Electron... 단결정
 • ₩230 / Wp
  CSUN 9BB 400W...
  Topsky Electron... 단결정
 • ₩250 / Wp
  GPNE-S72/FNHB...
  GPPV New Energy 단결정
 • ₩264 / Wp
  GPNE-S60/FNHB...
  GPPV New Energy 단결정
 • ₩246 / Wp
  GPNE-S72/FNH ...
  GPPV New Energy 단결정
 • HTM-TSA-345M2...
  HT Solar 단결정
 • HTM-TSB-425M2...
  HT Solar 단결정
 • ₩233 / Wp
  JST400-430M(1...
  Just Solar 단결정
 • HTM325-340MH2...
  HT Solar 단결정
 • ₩273 / Wp
  SR-M660HLP-37...
  Sunrise PERC
 • UZ158MBHC320-...
  UZON Photovolta... PERC, 양면형
 • UZ158MHC400-4...
  UZON Photovolta... 양면형
 • UZ158MHC330-3...
  UZON Photovolta... PERC, 양면형