【158.75】CSGxxxS2HC-144(xxx=390W-405W)

CSG PVTech Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: 390 ~ 405 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 CSG PVTech Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩227 / Wp
 • 셀종류: 박막
 • 모듈 외형: 1429x1109x40 mm
 • 무게: 25 kg
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: 4 mm
 • Pmax: 100 Wp
 • Vmpp: 71.5 V
 • Impp: 1.47 A
 • 개방 회로 전압: 93.1 V
 • 단락 전류: 1.63 A
 • 호률: 10.58 %
 • 제품보증연한: 5 년
 • 출력 보증: 10년 동안 90% 이상의 효율, 20년 동안 80% 이상의 효율

제품특성

모델명
CSG390S2HC-144 CSG395S2HC-144 CSG400S2HC-144 CSG405S2HC-144
보증  
제품보증연한 12 년
출력 보증 12년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
390 Wp 395 Wp 400 Wp 405 Wp
최대전압(Vmpp)
40.8 V 41 V 41.2 V 41.4 V
최대전류(Impp)
9.56 A 9.64 A 9.71 A 9.79 A
개방전압(Voc)
48.6 V 48.8 V 49 V 49.2 V
단락전류(Isc)
10.06 A 10.13 A 10.21 A 10.29 A
모듈 호률
19.1 % 19.4 % 19.6 % 19.9 %
출력 허용오차 (+)
+ 3 % + 3 % + 3 % + 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
열 특성  
작동 온도 범위 43~47 °C
온도 계수(Pmax) -0.28 %/°C
온도 계수(Voc) -0.36 %/°C
온도 계수(Isc) 0.04 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1000 V
최대 역전류 15 A
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 2038x1000x40 mm
무게 21.8 kg
셀종류 단결정
셀크기 158.75×158.75 mm
설수량 144
유리 유형 TCO, 강화, 저반사, 고투명, 저철분
유리의 두께 3.2 mm
봉합재 EVA
백시트 유형 KPK
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금
바이패스 다이오드 수 3
정션박스 보호등급 IP 68
커넥터 유형 MC4
케이블 4 mm2
커넥터 케이블 길이 300 mm
PDF  
제품 사양서 다운받기

CSG PVTech Co., Ltd.

CSG Green Energy lndustrial Park, Machong, Dongguan, Guangdong
직원수: 1,000
모회사: CSG Holding Co., Ltd.
이 업체에 메시지를 보냄

결정실리콘

생산량 (MW)/2019: 1200 MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 150-400

유용한 연락처

Contact Face
Iris Wong
Contact Face
John Lee
Contact Face
Benjamin Hoo

관련된 상품

 • CSGAAAM2-36 (...
  CSG PVTech 다결정
 • ₩309 / Wp
  SR-M672HL 9BB
  Sunrise 단결정
 • CSGAAAS2-36 (...
  CSG PVTech 단결정
 • ₩235 / Wp
  PERC Mono320W...
  Cell Solar PERC
 • CSGAAAM2-48 (...
  CSG PVTech 다결정
 • ₩247 / Wp
  PERC Mono 390...
  Cell Solar PERC
 • CSGAAAS2-48 (...
  CSG PVTech 단결정
 • ₩247 / Wp
  Full black Mo...
  Cell Solar PERC
 • CSGAAAM2-54 (...
  CSG PVTech 다결정
 • ₩334 / Wp
  EVVO 290-320 ...
  Evolve Energy G... 단결정
 • CSGAAAM2DG-60...
  CSG PVTech 다결정
 • ₩340 / Wp
  EVVO - V - Se...
  Evolve Energy G... PERC
 • CSGAAAS2-54 (...
  CSG PVTech 단결정
 • ₩303 / Wp
  EVVO 330-360 ...
  Evolve Energy G... 단결정
 • CSGAAA...
  CSG PVTech 다결정
 • DM72-380-395
  Ningbo RayTech ... 단결정
 • CSGAAAS2DG-60...
  CSG PVTech 단결정
 • BPDM72(S)-370...
  Ningbo RayTech ... 단결정
 • CSGAAAS2-60 (...
  CSG PVTech 단결정
 • BPDM72(S)-385...
  Ningbo RayTech ... 양면형
 • CSGAAAM2-72 (...
  CSG PVTech 다결정
 • ₩255 / Wp
  HS144-M 375-4...
  Hershey-Power 단결정
 • 【158.7...
  CSG PVTech 단결정
 • ₩322 / Wp
  HCM60X9BB 325...
  DAH Solar 단결정
 • 【158.7...
  CSG PVTech 단결정
 • ₩247 / Wp
  SL60M 270-285W
  Sunlike Solar 단결정
 • CSGAAAS2-72 (...
  CSG PVTech 단결정
 • ₩247 / Wp
  JUST Half-Cut...
  Just Solar 다결정
 • 【158.7...
  CSG PVTech 단결정
 • ₩247 / Wp
  JUST Half-Cut...
  Just Solar 단결정