YSUN285-315M-60

YSUN285-315M-60

Zhejiang Yuesheng New Energy Technology Co.,Ltd
유형: 단결정
공율범위: 285 ~ 315 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Zhejiang Yuesheng New Energy Technology Co.,Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

EL-330~350M -60H (9BB)

East Lux Energy
최저가격 ₩221 / Wp
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: --
 • 무게: --
 • 셀크기: 158.75×158.75 mm
 • 유리의 두께: --
 • Pmax: 330 Wp
 • Vmpp: 34.06 V
 • Impp: 9.69 A
 • 개방 회로 전압: 41.07 V
 • 단락 전류: 0.32 A
 • 호률: 19.49 %
 • 제품보증연한: 25 년
 • 출력 보증: 12년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 85% 이상의 효율

제품특성

모델명
285M-60 290M-60 295M-60 300M-60 305M-60 310M-60 315M-60
보증  
출력 보증 12년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
285 Wp 290 Wp 295 Wp 300 Wp 305 Wp 310 Wp 315 Wp
최대전압(Vmpp)
31.8 V 32.2 V 32.5 V 32.6 V 32.9 V 33.1 V 33.3 V
최대전류(Impp)
8.97 A 9.01 A 9.08 A 9.19 A 9.28 A 9.37 A 9.46 A
개방전압(Voc)
38.5 V 28.9 V 39.6 V 39.8 V 40 V 40.2 V 40.5 V
단락전류(Isc)
9.51 A 9.66 A 9.68 A 9.77 A 9.85 A 9.94 A 10 A
모듈 호률
17.4 % 17.7 % 18 % 18.3 % 18.6 % 18.9 % 19.2 %
출력 허용오차 (+)
+ 1.5 % + 1.5 % + 1.5 % + 1.5 % + 1.5 % + 1.5 % + 1.5 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
온도
44±2 °C 44±2 °C 44±2 °C 44±2 °C 44±2 °C 44±2 °C 44±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.39 %/°C
온도 계수(Voc) -0.29 %/°C
온도 계수(Isc) 0.05 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1000 V
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1650x992x35 mm
무게 18.6 kg
셀종류 단결정
설수량 60
PDF  
제품 사양서 다운받기

Zhejiang Yuesheng New Energy Technology Co.,Ltd

+86 575 88209853
www.upssun.com
중국
No. 30, Yuedong Road, Paojiang Industrial Zone, Shaoxing, Zhejiang
직원수: 300
모회사: Zhejiang Yuesheng New Energy
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/2014: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 200-375

패넬디자인혁신

생산량 (MW): --
지붕기와 및 지붕판
공율범위(Wp): 9-53

유용한 연락처

Contact Face
Nick zhang
Contact Face
Zhejiang Yuesheng New Energy Technology

관련된 상품

 • UPSSUN ST001
  Zhejiang Yueshe... 단결정
 • PremiumLine G...
  GSA 단결정
 • UPSSUN ST002
  Zhejiang Yueshe... 단결정
 • ₩194 / Wp
  Mono-300W
  Huicheng Energy 단결정
 • UPSSUN ST004
  Zhejiang Yueshe... 단결정
 • ₩244 / Wp
  MSRH-144M-BIF...
  Mariosolar 단결정
 • UPSSUN ST005
  Zhejiang Yueshe... 다결정
 • ₩253 / Wp
  JHM4/72BH Bla...
  Yangzhou Jinghu... 단결정
 • UPSSUN ST006
  Zhejiang Yueshe... 단결정
 • ₩240 / Wp
  JHM3/72BH Bla...
  Yangzhou Jinghu... 단결정
 • Folded YSUN-1...
  Zhejiang Yueshe... 단결정
 • ₩253 / Wp
  JHM4/60BH Bla...
  Yangzhou Jinghu... 단결정
 • YSUN270-285P-...
  Zhejiang Yueshe... 다결정
 • ₩256 / Wp
  ASP HM6L-72 S...
  Alpha Solar Pla... 단결정
 • YSUN320-340P-...
  Zhejiang Yueshe... 다결정
 • ₩288 / Wp
  ECO-315-330M-...
  ECO DELTA POWER 단결정
 • YSUN340-375M-...
  Zhejiang Yueshe... 단결정
 • ₩297 / Wp
  ECO-355-375M-...
  ECO DELTA POWER 단결정
 • ₩290 / Wp
  (Shingled) EC...
  ECO DELTA POWER 단결정
 • ₩243 / Wp
  AXIpremium X ...
  AXITEC 단결정
 • ₩243 / Wp
  AXIpremium XL...
  AXITEC 단결정
 • ₩243 / Wp
  AXIpremium XL...
  AXITEC 단결정
 • ₩232 / Wp
  TPL M-144HC S...
  TPL Solar PERC
 • UL-435-445M-1...
  Ulica Solar 단결정