RG-28

Dongguan Sunlight Solar Energy Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: 28 Wp
지역: 중국 중국

대체 제품

ASP P6-72 Series 330W-...

Alpha Solar Planet
최저가격 ₩321 / Wp
 • 셀종류: 다결정
 • 모듈 외형: 1956x992x35 mm
 • 무게: 21 kg
 • 셀크기: 156.75×156.75 mm
 • 유리의 두께: --
 • Pmax: 325 Wp
 • Vmpp: 36.83 V
 • Impp: 8.82 A
 • 개방 회로 전압: 45.83 V
 • 단락 전류: 9.33 A
 • 호률: 16.75 %
 • 제품보증연한: 12 년
 • 출력 보증: 25년 동안 80% 이상의 효율

제품특성

모델명
RG-28
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
28 Wp
최대전압(Vmpp)
6 V
최대전류(Impp)
4.6 A
개방전압(Voc)
7.2 V
단락전류(Isc)
5.06 A
출력 허용오차 (+)
+ 3 %
전력 허용차 (-)
- 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
열 특성  
작동 온도 범위 -20~60 °C
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 310x165x30 mm
무게 0.6 kg
셀종류 단결정
셀크기 125×125 mm
설수량 24
봉합재 PET

Dongguan Sunlight Solar Energy Co., Ltd.

Click to show company phone
rgsolar.en.alibaba.com
중국
Room 301, Floor 4, No. 7, Jinchuan'er Road, Xiegang Town, Dongguan, Guangdong, 523595
직원수: 50

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 5-350

유용한 연락처

Contact Face
Cindy Deng
Contact Face
叶猛
Contact Face
Juicly Lee
비즈니스 상세 정보
결정실리콘
유형: 단결정, 다결정, 유연한
공율범위(Wp): 5-350
제조
OEM

관련된 상품

 • RG-fsc-5
  Taiyo Solar Ene... 단결정
 • HTM585~610DMH...
  SEYCO 양면형
 • RG-fsc-7
  Taiyo Solar Ene... 단결정
 • HTM435~455MH5...
  SEYCO 단결정
 • RG-MN-10
  Taiyo Solar Ene... 단결정
 • ₩251 / Wp
  JST430-455M(1...
  Just Solar 단결정
 • RG-10
  Taiyo Solar Ene... 단결정
 • ECO-640-660M-...
  ECO DELTA 단결정
 • RG-14
  Taiyo Solar Ene... 단결정
 • ₩393 / Wp
  ECO-530-550M-...
  ECO DELTA 단결정
 • RG-fsc-14
  Taiyo Solar Ene... 단결정
 • ₩280 / Wp
  OS-HM72-540-5...
  Oushang Photovo... 단결정
 • RG-fsc-15
  Taiyo Solar Ene... 단결정
 • ₩280 / Wp
  OS-HP72-330-3...
  Oushang Photovo... 단결정
 • RG-fsc-15
  Taiyo Solar Ene... 단결정
 • ₩280 / Wp
  OS-M36-150-17...
  Oushang Photovo... 단결정
 • RG-fsc-15
  Taiyo Solar Ene... 단결정
 • ₩437 / Wp
  AE HM6-72 Ser...
  AIONRISE PERC
 • RG-20
  Taiyo Solar Ene... 단결정
 • ₩438 / Wp
  AE HM6-60 Ser...
  AIONRISE PERC
 • RG-fsc-28
  Taiyo Solar Ene... 단결정
 • ₩427 / Wp
  AE HM6-72 Ser...
  AIONRISE PERC
 • RG-30
  Taiyo Solar Ene... 단결정
 • ₩345 / Wp
  HITOUCH4-HJT ...
  Csunpower 양면형, HJT
 • RG-fsc-40
  Taiyo Solar Ene... 단결정
 • ₩315 / Wp
  ZPM435-455 ph...
  Zonergy 단결정
 • RG-40
  Taiyo Solar Ene... 단결정
 • LR4-60HPH 355...
  GreenSun 단결정
 • RG-50
  Taiyo Solar Ene... 단결정
 • ₩251 / Wp
  RT200WM
  Runtech China 단결정
 • RG-GL-50
  Taiyo Solar Ene... 단결정
 • ₩579 / Wp
  BSM400-420M-7...
  PSC Solar UK PERC
 • RG-fsc-65
  Taiyo Solar Ene... 단결정
 • Serie Nogal I...
  E&M 다결정
 • RG-70
  Taiyo Solar Ene... 단결정
 • LNMH144-525~5...
  Linuo Power 단결정
 • RG-80
  Taiyo Solar Ene... 단결정
 • ₩280 / Wp
  JR72-18X 540-...
  Johnray Solar 단결정
 • RG-110
  Taiyo Solar Ene... 단결정
 • ₩483 / Wp
  Vertex TSM-DE...
  Techno Sun 단결정
 • sl-sp100
  Taiyo Solar Ene... 단결정
 • ₩281 / Wp
  SKT525-550M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • RG-120
  Taiyo Solar Ene... 단결정
 • ₩281 / Wp
  SKT480-505M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • RG-120
  Taiyo Solar Ene... 단결정
 • ₩281 / Wp
  SKT390-415M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • RG-200
  Taiyo Solar Ene... 단결정
 • ₩228 / Wp
  TD-375M-120HC
  Tide Solar 단결정