Poly-solar panel 315w-330w

Topsky Electronics Technology (HK) Co., Ltd.
가격:
최저가격 ₩235 / Wp
유형: 다결정
공율범위: 315 ~ 330 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Topsky Electronics Technology (HK) Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

RZ-265/270/275...

Dezhou Runze New Energy Technology
최저가격 ₩290 / Wp
 • 셀종류: 다결정
 • 모듈 외형: 1640x992x35 mm
 • 무게: 18.5 kg
 • 셀크기: 156×156 mm
 • 유리의 두께: --
 • Pmax: 265 Wp
 • Vmpp: 30.5 V
 • Impp: 8.68 A
 • 개방 회로 전압: 37.5 V
 • 단락 전류: 9.21 A
 • 호률: --
 • 제품보증연한: --
 • 출력 보증: --

제품특성

모델명
315w 320w 325w 330w
보증  
제품보증연한 10 년
출력 보증 12년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
315 Wp 320 Wp 325 Wp 330 Wp
최대전압(Vmpp)
37.2 V 37.4 V 37.6 V 37.8 V
최대전류(Impp)
8.47 A 8.56 A 8.64 A 8.73 A
개방전압(Voc)
45.1 V 45.2 V 45.3 V 45.4 V
단락전류(Isc)
8.97 A 9.07 A 9.16 A 9.24 A
모듈 호률
16.3 % 16.5 % 16.8 % 17 %
출력 허용오차 (+)
+ 3 % + 3 % + 3 % + 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
온도
45±2 °C 45±2 °C 45±2 °C 45±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.40 %/°C
온도 계수(Voc) -0.31 %/°C
온도 계수(Isc) 0.06 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1000 V
퓨즈의 정격전류 15 A
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1960x990x40 mm
무게 23.5 kg
셀종류 다결정
셀크기 156×156 mm
설수량 72
유리 유형 강화, 고투명
유리의 두께 3.2 mm
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금
바이패스 다이오드 수 3
정션박스 보호등급 IP 67
커넥터 유형 MC4
케이블 4 mm2
커넥터 케이블 길이 900 mm

Topsky Electronics Technology (HK) Co., Ltd.

Room 601, Shenxin Taifeng Building, No. 86, Qianjinfirst Road, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong
직원수: 52
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/2012: 400 MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 260-340

유용한 연락처

Contact Face
Charlie
Contact Face
Christina
Contact Face
Julie Zhu
Contact Face
Coco
Contact Face
Anne Lu
Contact Face
Steven
Contact Face
Lanny

Topsky Electronics Technology (HK) Co., Ltd.의 다른 35시리즈

 • ₩241 / Wp
  TP320-340PP-72
  320~340 Wp 다결정
 • ₩260 / Wp
  TP370-400W PE...
  370~400 Wp PERC
 • ₩284 / Wp
  JAM72S01 370-...
  370~385 Wp 단결정
 • ₩278 / Wp
  Suntech STP33...
  330~335 Wp 다결정
 • ₩278 / Wp
  Risen RSM72-6...
  330~340 Wp 다결정
 • ₩266 / Wp
  Risen RSM144-...
  335~345 Wp 단결정
 • ₩253 / Wp
  TP340-355M Mo...
  340~355 Wp 단결정
 • ₩260 / Wp
  TP360-400M-72...
  360~400 Wp PERC
 • ₩422 / Wp
  TP-SP40W
  40 Wp 다결정
 • ₩260 / Wp
  TP330W-345W H...
  330~345 Wp 다결정
 • ₩296 / Wp
  Risen RSM144-...
  380~390 Wp 단결정
 • ₩260 / Wp
  TP-385W-400W ...
  385~400 Wp 양면형, PERC
 • ₩266 / Wp
  385W-400W Hal...
  385~400 Wp PERC
 • ₩290 / Wp
  JAM72S10 390-...
  390~410 Wp 단결정
 • ₩296 / Wp
  TSM-DE15H 400...
  400~410 Wp 단결정
 • ₩290 / Wp
  400W-410 Shin...
  410 Wp 단결정
 • ₩344 / Wp
  Q-PEAK L-G 5 ...
  370~380 Wp 단결정
 • ₩241 / Wp
  TP320-340PP-72
  325~340 Wp 다결정
 • ₩308 / Wp
  Q.POWER L-G5 ...
  325~335 Wp 다결정
 • ₩253 / Wp
  TP-280-295M M...
  280~295 Wp 단결정
 • ₩253 / Wp
  TP-SP150W
  150 Wp 다결정
 • ₩241 / Wp
  TP-260-280P-DG
  265~285 Wp 다결정
 • ₩239 / Wp
  Poly-solar pa...
  265~280 Wp 다결정
 • ₩235 / Wp
  TP-270-290P-60
  270~290 Wp 다결정
 • ₩235 / Wp
  TP270-285PP-60
  270~285 Wp 다결정
 • ₩253 / Wp
  Double Glass ...
  270~285 Wp 다결정
 • ₩260 / Wp
  TP295-315M-60
  295~315 Wp PERC
 • ₩338 / Wp
  TP-SP85W
  85 Wp 다결정
 • ₩260 / Wp
  TP-300-320M M...
  300~320 Wp PERC
 • ₩253 / Wp
  TP-300-320M-D...
  300~320 Wp PERC
 • ₩253 / Wp
  Mono panel 30...
  300~315 Wp PERC
 • ₩260 / Wp
  TP 305-320W B...
  305~320 Wp 양면형, PERC
 • ₩266 / Wp
  TP315W-330W h...
  315~330 Wp 단결정
 • ₩241 / Wp
  TP-320-340P-72
  320~340 Wp 다결정
 • ₩326 / Wp
  Longi LR4-72-...
  415~430 Wp 단결정