EGE-260-275P-60

Eco Green Energy
유형: 다결정
공율범위: Wp
지역: 중국 중국
제품은 더 이상 제조되지 않는다.

대체 제품

최저가격 ₩281 / Wp
 • 셀종류: PERC
 • 모듈 외형: 1685x992x35 mm
 • 무게: 18.5 kg
 • 셀크기: 156×156 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 330 Wp
 • Vmpp: 33 V
 • Impp: 10 A
 • 개방 회로 전압: 40.4 V
 • 단락 전류: 10.36 A
 • 호률: 19.74 %
 • 제품보증연한: 10 년
 • 출력 보증: 10년 동안 90.7% 이상의 효율, 25년 동안 80.2% 이상의 효율

제품특성

모델명
EGE-260P-60 EGE-265P-60 EGE-270P-60 EGE-275P-60
보증  
제품보증연한 10 년
출력 보증 10년 동안 91% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
260 Wp 265 Wp 270 Wp 275 Wp
최대전압(Vmpp)
30.9 V 31.16 V 31.44 V 31.7 V
최대전류(Impp)
8.41 A 8.5 A 8.59 A 8.68 A
개방전압(Voc)
38.05 V 38.26 V 38.45 V 38.785 V
단락전류(Isc)
8.86 A 8.95 A 9.03 A 9.11 A
모듈 호률
15.99 % 16.29 % 16.6 % 16.9 %
출력 허용오차 (+)
+ 2 % + 2 % + 2 % + 2 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
최대출력(Pmax)
192.34 Wp 196.04 Wp 199.74 Wp 203.44 Wp
최대전압(Vmpp)
28.54 V 28.78 V 29.04 V 29.27 V
최대전류(Impp)
6.73 A 6.8 A 6.87 A 6.94 A
개방전압(Voc)
35.14 V 35.34 V 35.51 V 35.79 V
단락전류(Isc)
7.19 A 7.27 A 7.33 A 7.4 A
온도
45±2 °C 45±2 °C 45±2 °C 45±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 -45~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.41 %/°C
온도 계수(Voc) -0.31 %/°C
온도 계수(Isc) 0.06 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1500 V
퓨즈의 정격전류 15 A
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1640x992x35 mm
무게 18.8 kg
셀종류 다결정
셀크기 156×156 mm
설수량 60
유리 유형 강화
유리의 두께 3.2 mm
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금
정션박스 보호등급 IP 67
커넥터 유형 MC4
커넥터 케이블 길이 900 mm
PDF  
제품 사양서 다운받기

Eco Green Energy

No. 299 Xingcheng Road, Chongchuan District, Nantong, Jiangsu
직원수: 100
제품은 더 이상 제조되지 않는다.

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 30-410

유용한 연락처

Contact Face
Ljubomir GAVRILOVIC
Contact Face
Alex Zhang

관련된 상품

 • EGE-50M-36
  Eco Green Energy 단결정
 • CE-370-410HM72
  Centro Energy 단결정
 • EGE-100M-36
  Eco Green Energy 단결정
 • ₩249 / Wp
  9BB LNSK-330-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • EGE-110-115P-...
  Eco Green Energy 다결정
 • ₩236 / Wp
  9BBLNSU-400-4...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • EGE-140M-36
  Eco Green Energy 단결정
 • ₩240 / Wp
  9BB 166 LNSU-...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • EGE-150-175P-...
  Eco Green Energy 다결정
 • ₩306 / Wp
  KuPower CS3K-...
  Nanosun PERC
 • EGE-165-175P-...
  Eco Green Energy 다결정
 • ₩225 / Wp
  CSUN 9BB 435-...
  Topsky Electron... 단결정
 • EGE-270-290P-...
  Eco Green Energy 다결정
 • ₩238 / Wp
  JAM72S10 390-...
  Topsky Electron... 단결정
 • EGE-300-320M-...
  Eco Green Energy 단결정
 • ₩226 / Wp
  CSUN 9BB 400W...
  Topsky Electron... 단결정
 • EGE-320M-60
  Eco Green Energy 단결정
 • ₩252 / Wp
  GPNE-S72/FNHB...
  GPPV New Energy 단결정
 • EGE-330-350P-...
  Eco Green Energy 다결정
 • ₩265 / Wp
  GPNE-S60/FNHB...
  GPPV New Energy 단결정
 • EGE-30M-36
  Eco Green Energy 단결정
 • ₩248 / Wp
  GPNE-S72/FNH ...
  GPPV New Energy 단결정
 • EGE-40M-36
  Eco Green Energy 단결정
 • HTM-TSA-345M2...
  HT Solar 단결정
 • EGE-55M-36
  Eco Green Energy 단결정
 • HTM-TSB-425M2...
  HT Solar 단결정
 • EGE-80-85M-36
  Eco Green Energy 단결정
 • ₩230 / Wp
  JST400-430M(1...
  Just Solar 단결정
 • EGE-90-95M-36
  Eco Green Energy 단결정
 • HTM325-340MH2...
  HT Solar 단결정
 • EGE-105-110M-...
  Eco Green Energy 단결정
 • ₩269 / Wp
  SR-M660HLP-37...
  Sunrise PERC
 • EGE-115-120M-...
  Eco Green Energy 단결정
 • UZ158MBHC320-...
  UZON Photovolta... PERC, 양면형
 • EGE-125M-36
  Eco Green Energy 단결정
 • UZ158MHC400-4...
  UZON Photovolta... 양면형
 • EGE-130-135M-...
  Eco Green Energy 단결정
 • UZ158MHC330-3...
  UZON Photovolta... PERC, 양면형
 • EGE-145-160M-...
  Eco Green Energy 단결정
 • ₩275 / Wp
  SDM-370-410
  Sunday Energy 단결정
 • EGE-165-195M-...
  Eco Green Energy 단결정
 • ₩224 / Wp
  PERC Mono320W...
  Cell Solar PERC
 • EGE-30P-36
  Eco Green Energy 다결정
 • ₩226 / Wp
  PERC Mono 390...
  Cell Solar PERC
 • EGE-50-55P-36
  Eco Green Energy 다결정
 • ₩232 / Wp
  Full black Mo...
  Cell Solar PERC
 • EGE-60-65P-36
  Eco Green Energy 다결정
 • ₩336 / Wp
  EVVO - V - Se...
  Evolve Energy G... PERC
 • EGE-70P-36
  Eco Green Energy 다결정
 • ₩287 / Wp
  EWO - IG - Se...
  Evolve Energy G... 다결정
 • EGE-80P-36
  Eco Green Energy 다결정
 • DM72-380-395
  Ningbo RayTech ... 단결정
 • EGE-90-95P-36
  Eco Green Energy 다결정
 • BPDM72(S)-370...
  Ningbo RayTech ... 단결정
 • EGE-100-105P-...
  Eco Green Energy 다결정
 • BPDM72(S)-385...
  Ningbo RayTech ... 양면형
 • EGE-120-125P-...
  Eco Green Energy 다결정
 • ₩252 / Wp
  HS144-M 375-4...
  Hershey-Power 단결정
 • EGE-130P-36
  Eco Green Energy 다결정
 • ₩287 / Wp
  HCM60X9BB 325...
  DAH Solar 단결정
 • EGE-140P-36
  Eco Green Energy 다결정
 • ₩245 / Wp
  SL60M 270-285W
  Sunlike Solar 단결정
 • EGE-150-175P-...
  Eco Green Energy 다결정
 • ₩232 / Wp
  JUST Half-Cut...
  Just Solar 단결정
 • EGE-200P-72
  Eco Green Energy 다결정
 • ₩268 / Wp
  BQ-POLY60
  BQ Solartech 다결정