YSUN270-285P-60

YSUN270-285P-60

Zhejiang Yuesheng New Energy Technology Co.,Ltd
유형: 다결정
공율범위: 270 ~ 285 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Zhejiang Yuesheng New Energy Technology Co.,Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩210 / Wp
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 1708x1000x35 mm
 • 무게: 18.8 kg
 • 셀크기: 158.75×158.75 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 325 Wp
 • Vmpp: 34 V
 • Impp: 9.56 A
 • 개방 회로 전압: 40.6 V
 • 단락 전류: 10.11 A
 • 호률: 19.1 %
 • 제품보증연한: 12 년
 • 출력 보증: 10년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80.7% 이상의 효율

제품특성

모델명
270P-60 275P-60 280P-60 285P-60
보증  
출력 보증 10년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
270 Wp 275 Wp 280 Wp 285 Wp
최대전압(Vmpp)
30.9 V 31.1 V 31.4 V 31.6 V
최대전류(Impp)
8.73 A 8.84 A 8.92 A 9.02 A
개방전압(Voc)
37.9 V 38.1 V 38.2 V 38.5 V
단락전류(Isc)
9.22 A 9.32 A 9.4 A 9.5 A
모듈 호률
16.5 % 16.8 % 17.1 % 17.4 %
출력 허용오차 (+)
+ 2 % + 2 % + 2 % + 2 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
온도
44±2 °C 44±2 °C 44±2 °C 44±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.41 %/°C
온도 계수(Voc) -0.32 %/°C
온도 계수(Isc) 0.05 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1000 V
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1650x992x35 mm
무게 18.6 kg
셀종류 다결정
설수량 60
PDF  
제품 사양서 다운받기

Zhejiang Yuesheng New Energy Technology Co.,Ltd

+86 575 88209853
www.upssun.com
중국
No. 30, Yuedong Road, Paojiang Industrial Zone, Shaoxing, Zhejiang
직원수: 300
모회사: Zhejiang Yuesheng New Energy
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/2014: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 200-375

패넬디자인혁신

생산량 (MW): --
지붕기와 및 지붕판
공율범위(Wp): 9-53

유용한 연락처

Contact Face
Nick zhang
Contact Face
Zhejiang Yuesheng New Energy Technology

관련된 상품

 • UPSSUN ST001
  Zhejiang Yueshe... 단결정
 • ₩242 / Wp
  BQ-POLY60
  BQ Solartech 다결정
 • UPSSUN ST002
  Zhejiang Yueshe... 단결정
 • ND-AK270-275
  Sharp 다결정
 • UPSSUN ST004
  Zhejiang Yueshe... 단결정
 • ₩244 / Wp
  MSRH-144M-BIF...
  Mariosolar 단결정
 • UPSSUN ST005
  Zhejiang Yueshe... 다결정
 • ₩253 / Wp
  JHM4/72BH Bla...
  Yangzhou Jinghu... 단결정
 • UPSSUN ST006
  Zhejiang Yueshe... 단결정
 • ₩240 / Wp
  JHM3/72BH Bla...
  Yangzhou Jinghu... 단결정
 • Folded YSUN-1...
  Zhejiang Yueshe... 단결정
 • ₩253 / Wp
  JHM4/60BH Bla...
  Yangzhou Jinghu... 단결정
 • YSUN285-315M-...
  Zhejiang Yueshe... 단결정
 • ₩256 / Wp
  ASP HM6L-72 S...
  Alpha Solar Pla... 단결정
 • YSUN320-340P-...
  Zhejiang Yueshe... 다결정
 • ₩288 / Wp
  ECO-315-330M-...
  ECO DELTA POWER 단결정
 • YSUN340-375M-...
  Zhejiang Yueshe... 단결정
 • ₩297 / Wp
  ECO-355-375M-...
  ECO DELTA POWER 단결정
 • ₩290 / Wp
  (Shingled) EC...
  ECO DELTA POWER 단결정
 • ₩243 / Wp
  AXIpremium X ...
  AXITEC 단결정
 • ₩243 / Wp
  AXIpremium XL...
  AXITEC 단결정
 • ₩243 / Wp
  AXIpremium XL...
  AXITEC 단결정
 • ₩232 / Wp
  TPL M-144HC S...
  TPL Solar PERC
 • UL-435-445M-1...
  Ulica Solar 단결정