Topray M170-180

Shenzhen Topray Solar Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: 170 ~ 180 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Shenzhen Topray Solar Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩521 / Wp
 • 셀종류: 다결정
 • 모듈 외형: 1958x998x38 mm
 • 무게: 24.6 kg
 • 셀크기: 156×156 mm
 • 유리의 두께: 4 mm
 • Pmax: 304.99 Wp
 • Vmpp: 37.94 V
 • Impp: 8.389 A
 • 개방 회로 전압: 45.576 V
 • 단락 전류: 8.923 A
 • 호률: 16.5 %
 • 제품보증연한: 10 년
 • 출력 보증: 12년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율

제품특성

모델명
M170 M175 M180
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
170 Wp 175 Wp 180 Wp
최대전압(Vmpp)
18.9 V 19.1 V 19.2 V
최대전류(Impp)
8.73 A 9.16 A 9.38 A
개방전압(Voc)
23.8 V 23.9 V 24.1 V
단락전류(Isc)
9.16 A 9.4 A 9.57 A
출력 허용오차 (+)
+ 5 % + 5 % + 5 %
전력 허용차 (-)
- 5 % - 5 % - 5 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1479x664x35 mm
무게 10.1 kg
셀종류 단결정
설수량 36

Shenzhen Topray Solar Co., Ltd.

Room 801-804, Block A, Future Plaza, 4060 Qiaoxiang Rd. Nanshan District, Shenzhen, Guangdong
직원수: 3,000
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/2015: 500 MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 3-315

박막

생산량 (MW)/2015: 20 MWp
비결정: Single-Junction(단결합)
공율범위(Wp): 1-60

유용한 연락처

Contact Face
Topray Solar
Contact Face
Amy long

관련된 상품

 • TPS107S-5W-Po...
  Topray Solar 다결정
 • ₩235 / Wp
  PERC Mono320W...
  Cell Solar PERC
 • Topray M5
  Topray Solar 단결정
 • ₩247 / Wp
  PERC Mono 390...
  Cell Solar PERC
 • Topray P5
  Topray Solar 다결정
 • ₩247 / Wp
  Full black Mo...
  Cell Solar PERC
 • Topray M10
  Topray Solar 단결정
 • ₩334 / Wp
  EVVO 290-320 ...
  Evolve Energy G... 단결정
 • Topray P10
  Topray Solar 다결정
 • ₩340 / Wp
  EVVO - V - Se...
  Evolve Energy G... PERC
 • TPS107S-15W-P...
  Topray Solar 다결정
 • ₩303 / Wp
  EVVO 330-360 ...
  Evolve Energy G... 단결정
 • TPS107S-20W-P...
  Topray Solar 다결정
 • DM72-380-395
  Ningbo RayTech ... 단결정
 • Topray M20
  Topray Solar 단결정
 • BPDM72(S)-370...
  Ningbo RayTech ... 단결정
 • Topray P20
  Topray Solar 다결정
 • BPDM72(S)-385...
  Ningbo RayTech ... 양면형
 • 20W
  Topray Solar 박막
 • ₩255 / Wp
  HS144-M 375-4...
  Hershey-Power 단결정
 • TPS107S-30W-P...
  Topray Solar 다결정
 • ₩322 / Wp
  HCM60X9BB 325...
  DAH Solar 단결정
 • Topray P30-35
  Topray Solar 다결정
 • ₩247 / Wp
  SL60M 270-285W
  Sunlike Solar 단결정
 • Topray M35
  Topray Solar 단결정
 • ₩247 / Wp
  JUST Half-Cut...
  Just Solar 다결정
 • TPS105S-40W-M...
  Topray Solar 단결정
 • ₩247 / Wp
  JUST Half-Cut...
  Just Solar 단결정
 • TPS107S-40W-P...
  Topray Solar 다결정
 • ₩271 / Wp
  BQ-POLY60
  BQ Solartech 다결정
 • Topray P40
  Topray Solar 다결정
 • ₩271 / Wp
  BQ-MONO72
  BQ Solartech 단결정
 • TPS-113
  Topray Solar 박막
 • ₩271 / Wp
  BQ-MONO60
  BQ Solartech 단결정
 • 40W
  Topray Solar 박막
 • FU300-...
  FuturaSun PERC
 • Topray M45
  Topray Solar 단결정
 • FU300-315M
  FuturaSun PERC
 • TPS105S-50W-M...
  Topray Solar 단결정
 • FU320-330M Ne...
  FuturaSun PERC
 • TPS107S-50W-P...
  Topray Solar 다결정
 • ₩261 / Wp
  M6-375/395
  GS PV 단결정
 • Topray P50-55
  Topray Solar 다결정
 • ₩328 / Wp
  BIFACIAL MDHF...
  Mysolar USA 양면형, PERC
 • TPS-FLX
  Topray Solar 단결정
 • ₩309 / Wp
  SR-M660HL 9BB...
  Sunrise 단결정
 • Topray M55-60
  Topray Solar 단결정
 • ₩309 / Wp
  SR-M660HL 9BB
  Sunrise 단결정
 • TPS107S-60W-P...
  Topray Solar 다결정
 • ₩309 / Wp
  SR-M672HL 9BB
  Sunrise 단결정
 • Topray P75-80
  Topray Solar 다결정
 • ₩251 / Wp
  TP380-410W PE...
  Topsky PERC
 • TPS107S-80W-P...
  Topray Solar 다결정
 • ₩266 / Wp
  M6-380/390
  GS PV 단결정
 • Topray M80-85
  Topray Solar 단결정
 • ₩284 / Wp
  SS-(340~350)-...
  Sunova Solar Te... 다결정
 • TPS107S-100W-...
  Topray Solar 다결정
 • ₩297 / Wp
  SS-(380~400)-...
  Sunova Solar Te... PERC
 • Topray P100-1...
  Topray Solar 다결정
 • ₩297 / Wp
  SS-(395~410)-...
  Sunova Solar Te... 단결정
 • Topray M110-1...
  Topray Solar 단결정
 • ₩235 / Wp
  Poly270-285W
  Powitt Solar 다결정
 • TPS107S-120W-...
  Topray Solar 다결정
 • ₩247 / Wp
  Mono355-370W
  Powitt Solar 단결정
 • Topray P120-1...
  Topray Solar 다결정
 • ₩260 / Wp
  HC 390-410W M...
  Powitt Solar 단결정
 • Topray M130-1...
  Topray Solar 단결정
 • ₩272 / Wp
  SPM6-6...
  SpolarPV 단결정
 • TPS105S-150W-...
  Topray Solar 단결정
 • ₩251 / Wp
  SPP6-72 325-3...
  SpolarPV 다결정
 • Topray P150-1...
  Topray Solar 다결정
 • ₩288 / Wp
  SPBSM6-72 355...
  SpolarPV 양면형
 • Topray P200-2...
  Topray Solar 다결정
 • ₩273 / Wp
  LNSE-295-325M...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • Topray M220-2...
  Topray Solar 단결정
 • ₩278 / Wp
  LNSK-325-340M...
  Luxen Solar Ene... 단결정
 • TPS-P6U(60)-2...
  Topray Solar 다결정
 • ₩303 / Wp
  STAR HC M144 ...
  Mysolar USA PERC
 • TPS-P6U(60)-2...
  Topray Solar 다결정
 • ₩303 / Wp
  SUPO PERC HS1...
  Mysolar USA PERC
 • TPS-M6U(60)-2...
  Topray Solar 단결정
 • HTM-TSB-380M1...
  HT Solar 단결정
 • TPS-M6U(60)-2...
  Topray Solar 단결정
 • ₩1,610 / Wp
  Charging kit/...
  Solarwit 단결정
 • TPS-P6U(72)-3...
  Topray Solar 다결정
 • ₩297 / Wp
  60 Cell N typ...
  Solarwit 단결정
 • TPS-P6U(72)-3...
  Topray Solar 다결정
 • ₩315 / Wp
  60 cell full ...
  Solarwit 단결정
 • TPS-M6U(72)-3...
  Topray Solar 단결정
 • Das Modul Mon...
  Soluxtec - Die ... PERC
 • TPS-M6U(72)-3...
  Topray Solar 단결정
 • ₩315 / Wp
  HCM72X9 400-4...
  DAH Solar 단결정