RLG1-72P

RLG1-72P

Jiangsu Reeco Logic Co., Ltd
유형: 다결정
공율범위: 335 ~ 355 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Jiangsu Reeco Logic Co., Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

RT100WM

Runtech China
최저가격 ₩234 / Wp
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 1200x540x30 mm
 • 무게: 5.8 kg
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: 3.2 mm

제품특성

모델명
RLG1-72P 335 RLG1-72P 340 RLG1-72P 345 RLG1-72P 350 RLG1-72P 355
보증  
제품보증연한 12 년
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
335 Wp 340 Wp 345 Wp 350 Wp 355 Wp
최대전압(Vmpp)
37.59 V 37.79 V 37.99 V 38.18 V 38.59 V
최대전류(Impp)
8.91 A 9 A 9.08 A 9.17 A 9.2 A
개방전압(Voc)
46.68 V 47 V 47.31 V 47.36 V 47.64 V
단락전류(Isc)
9.36 A 9.43 A 9.49 A 9.55 A 9.69 A
모듈 호률
16.89 % 17.15 % 17.4 % 17.65 % 17.9 %
출력 허용오차 (+)
+ 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
최대출력(Pmax)
249 Wp 253 Wp 257 Wp 261 Wp 264 Wp
최대전압(Vmpp)
35.3 V 35.53 V 35.74 V 35.95 V 36.12 V
최대전류(Impp)
7.05 A 7.12 A 7.19 A 7.26 A 7.31 A
개방전압(Voc)
43.64 V 43.96 V 44.27 V 44.58 V 44.2 V
단락전류(Isc)
7.47 A 7.53 A 7.59 A 7.65 A 7.76 A
온도 45±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.36 %/°C
온도 계수(Voc) -0.29 %/°C
온도 계수(Isc) 0.05 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1000 V
퓨즈의 정격전류 15 A
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1979x1002x40 mm
무게 23.5 kg
셀종류 다결정
유리 유형 강화
유리의 두께 3.2 mm
바이패스 다이오드 수 3
정션박스 보호등급 IP 68
커넥터 유형 MC4
케이블 단면도 4 mm2
커넥터 케이블 길이 900 mm

Jiangsu Reeco Logic Co., Ltd

Click to show company phone
https://www.reecologic.com
중국
Room 1601, Building A, Tianning Times Square, Tianning District, Changzhou, Jiangsu
직원수: 300
참고: 귀하의 문의가 Jiangsu Reeco Logic Co., Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 320-505

유용한 연락처

Contact Face
Willing
Contact Face
Gavin Gao
Contact Face
Paul Pei
Contact Face
Lizzy Yu
제품 동영상

관련된 상품

 • RLG1-60P
  Reeco Logic 다결정
 • ₩337 / Wp
  DHM-72X10-BF-...
  DAH Solar 양면형, PERC
 • RLG1-120H
  Reeco Logic 단결정
 • ₩380 / Wp
  ECO-530-550M-...
  Eco Delta 단결정
 • RLM6-120HP
  Reeco Logic 단결정
 • ₩274 / Wp
  TP144-525-555...
  Topsky Energy PERC
 • RLG1-144H
  Reeco Logic 단결정
 • ₩295 / Wp
  QSUN-144MS 43...
  Q-SUNSolar 단결정
 • RLM6-144HP Se...
  Reeco Logic 단결정
 • ₩300 / Wp
  QSUN-108MS-39...
  Q-SUNSolar 단결정
 • RLM12-150H
  Reeco Logic 단결정
 • ₩288 / Wp
  QSUN-144M 530...
  Q-SUNSolar 단결정
 • Bifacial RLM6...
  Reeco Logic 양면형
 • ₩311 / Wp
  RS8I-M 535-56...
  Resun Solar 단결정
 • RLM6-144H
  Reeco Logic 단결정
 • ₩289 / Wp
  RS7I-M 425-46...
  Resun Solar 단결정
 • RLM10-144H Se...
  Reeco Logic 단결정
 • ₩348 / Wp
  RS6I-M 390-41...
  Resun Solar 단결정
 • Bifacial RLM6...
  Reeco Logic 양면형
 • ₩317 / Wp
  Puma RCM-450-...
  RECOM 양면형, PERC
 • RLM6-156H
  Reeco Logic 단결정
 • ₩266 / Wp
  Black Panther...
  RECOM PERC, 양면형