DS-D Series

DS-D Series

Shenzhen Desun Energy Tech Co., Ltd.
유형: 다결정
공율범위: 167 ~ 350 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Shenzhen Desun Energy Tech Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 1755x1038x35 mm
 • 무게: 20 kg
 • 셀크기: 166×166 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm

제품특성

모델명
DS-D18V167P DS-D18V175P DS-D30V285P DS-D30V295P DS-D36V335P DS-D36V350P
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
167 Wp 175 Wp 285 Wp 295 Wp 335 Wp 350 Wp
최대전압(Vmpp)
18.9 V 19.3 V 31.5 V 32.4 V 37.8 V 38.7 V
최대전류(Impp)
9 A 9.05 A 9.15 A 9.17 A 9 A 9.05 A
개방전압(Voc)
23.5 V 23.8 V 38.2 V 40.5 V 47 V 47.7 V
단락전류(Isc)
9.4 A 9.42 A 9.65 A 9.48 A 9.4 A 9.42 A
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
기계적 특성  
셀종류 다결정

Shenzhen Desun Energy Tech Co., Ltd.

+86 755 29191169
www.desunpv.com
중국
1st Floor, Building A/B/D, Yaohui Enterprise Innovation Park, No. 187, Guanping Road, Songyuanxia Community, Guanhu Street, Longhua, Shenzhen, Guangdong
참고: 귀하의 문의가 Shenzhen Desun Energy Tech Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 0.3-150

관련된 상품

 • DS-S Series
  Desun Energy 단결정
 • ₩279 / Wp
  OS-HP72-330-3...
  Oushang Photovo... 다결정