YSUN320-340P-72

YSUN320-340P-72

Zhejiang Yuesheng New Energy Technology Co.,Ltd
유형: 다결정
공율범위: 320 ~ 340 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Zhejiang Yuesheng New Energy Technology Co.,Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩254 / Wp
 • 셀종류: 양면형, PERC
 • 모듈 외형: 2126x1042x6 mm
 • 무게: 31.5 kg
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: --
 • Pmax: 425 Wp
 • Vmpp: 40.02 V
 • Impp: 10.62 A
 • 개방 회로 전압: 48.32 V
 • 단락 전류: 11.11 A
 • 호률: 19.2 %
 • 제품보증연한: 12 년
 • 출력 보증: 30년 동안 84.5% 이상의 효율

제품특성

모델명
320P-72 325P-72 330P-72 335P-72 340P-72
보증  
출력 보증 10년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
320 Wp 325 Wp 330 Wp 335 Wp 340 Wp
최대전압(Vmpp)
37 V 37.2 V 37.4 V 37.6 V 37.8 V
최대전류(Impp)
8.65 A 8.74 A 8.83 A 8.91 A 9 A
개방전압(Voc)
45.6 V 45.7 V 45.8 V 45.9 V 46 V
단락전류(Isc)
9.09 A 9.17 A 9.25 A 9.33 A 9.41 A
모듈 호률
16.5 % 16.7 % 17 % 17.2 % 17.5 %
출력 허용오차 (+)
+ 1.5 % + 1.5 % + 1.5 % + 1.5 % + 1.5 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
온도
44±2 °C 44±2 °C 44±2 °C 44±2 °C 44±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.41 %/°C
온도 계수(Voc) -0.32 %/°C
온도 계수(Isc) 0.05 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1000 V
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1960x992x40 mm
무게 22.5 kg
셀종류 다결정
설수량 72
PDF  
제품 사양서 다운받기

Zhejiang Yuesheng New Energy Technology Co.,Ltd

+86 575 88209853
www.upssun.com
중국
No. 30, Yuedong Road, Paojiang Industrial Zone, Shaoxing, Zhejiang
직원수: 300
모회사: Zhejiang Yuesheng New Energy
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/2014: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 200-375

패넬디자인혁신

생산량 (MW): --
지붕기와 및 지붕판
공율범위(Wp): 9-53

유용한 연락처

Contact Face
Nick zhang
Contact Face
Zhejiang Yuesheng New Energy Technology

관련된 상품

 • UPSSUN ST001
  Zhejiang Yueshe... 단결정
 • ₩210 / Wp
  UL-330-335P-72
  Ulica Solar 다결정
 • UPSSUN ST002
  Zhejiang Yueshe... 단결정
 • ₩183 / Wp
  Poly-325W
  Huicheng Energy 다결정
 • UPSSUN ST004
  Zhejiang Yueshe... 단결정
 • ND-AH330H
  Sharp 다결정
 • UPSSUN ST005
  Zhejiang Yueshe... 다결정
 • ₩244 / Wp
  MSRH-144M-BIF...
  Mariosolar 단결정
 • UPSSUN ST006
  Zhejiang Yueshe... 단결정
 • ₩253 / Wp
  JHM4/72BH Bla...
  Yangzhou Jinghu... 단결정
 • Folded YSUN-1...
  Zhejiang Yueshe... 단결정
 • ₩240 / Wp
  JHM3/72BH Bla...
  Yangzhou Jinghu... 단결정
 • YSUN270-285P-...
  Zhejiang Yueshe... 다결정
 • ₩253 / Wp
  JHM4/60BH Bla...
  Yangzhou Jinghu... 단결정
 • YSUN285-315M-...
  Zhejiang Yueshe... 단결정
 • ₩256 / Wp
  ASP HM6L-72 S...
  Alpha Solar Pla... 단결정
 • YSUN340-375M-...
  Zhejiang Yueshe... 단결정
 • ₩288 / Wp
  ECO-315-330M-...
  ECO DELTA POWER 단결정
 • ₩297 / Wp
  ECO-355-375M-...
  ECO DELTA POWER 단결정
 • ₩290 / Wp
  (Shingled) EC...
  ECO DELTA POWER 단결정
 • ₩243 / Wp
  AXIpremium X ...
  AXITEC 단결정
 • ₩243 / Wp
  AXIpremium XL...
  AXITEC 단결정
 • ₩243 / Wp
  AXIpremium XL...
  AXITEC 단결정
 • ₩232 / Wp
  TPL M-144HC S...
  TPL Solar PERC