MONO-18-100

Shenzhen Solarparts Inc.
유형: 단결정
공율범위: 18 ~ 100 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Shenzhen Solarparts Inc.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

SDM-370-410

Sunday Energy
최저가격 ₩279 / Wp
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 1980x1004x40 mm
 • 무게: 23 kg
 • 셀크기: 158.75×158.75 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 370 Wp
 • Vmpp: 39.51 V
 • Impp: 9.37 A
 • 개방 회로 전압: 47.33 V
 • 단락 전류: 9.77 A
 • 호률: 18.68 %
 • 제품보증연한: --
 • 출력 보증: --

제품특성

모델명
11201 11205 11207 11212
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
18 Wp 50 Wp 75 Wp 100 Wp
최대전압(Vmpp)
19.4 V 17.6 V 19.4 V 17.7 V
최대전류(Impp)
0.93 A 2.84 A 3.8 A 5.7 A
개방전압(Voc)
23.7 V 21.6 V 23.9 V 21.7 V
단락전류(Isc)
1.03 A 3.05 A 4.1 A 6.1 A
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
기계적 특성  
셀종류 단결정
셀크기 125×125 mm
유리 유형 강화
정션박스 보호등급 IP 65
커넥터 유형 MC4

Shenzhen Solarparts Inc.

4th Floor,Building A3,Xinglian Industrial Park, Pingxing North Road, PinghuTown,Longgang District, Shenzhen, Guangdong
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 5-305

유용한 연락처

Contact Face
Philip

관련된 상품

 • Flexible 18-1...
  Shenzhen Solarp... 단결정
 • ₩434 / Wp
  ED45-50-55-6M
  Eco Delta Power 단결정
 • GSAM6-20WF
  GSA 단결정
 • ₩253 / Wp
  9BB LNSK-330-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • ₩239 / Wp
  9BBLNSU-400-4...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • ₩243 / Wp
  9BB 166 LNSU-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • ₩304 / Wp
  KuPower CS3K-...
  Nanosun PERC
 • ₩228 / Wp
  CSUN 9BB 435-...
  Topsky Electron... 단결정
 • ₩242 / Wp
  JAM72S10 390-...
  Topsky Electron... 단결정
 • ₩230 / Wp
  CSUN 9BB 400W...
  Topsky Electron... 단결정
 • ₩250 / Wp
  GPNE-S72/FNHB...
  GPPV New Energy 단결정
 • ₩264 / Wp
  GPNE-S60/FNHB...
  GPPV New Energy 단결정
 • ₩246 / Wp
  GPNE-S72/FNH ...
  GPPV New Energy 단결정
 • HTM-TSA-345M2...
  HT Solar 단결정
 • HTM-TSB-425M2...
  HT Solar 단결정
 • ₩233 / Wp
  JST400-430M(1...
  Just Solar 단결정
 • HTM325-340MH2...
  HT Solar 단결정
 • ₩273 / Wp
  SR-M660HLP-37...
  Sunrise PERC
 • UZ158MBHC320-...
  UZON Photovolta... PERC, 양면형
 • UZ158MHC400-4...
  UZON Photovolta... 양면형