QJP-144H 340-360

QJP-144H 340-360

Cixi City Rixing Electronics Co., Ltd.
유형: 다결정
공율범위: 340 ~ 360 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Cixi City Rixing Electronics Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩266 / Wp
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 2118x1048x35 mm
 • 무게: 25 kg
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 430 Wp
 • Vmpp: 42.6 V
 • Impp: 10.1 A
 • 개방 회로 전압: 51 V
 • 단락 전류: 10.55 A
 • 호률: 19.37 %
 • 제품보증연한: 10 년
 • 출력 보증: 25년 동안 80.65% 이상의 효율

제품특성

모델명
QJP340-144H QJP345-144H QJP350-144H QJP355-144H QJP360-144H
보증  
제품보증연한 10 년
출력 보증 12년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80.2% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
340 Wp 345 Wp 350 Wp 355 Wp 360 Wp
최대전압(Vmpp)
38.4 V 38.6 V 38.8 V 39 V 39.2 V
최대전류(Impp)
8.86 A 8.94 A 9.03 A 9.11 A 9.18 A
개방전압(Voc)
46.85 V 47.09 V 47.34 V 47.58 V 47.83 V
단락전류(Isc)
9.37 A 9.57 A 9.55 A 9.64 A 9.72 A
모듈 호률
17.05 % 17.3 % 17.55 % 17.8 % 18.05 %
출력 허용오차 (+)
+ 1 % + 1 % + 1 % + 1 % + 1 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
열 특성  
작동 온도 범위 -45~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.39 %/°C
온도 계수(Voc) -0.32 %/°C
온도 계수(Isc) 0.055 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1500 V
퓨즈의 정격전류 15 A
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 2020x992x40 mm
무게 22.5 kg
셀종류 다결정
셀크기 158.75×158.75 mm
설수량 144
유리 유형 강화, 저반사, 고투명, 저철분
유리의 두께 3.2 mm
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금
바이패스 다이오드 수 3
정션박스 보호등급 IP 67
커넥터 유형 MC4
케이블 단면도 4 mm2
커넥터 케이블 길이 300 mm
PDF  
제품 사양서 다운받기

Cixi City Rixing Electronics Co., Ltd.

Click to show company phone
www.qjsolar.com
중국
Jietang Industrial Park, Tianyuan Town, Cixi, Zhejiang
참고: 귀하의 문의가 Cixi City Rixing Electronics Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 270-450

유용한 연락처

Contact Face
Sandra
비즈니스 상세 정보
결정실리콘
유형: 단결정, 다결정
공율범위(Wp): 270-450
제조
OEM

관련된 상품

 • QJM 10W
  Rixing Electron... 단결정
 • ₩288 / Wp
  TPL M-120HC S...
  TPL Solar PERC
 • QJP 10W
  Rixing Electron... 다결정
 • ₩270 / Wp
  TPL M-144HC S...
  TPL Solar PERC
 • QJM 20W
  Rixing Electron... 단결정
 • ₩258 / Wp
  RZ-480-505HM-...
  Runsol PV PERC
 • QJP 20W
  Rixing Electron... 다결정
 • ₩258 / Wp
  RZ-525-550HM-...
  Runsol PV PERC
 • QJM 30W
  Rixing Electron... 단결정
 • ₩258 / Wp
  RZ-440-465HM-...
  Runsol PV PERC
 • QJP 30W
  Rixing Electron... 다결정
 • ₩229 / Wp
  TD-375M-120HC
  Tide Solar 단결정
 • QJP 50W
  Rixing Electron... 다결정
 • ₩234 / Wp
  TD-450M-144HC
  Tide Solar 단결정
 • QJM 60W
  Rixing Electron... 단결정
 • ₩229 / Wp
  TD-410M-144HC
  Tide Solar 단결정
 • QJP 80W
  Rixing Electron... 다결정
 • ₩283 / Wp
  SKT390-415M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • QJP 100W
  Rixing Electron... 다결정
 • ₩283 / Wp
  SKT480-505M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • QJM 120W
  Rixing Electron... 단결정
 • ₩283 / Wp
  SKT525-550M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • QJP 160W
  Rixing Electron... 다결정
 • Black Panther...
  RECOM PERC
 • QJM 180W
  Rixing Electron... 단결정
 • Black Panther...
  RECOM PERC, 양면형
 • QJP 200W
  Rixing Electron... 다결정
 • Puma RCM-450-...
  RECOM 양면형, PERC
 • QJP260-290-60
  Rixing Electron... 다결정
 • ₩268 / Wp
  LR5-72HBD 525...
  Topsky Energy 양면형, PERC
 • QJP-60 260-290
  Rixing Electron... 다결정
 • ₩273 / Wp
  RS6I-M 390-41...
  Resun Solar 단결정
 • QJP 270W
  Rixing Electron... 다결정
 • ₩253 / Wp
  RS7I-M 425-45...
  Resun Solar 단결정
 • QJP-120H 285-...
  Rixing Electron... 다결정
 • ₩253 / Wp
  RS8I-M 535-56...
  Resun Solar 단결정
 • QJM-290-310-60
  Rixing Electron... 단결정
 • ₩309 / Wp
  QSUN-144M10 5...
  Q SUN 단결정
 • QJM-60 290-315
  Rixing Electron... 단결정
 • ₩320 / Wp
  QSUN-108MS-39...
  Q SUN 단결정
 • QJP-320-350-72
  Rixing Electron... 다결정
 • ₩311 / Wp
  QSUN-144MS 43...
  Q SUN 단결정
 • QJP-72 320-350
  Rixing Electron... 다결정
 • ₩221 / Wp
  TP Energy 585...
  Topsky Energy PERC
 • QJM325-340-12...
  Rixing Electron... 단결정
 • ₩221 / Wp
  TP Energy 530...
  Topsky Energy PERC
 • QJM350-380-72
  Rixing Electron... 단결정
 • ₩406 / Wp
  (Shingled) EC...
  ECO DELTA 단결정
 • QJM375-400-14...
  Rixing Electron... 단결정
 • ₩386 / Wp
  ECO-530-550M-...
  ECO DELTA 단결정
 • QJM-144H 390-...
  Rixing Electron... 단결정
 • ECO-640-660M-...
  ECO DELTA 단결정
 • QJM400-144HDG
  Rixing Electron... 단결정
 • ₩323 / Wp
  DHM-72L9-440-...
  DAH Solar PERC
 • QJM-425-450-1...
  Rixing Electron... 단결정
 • ₩327 / Wp
  DHM-72X10 535...
  DAH Solar 단결정