LEXRON36 105-170P

LEXRON36 105-170P

ACS Enerji
유형: 다결정
공율범위: Wp
지역: 터키 터키
제품은 더 이상 제조되지 않는다.

대체 제품

 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 1909x1134x30 mm
 • 무게: 23.5 kg
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: 3.2 mm

제품특성

모델명
LXR105P LXR125P LXR165P LXR170P
보증  
제품보증연한 10 년
출력 보증 10년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
105 Wp 125 Wp 165 Wp 170 Wp
최대전압(Vmpp)
18 V 18 V 18.4 V 18.6 V
최대전류(Impp)
5.83 A 6.94 A 8.97 A 9.14 A
개방전압(Voc)
22.1 V 22.1 V 22.3 V 22.3 V
단락전류(Isc)
6.1 A 7.3 A 9.3 A 9.5 A
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1480x670x30 mm
무게 11.9 kg
셀종류 다결정
설수량 36
PDF  
제품 사양서 다운받기

ACS Enerji

Click to show company phone
https://www.acsenerji.com
터키
1376 Sokak, Boran Plaza No:3 AG, 35170 Halkapınar İZMİR
제품은 더 이상 제조되지 않는다.

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 10-340

유용한 연락처

Contact Face
Aysun Aktas

관련된 상품

 • LEXRON 36 100...
  ACS Enerji PERC
 • LEXRON 36 105...
  ACS Enerji 다결정
 • LEXRON FLEXIB...
  ACS Enerji 단결정
 • LEXRON 72 230...
  ACS Enerji PERC
 • LEXRON-60 265...
  ACS Enerji 다결정
 • LEXRON 60 285...
  ACS Enerji 다결정
 • LEXRON 60 340...
  ACS Enerji PERC
 • ₩566 / Wp
  LEXRON 72 340...
  ACS Enerji 다결정
 • LEXRON 72P–335
  ACS Enerji 다결정
 • LEXRON 120 38...
  ACS Enerji PERC
 • LEXRON 72M–38...
  ACS Enerji 단결정
 • LEXRON 72 410...
  ACS Enerji PERC
 • LEXRON 144 45...
  ACS Enerji PERC
 • LEXRON 144 10...
  ACS Enerji PERC
 • LEXRON 144 10...
  ACS Enerji 양면형, PERC