TSM-DE15H 400W-410W

Topsky Electronics Technology (HK) Co., Ltd.
가격:
최저가격 ₩296 / Wp
유형: 단결정
공율범위: 400 ~ 410 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Topsky Electronics Technology (HK) Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

SPM 275-300W

Allesun New Energy
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 1640x992x40 mm
 • 무게: 19 kg
 • 셀크기: 156×156 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 275 Wp
 • Vmpp: 31.8 V
 • Impp: 8.65 A
 • 개방 회로 전압: 38.05 V
 • 단락 전류: 9.06 A
 • 호률: 16.98 %
 • 제품보증연한: 5 년
 • 출력 보증: 10년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율

제품특성

모델명
TSM-DE15H 400 TSM-DE15H 405 TSM-DE15H 410
보증  
제품보증연한 25 년
출력 보증 12년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
400 Wp 405 Wp 410 Wp
최대전압(Vmpp)
41.1 V 41.4 V 41.7 V
최대전류(Impp)
9.74 A 9.79 A 9.84 A
개방전압(Voc)
50.4 V 50.8 V 51.2 V
단락전류(Isc)
10.18 A 10.23 A 10.28 A
모듈 호률
149.7 % 19.9 % 20.2 %
출력 허용오차 (+)
+ 1 % + 1 % + 1 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.37 %/°C
온도 계수(Voc) -0.29 %/°C
온도 계수(Isc) 0.05 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1500 V
최대 역전류 20 A
퓨즈의 정격전류 20 A
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 2024x1024x35 mm
무게 22.8 kg
셀종류 단결정
셀크기 158.75×158.75 mm
설수량 144
유리 유형 강화, 저반사, 고투명
유리의 두께 4 mm
봉합재 EVA

Topsky Electronics Technology (HK) Co., Ltd.

Room 601, Shenxin Taifeng Building, No. 86, Qianjinfirst Road, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong
직원수: 52
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/2012: 400 MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 260-340

유용한 연락처

Contact Face
Charlie
Contact Face
Christina
Contact Face
Julie Zhu
Contact Face
Coco
Contact Face
Anne Lu
Contact Face
Steven
Contact Face
Lanny

Topsky Electronics Technology (HK) Co., Ltd.의 다른 35시리즈

 • ₩241 / Wp
  TP320-340PP-72
  320~340 Wp 다결정
 • ₩260 / Wp
  TP370-400W PE...
  370~400 Wp PERC
 • ₩260 / Wp
  TP330W-345W H...
  330~345 Wp 다결정
 • ₩278 / Wp
  Suntech STP33...
  330~335 Wp 다결정
 • ₩278 / Wp
  Risen RSM72-6...
  330~340 Wp 다결정
 • ₩266 / Wp
  Risen RSM144-...
  335~345 Wp 단결정
 • ₩253 / Wp
  TP340-355M Mo...
  340~355 Wp 단결정
 • ₩260 / Wp
  TP360-400M-72...
  360~400 Wp PERC
 • ₩284 / Wp
  JAM72S01 370-...
  370~385 Wp 단결정
 • ₩241 / Wp
  TP320-340PP-72
  325~340 Wp 다결정
 • ₩344 / Wp
  Q-PEAK L-G 5 ...
  370~380 Wp 단결정
 • ₩296 / Wp
  Risen RSM144-...
  380~390 Wp 단결정
 • ₩260 / Wp
  TP-385W-400W ...
  385~400 Wp 양면형, PERC
 • ₩266 / Wp
  385W-400W Hal...
  385~400 Wp PERC
 • ₩290 / Wp
  JAM72S10 390-...
  390~410 Wp 단결정
 • ₩290 / Wp
  400W-410 Shin...
  410 Wp 단결정
 • ₩308 / Wp
  Q.POWER L-G5 ...
  325~335 Wp 다결정
 • ₩422 / Wp
  TP-SP40W
  40 Wp 다결정
 • ₩338 / Wp
  TP-SP85W
  85 Wp 다결정
 • ₩253 / Wp
  TP-280-295M M...
  280~295 Wp 단결정
 • ₩253 / Wp
  TP-SP150W
  150 Wp 다결정
 • ₩241 / Wp
  TP-260-280P-DG
  265~285 Wp 다결정
 • ₩239 / Wp
  Poly-solar pa...
  265~280 Wp 다결정
 • ₩235 / Wp
  TP-270-290P-60
  270~290 Wp 다결정
 • ₩235 / Wp
  TP270-285PP-60
  270~285 Wp 다결정
 • ₩253 / Wp
  Double Glass ...
  270~285 Wp 다결정
 • ₩260 / Wp
  TP295-315M-60
  295~315 Wp PERC
 • ₩241 / Wp
  TP-320-340P-72
  320~340 Wp 다결정
 • ₩260 / Wp
  TP-300-320M M...
  300~320 Wp PERC
 • ₩253 / Wp
  TP-300-320M-D...
  300~320 Wp PERC
 • ₩253 / Wp
  Mono panel 30...
  300~315 Wp PERC
 • ₩260 / Wp
  TP 305-320W B...
  305~320 Wp 양면형, PERC
 • ₩235 / Wp
  Poly-solar pa...
  315~330 Wp 다결정
 • ₩266 / Wp
  TP315W-330W h...
  315~330 Wp 단결정
 • ₩326 / Wp
  Longi LR4-72-...
  415~430 Wp 단결정