RHM60(H)-156P

RHM60(H)-156P

Jiangxi Ruihuang New Energy and Science Co., Ltd.
유형: 다결정
공율범위: 250 ~ 280 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Jiangxi Ruihuang New Energy and Science Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

ESM 530-550S

Einnova Solarline
 • 셀종류: PERC
 • 모듈 외형: 2279x1134x35 mm
 • 무게: 28.5 kg
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: 3.2 mm

제품특성

모델명
250W 265W 2702W 275W 280W
보증  
제품보증연한 10 년
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
250 Wp 265 Wp 270 Wp 275 Wp 280 Wp
최대전압(Vmpp)
30.56 V 30.81 V 31.06 V 31.31 V 32.45 V
최대전류(Impp)
8.51 A 8.6 A 8.69 A 8.78 A 8.94 A
개방전압(Voc)
37.66 V 37.91 V 38.15 V 38.39 V 38.63 V
단락전류(Isc)
9.06 A 9.13 A 9.2 A 9.26 A 9.32 A
모듈 호률
16 % 16.3 % 16.6 % 18.1 % 18.1 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
열 특성  
작동 온도 범위 -40~80 °C
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1640x992x35 mm
무게 18.2 kg
셀종류 다결정
셀크기 156.75×156.75 mm
설수량 60
유리 유형 저반사
유리의 두께 3.2 mm
봉합재 EVA
백시트 유형 PET
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금
바이패스 다이오드 수 3
정션박스 보호등급 IP 67
커넥터 유형 MC4
케이블 단면도 4 mm2
커넥터 케이블 길이 1000 mm

Jiangxi Ruihuang New Energy and Science Co., Ltd.

Click to show company phone
www.rh-solar.com
중국
No. 195, Wuyinan Road, Yushui District, Xinyu, Jiangxi
직원수: 160
참고: 귀하의 문의가 Jiangxi Ruihuang New Energy and Science Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 10-450

유용한 연락처

Contact Face
Terrina Huang

추가 오피스

국가:
중국
전화:
008615279089080
이메일:
terrina.huang@rh-solar.com
주소:
NO.195 Wuyinan Road, Yushui District, Xinyu City, Jiangxi Province, China

관련된 상품

 • RHM36-156P
  Ruihuang New En... 다결정
 • RHM36-156M
  Ruihuang New En... 단결정
 • RHM120-156P
  Ruihuang New En... 다결정
 • RHM60-156M
  Ruihuang New En... 단결정
 • RHM72-156M
  Ruihuang New En... 단결정
 • RHM182M108H 4...
  Ruihuang New En... 단결정
 • RHM166M144H 4...
  Ruihuang New En... 단결정
 • RHM182M144H 5...
  Ruihuang New En... 단결정
 • RHM210M132H 6...
  Ruihuang New En... 단결정