XH-L100M

Ningbo Xuhong Energy Technology Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: 100 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Ningbo Xuhong Energy Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩263 / Wp
 • 셀종류: PERC
 • 모듈 외형: 1684x1002x35 mm
 • 무게: 19.1 kg
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 325 Wp
 • Vmpp: 33.74 V
 • Impp: 9.64 A
 • 개방 회로 전압: 41.27 V
 • 단락 전류: 10.17 A
 • 호률: 19.27 %
 • 제품보증연한: 12 년
 • 출력 보증: 10년 동안 92% 이상의 효율, 30년 동안 80.5% 이상의 효율

제품특성

모델명
XH-L100M
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
100 Wp
최대전압(Vmpp)
18.02 V
최대전류(Impp)
5.55 A
개방전압(Voc)
22.12 V
단락전류(Isc)
5.98 A
모듈 호률
18 %
출력 허용오차 (+)
+ 3 %
전력 허용차 (-)
- 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1200x540x35 mm
무게 7.5 kg
셀종류 단결정
설수량 36
유리 유형 강화, 저철분
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금
정션박스 보호등급 IP 65

Ningbo Xuhong Energy Technology Co., Ltd.

No. 30, North Station Road, Linshan Town, Yuyao, Zhejiang
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 1.5-300

관련된 상품

 • XH-L80P
  Xuhong Energy 다결정
 • ₩215 / Wp
  JST430-455M(1...
  Just Solar 단결정
 • XH-L200M
  Xuhong Energy 단결정
 • HiKu CS3L-350...
  Nanosun PERC
 • KuPower CS3K-...
  Nanosun PERC
 • ₩245 / Wp
  ASP HM6-72 Se...
  Alpha Solar Pla... 단결정
 • ₩211 / Wp
  ASP P6-72 Ser...
  Alpha Solar Pla... 다결정
 • ₩241 / Wp
  ASP M6-72 Ser...
  Alpha Solar Pla... 단결정
 • RS440-460S7-1...
  Jiangsu Runda PV 단결정
 • ₩230 / Wp
  JAM 325W-340W...
  Topsky Electron... 단결정
 • CE-370-410HM72
  Centro Energy 단결정
 • ₩248 / Wp
  9BB 166 LNSK-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • ₩237 / Wp
  9BB 166 LNSK-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • ₩235 / Wp
  9BB 166 LNSU-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • ₩304 / Wp
  KuPower CS3K-...
  Nanosun PERC
 • ₩215 / Wp
  CSUN 9BB 435-...
  Topsky Electron... 단결정
 • ₩230 / Wp
  JAM72S10 390-...
  Topsky Electron... 단결정
 • ₩250 / Wp
  GPNE-S72/FNHB...
  GPPV New Energy 단결정
 • ₩264 / Wp
  GPNE-S60/FNHB...
  GPPV New Energy 단결정
 • ₩228 / Wp
  GPNE-S72/FNH ...
  GPPV New Energy 단결정